Pa mor gywir i goginio pasta?

Ydych chi'n hoffi pasta? Os na, yna efallai nad ydych chi'n gwybod sut i'w coginio'n ddiddorol, neu os nad ydych chi'n gwybod sut i goginio pasta yn iawn? Nid oes rhyfedd bod y cogyddion Eidalaidd yn ystyried pasta fel un o'r bwydydd mwyaf blasus.

Pa mor gywir i goginio pasta?

Bydd yr argymhellion canlynol ar sut i goginio pasta yn ddilys ar gyfer cockleshells, corns a pasta hir arferol.

  1. Y prif reol ar gyfer coginio pasta llwyddiannus yw digon o ddŵr, heb fod yn llai na 1 litr fesul 100 gram o pasta. Os yw'r dŵr yn llai, bydd y pasta'n cael ei goginio yn hirach, yn dod yn gludiog, a gall fod yn glynu'n llwyr. Gyda llaw, ydych chi'n gwybod pa fath o ddŵr sydd ei angen arnoch i goginio macaroni? Dylai dŵr fod yn lân, os ydych chi'n defnyddio dŵr tap, yna dylid ei roi o leiaf i sefyll. Dylid rhoi macaroni mewn berwi ac o reidrwydd eisoes yn ddŵr hallt (10 g o halen fesul 1 litr o ddŵr), yn ystod coginio, ni ellir halenu pasta.
  2. Ar ba dân i goginio pasta? Yn gyntaf, wrth aros am berwi dŵr, gall y tân fod y mwyaf. Yna, gan roi'r pasta mewn sosban ac aros am ail berwi dŵr, dylid lleihau'r tân dan y pot.
  3. Nid oes angen macaroni hir i dorri cyn ei goginio. Mae'n well rhoi ac mewn sosban ac ychydig i bwyso ar glynu pennau. Yn raddol bydd y pasta'n meddalu ac yn ymuno â'r dŵr yn llwyr. Peidiwch â gorchuddio y sosban gyda pasta.
  4. Sawl munud sydd angen i chi goginio pasta? Mae'r amser coginio yn dibynnu ar ansawdd y pasta, ac felly fe'i nodir fel arfer ar y pecyn. Ond i goginio pasta yn y ffordd y mae angen 2-3 munud arnoch cyn diwedd y coginio, mae'n werth rhoi cynnig ar y cynnyrch. Efallai y byddwch chi'n hoffi pasta llymach.
  5. Ni chaiff golchi'r pasta ei argymell, dim ond ei daflu yn ôl mewn colander a'i ysgwyd sawl gwaith. Os caiff y pasta ei olchi, yna oherwydd gostyngiad tymheredd sydyn, bydd cynnwys fitaminau yn y cynnyrch gorffenedig yn gostwng.

Sut i goginio macaroni mewn ffwrn microdon?

Os oes angen i chi goginio macaroni mewn ffwrn microdon, yna bydd angen i chi wybod sut i'w wneud yn gywir hefyd.

  1. Cymerwch gynhwysydd gwydr dwfn. Arllwyswch y dŵr yno 2 gwaith yn fwy na maint y pasta. Rhowch y dŵr yn y microdon i ferwi.
  2. Yn y dŵr berw, rydym yn rhoi halen a macaroni, yn ychwanegu 1 llwy fwrdd. llwybro o unrhyw olew llysiau, fel na fydd y pasta yn sownd gyda'i gilydd, a'u hanfon yn ôl i'r ffwrn.
  3. Sawl munud i goginio macaroni yn y microdon? Yn dibynnu ar eu dosbarth. Mae'r hornau'n coginio am ychydig yn hirach na vermicelli. Ar gyfartaledd, mae'r amser coginio yn cymryd 10 munud, a'r amser penodol y mae angen i chi ei ddewis eich hun. Er mwyn peidio â chael eich camgymryd dros amser, rydym yn coginio'r corniau ar bŵer llawn, ac ar gyfer y vermicelli, mae'r pŵer ychydig yn fwy.
  4. Mae macaroni gorffenedig yn cael ei daflu i mewn colander a'i olchi.

Pa mor gywir i goginio nythod pasta?

Sut i goginio nythod pasta? Wrth gwrs, mewn padell ffrio. Ond mae'r nythod mor dda y gallwch chi baratoi blas blasus ar eu sail, mae'n ddigon i baratoi'r llenwi. Felly, bydd yn briodol ystyried nid yn unig sut i goginio nythod pasta, ond y rysáit am ddysgl gyfan.

Cynhwysion:

Paratoi

Rydyn ni'n pasio cig trwy grinder cig ynghyd â winwns a garlleg. Ychwanegwch y sbeisys a'r halen a'u cymysgu'n drylwyr. Llenwch y padell ffrio ddwfn, gosodwch nythod ynddo. Yng nghanol pob nyth, rydyn ni'n gosod cig wedi'i fagled. Nesaf, tywalltwch y dŵr i mewn i'r padell ffrio i gwmpasu'r pasta, a diddymu'r ciwb broth yn y dŵr. Caewch y padell ffrio gyda chaead a'i goginio ar wres isel am 15-20 munud. Ar ôl i'r dŵr gael ei ddraenio, gan adael ychydig ar y gwaelod, arllwyswch y pasta gyda cysglyn, taenellwch â chaws wedi'i gratio a'i le am 5-10 munud mewn ffwrn wedi'i gynhesu.

Sut i goginio pasta reis?

Os oes alergedd i'r protein sydd wedi'i gynnwys yn y gwenith, nid oes macaroni dim ond os ydynt yn reis. Mae'n dda nad oes angen dyfeisiau ychwanegol ar gyfer eu coginio. Mae'r holl reolau coginio ar gyfer pasta cyffredin hefyd yn ddilys ar gyfer reis. Dim ond yr amser coginio fydd yn llai, tua 5-7 munud.