Awgrymiadau mewn saws mêl - y ryseitiau gorau ar gyfer prydau blasus a sbeislyd

Alawon mewn saws mêl - dysgl pwrpasol gwych ar gyfer cinio cartref, gwledd gwyliau neu weini cwrw. Mae priodweddau'r marinâd a ddefnyddir yn creu gwrthgyferbyniad anarferol o'r cyfuniadau blas ac yn cyfrannu at gwregys rhedlyd, dw r.

Sut i goginio adenydd mewn saws mêl?

I goginio adenydd cyw iâr mewn saws mêl nid oes angen i chi fod yn gogydd profiadol gyda llawer o alluoedd coginio. Mae angen i chi ddilyn cyngor y rysáit a ddewiswyd a chofiwch y canlynol:

 1. Rhaid rinsio cyw iâr a'i sychu cyn prosesu pellach.
 2. Os dymunir, caiff yr adenydd eu symud o'r phalanx eithafol a'u torri ar y cyd.
 3. Cigwch y tymor gyda sbeisys, sbeisys, marinade a gadewch iddyn nhw drechu.
 4. Mae marinâd ar gyfer adenydd â mêl yn hyrwyddo brownio cynhyrchion yn gyflymach, felly mae angen i chi reoli'r broses o ffrio neu bobi er mwyn osgoi llosgi.

Adenydd cyw iâr mewn saws mwstard mêl

Gan ddewis opsiwn ar gyfer cinio cyflym, fforddiadwy a blasus, defnyddiwch yr argymhellion isod a pharatoi adenydd cyw iâr marinated mewn mêl a mwstard. Yn y marinade hon, mae cyw iâr yn cael ei gael mewn mesur piquant, aromatig, gyda nodyn melys melys a chriben gwenwynig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch yr holl gynhwysion ar gyfer y marinâd a'u tymhorau gydag adenydd parod.
 2. Gadewch y cynhwysydd gyda chyw iâr wedi'i marinogi yn yr oergell am sawl awr.
 3. Gwisgwch adenydd mewn saws mwstard mêl yn y ffwrn am 200 gradd 40 munud.

Ewinedd mewn saws soi gyda mêl

Yn syfrdanol, meddal a dendr yw'r adenydd mewn saws soi mêl yn y llewys. Gan ddefnyddio fel sudd oren marinâd cynhwysyn ychwanegol, garlleg a sbeisys aromatig, bydd yn bosib cael delfrydol ym mhob ffordd â phalet blas piquant. Gellir darparu llysiau wedi'u sleisio neu gyd-fynd ag unrhyw garnish ar y pryd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch yr holl gydrannau yn y pial o'r rhestr.
 2. Llenwch y gymysgedd a baratowyd gydag adenydd wedi'u paratoi'n iawn, cymysgwch yn drylwyr, rhwbio'r marinâd.
 3. Ar ôl ychydig oriau neu ddiwrnod, symudwch yr adenydd i mewn i'r llewys, rhwymo'r ymylon a thorri'r ffilm o'r uchod mewn sawl man.
 4. Gwisgwch adenydd mewn saws mêl am 50 munud ar 200 gradd.

Alawon mewn saws tomato-mêl

Mae dysgl syml a syml, y rysáit a nodir isod, yn cael ei wneud yn gyflym ac yn cynhyrchu'r argraffiadau mwyaf dymunol. Yn ddelfrydol, bydd ffrwythau gyda tomato mewn saws mêl, wedi'u pobi yn y ffwrn, yn ategu'r addurn tatws neu'n dod yn fyrbryd blasus ar gyfer rhoi cwrw. Mae 30 munud cyntaf yr adenydd wedi'u pobi o dan y ffoil, a gweddill yr amser hebddo.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch mewn powlen o tomato, mêl, halen, pupur du a choch.
 2. Rhwbiwch y cymysgedd o adenydd sy'n deillio o hynny, gadewch am sawl awr i marinate.
 3. Gwisgwch adenydd mewn saws mêl yn y ffwrn am 180 gradd 50 munud.

Alawon yn y dwyrain gyda mêl

Bydd y rysáit nesaf ar gyfer adenydd gyda mêl yn caniatáu ichi baratoi dysgl gydag acen dwyreiniol. Bydd y canlyniad gofynnol yn cael ei gyflawni trwy ychwanegu cyri a chymysgedd o olew-haul i'r marinâd. Yn y rysáit, defnyddir sudd oren fel yr elfen hylif, a gellir ei ddisodli'n syml â dwr neu win lled-ddŵr, os dymunir.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch holl gynhwysion y marinâd a rhowch yr adenydd a baratowyd ynddo am sawl awr.
 2. Tynnwch y rhannau cyw iâr wedi'u piclo o'r hylif sbeislyd, sychwch a'u pobi ar y ffurflen nes eu coginio a'u gwrthrychau ar 190 gradd.
 3. Gweinwch yr adenydd gorffenedig mewn saws mêl, a arhosodd ar ôl piclo. Fe'i dywallt i mewn i ladle a'i goginio am ychydig funudau.

Adenydd cyw iâr sbeislyd gyda mêl

Y rysáit nesaf ar gyfer adenydd cyw iâr gyda mêl i gariadon miniog. Mae melysrwydd melyn braidd yn meddalu braster llosgi pupur ac, ar yr un pryd, pwysleisir gan sinsir a phicrwydd garlleg. Os dymunir, gall y difrifoldeb gael ei leihau ychydig, gan ostwng faint o chili sy'n cael ei ddefnyddio yn y rysáit.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff y punch chili ei dorri'n fân, wedi'i gymysgu â chynhwysion y marinade sy'n weddill.
 2. Rhwbiwch y cymysgedd o adenydd sy'n deillio o hyn a gadael i farinate am sawl awr.
 3. Gwisgwch adenydd mewn saws poeth mel yn y ffwrn am 50 munud ar 190 gradd.

Wings mewn saws mêl-garlleg

Mae adenydd , rhwd a blasus yn adenydd wedi'u pobi gyda mêl a garlleg. Hyd yn oed heb fynd i farinating rhagarweiniol, yn debyg, gallwch baratoi byrbryd blasus ar gyfer cwrw neu ddysgl flasus ar gyfer dysgl ochr ar gyfer cinio. Fodd bynnag, os yw amser yn caniatáu, peidiwch â cholli'r cyfle i adael y cig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae adenydd wedi'u paratoi wedi'u halltu, wedi'u pylu, wedi'u tympio â pherlysiau, eu rhoi mewn ffurf olew.
 2. Cymysgwch mayonnaise, mêl, saws soi a garlleg daear a saim yr adenydd gyda'r cymysgedd a geir o'r uchod.
 3. Ar unwaith neu ar ôl ychydig, rhowch y cynhwysydd mewn ffwrn wedi'i gynhesu a'i bobi am 50 munud ar 200 gradd.

Awgrymiadau mewn saws mêl mewn padell ffrio

Dim llai blasus yw'r adenydd mewn saws soi mêl yn y padell ffrio. Cyw iâr yn yr achos hwn, yn gyntaf i ffrio tan goch, ac yna gosod cynhwysion y saws, a fydd nid yn unig yn rhoi'r blas a ddymunir i'r cig, ond bydd hefyd yn cyfrannu at gaffael crib rhwd a chyfoethog.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Adenydd cyw iâr, wedi'u torri ar y cyd a gostwng i mewn i sosban ffrio.
 2. Salwch ychydig o gig, pupur a brown ar wres uchel.
 3. Chwistrellwch gyw iâr gyda sudd lemwn, ychwanegu'r garlleg wedi'i dorri, cymysgwch.
 4. Yna gosodwch y tomato, y mêl ac arllwyswch y saws soi.
 5. Trowch gynnwys y padell ffrio a ffrio nes bod y dŵr yn barod ac yn yfed yn y ceg, yn aml yn troi.

Adenydd cyw iâr mewn saws mêl mewn multivark

Gellir paratoi adenydd cyw iâr hynod flasus gyda mêl gyda dyfais aml-wifr. Os dymunir, gellir ehangu cyfansoddiad y marinâd trwy ychwanegu saws soi ar gyfer lliw a blas cyfoethog a garlleg ar gyfer piquancy a arogl. Heb ystyried yr amser ar gyfer marinating, bydd y broses goginio ychydig yn cymryd mwy na awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff yr aderyn ei halltu, ei bwlio, ei rwbio â thymherdiadau, wedi'i lapio gyda chymysgedd o tomato a mêl, a adawir am ychydig oriau.
 2. Ffrwychwch yr adenydd marinog mewn dogn ar "becyn" am 15 munud.
 3. Gosodwch y cyw iâr gwrthrychau mewn powlen, arllwys gweddillion y marinâd a choginiwch am "Quenching" am 40 munud.