Pysgod gyda thatws yn y ffwrn - ryseitiau gwreiddiol am ginio craf

Bydd llawer yn cytuno â'r datganiad bod pysgod gyda thatws yn y ffwrn yn ddysgl hynod o flasus. Bydd yn helpu i arbed amser i'r gwesteiwr a bwydo holl aelodau'r cartref. Mae sawl ffordd o gyfuno'r ddau gynhwysyn hyn. Ar gyfer llawniaeth y blas, dylech ddewis sesiynau tymheredd addas, peidiwch â gorwneud hi yn y ffwrn.

Pysgod wedi'u pobi yn y ffwrn gyda thatws

Gan ddefnyddio cydrannau o'r fath fel pysgod a thatws, bydd pob gwraig tŷ yn gallu creu campwaith coginio go iawn a fydd yn dod â buddion diriaethol i'r corff dynol. Gall pryd a grëwyd yn gywir fodloni blas gourmetau hyd yn oed soffistigedig. I wneud hyn, mae angen i chi ddilyn yr argymhellion angenrheidiol sut i goginio pysgod yn y ffwrn gyda thatws:

 1. Caiff y tatws eu berwi, eu troi'n bwri neu eu gadael ar ffurf darnau. Mae pysgod yn cael ei dorri'n ddogn. Crwsio a ffrio llysiau.
 2. Yn y ffurflen gynaeafu, gosodir haenau pysgod, tatws a llysiau eraill.
 3. Wel chwistrellu gyda sbeisys a sesni hwylio. Y caws wedi'i gratio fydd y cam olaf.
 4. Cedwir pysgod gyda llysiau a thatws yn y ffwrn nes eu bod yn cael eu gorchuddio â chrosen crustiog. Mae'r tymheredd wedi'i osod ar 180 gradd.

Pysgod yn y ffwrn mewn ffoil gyda thatws

Pan fo'r cogydd am gadw tynerwch cig gwyn, arogl sbeisys a chrefi, argymhellir coginio dysgl o'r fath fel pysgod a thatws mewn ffoil. Mae'n dda ac mae'n addas ar gyfer pobl sy'n cadw at ddeiet. Mae llawenydd dwbl yn aros a chogyddion dibrofiad, oherwydd bydd y bwyd bob amser yn ardderchog, ni waeth pa bysgod sydd ddim yn cael ei storio yn yr oergell.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Paratowch a thorri llysiau a physgod.
 2. Rhowch bopeth ar yr haenau ffoil.
 3. Gwisgwch ffoil, pysgod a thatws yn y ffwrn am 40 munud.

Casserole gyda physgod a thatws

Wedi cael set benodol o gydrannau, rhoddir cyfle unigryw i'r hostess i baratoi prydau cwbl wahanol. Mae opsiwn hynod o ddiddorol yn datws gyda physgod yn yr haenau popty, a elwir yn aml yn gaserole. Mae'r amser ar gyfer coginio yn gadael o leiaf, ond bydd y driniaeth yn edrych yn moethus a bydd yr un peth yn blasu.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff llysiau eu torri, heblaw am datws, a'u ffrio am 15 munud. Mae tatws wedi'u coginio ar wahân a'u torri i mewn i chwarteri. Paratowch y pysgod.
 2. Ar y ffurf, gosod haenau o gaseroles - tatws, darnau o bysgod, ar ben y sleisen lemon, winwns gyda moron a chaws wedi'i gratio.
 3. Mae pysgod a thatws wedi'u coginio yn y ffwrn am 20 munud.

Pysgwch â thatws yn y llewys yn y ffwrn

I gyflawni'r un tynerwch, a geir trwy ddefnyddio ffoil, mae'n bosibl gyda chymorth llaw. Bydd cig gwyn yr un mor rhyfeddol o flasus a bregus. Bydd y llewys hefyd yn helpu pan fydd y pysgod yn llym. Dim ond toriad mawr o ffilm arbennig sydd ei angen arnom, lle byddai'r pysgod gyda thatws yn y llewys, yn gymysg â llysiau wedi'u torri, yn ffitio, ac o ganlyniad bydd prydlais blasus yn troi allan.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Paratowch llysiau a physgod.
 2. Ychwanegwch halen a phupur i flasu, rhoi mewn llewys.
 3. Mae pysgod wedi'u pobi gyda thatws wedi'u coginio am 40 munud.

Pysgod mewn Ffrangeg gyda thatws yn y ffwrn

Dysgl anhygoel soffistigedig yw'r pysgod coch yn y ffwrn gyda thatws, wedi'i goginio yn Ffrangeg. Mae hi'n gallu addurno unrhyw fwrdd Nadolig ac mae'n syndod i'r cartref a'r gwesteion. Gellir dod o hyd i'r prif gynhwysion ar gyfer coginio ym mhob oergell, ac mae'n well cymryd brasterau pysgod - eogiaid neu frithyll, ond os nad oes dim, yna bydd mwy o opsiynau cyllideb yn briodol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Pysgod i baratoi, chwistrellu sudd lemwn ar gyfer blas.
 2. Ar ffurf pysgod gosod, yna modrwyau o winwns a madarch.
 3. Rhoddir tatws o gwmpas y pysgod.
 4. Pobwch am 20 munud, yna tynnwch y mowld, taenwch y brig gyda chaws a'i hanfon yn ôl am 20 munud arall.

Pysgwch â thatws yn y ffwrn gyda chaws

Mae yna amrywiad o'r ddysgl, sydd bob amser yn ymddangos yn ddefnyddiol ac yn flasus - mae'n ffiled pysgod gyda thatws yn y ffwrn wedi'i bacio o dan gaws wedi'i gratio. Y peth pwysicaf wrth goginio yw ei ychwanegu ar ôl i'r dendyn aros ychydig yn y ffwrn. Yna, o ganlyniad, bydd yn cael ei orchuddio â chrysen bregus sy'n rhoi blas anhygoel a phicrwydd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff winwns eu torri a'u ffrio. Caiff tatws eu torri i mewn i chwarteri. Paratowch y pysgod.
 2. Ar ffurf gosod pysgod a llysiau, rhowch y ffwrn am 20 munud.
 3. Ewch allan, rhwbio'r caws a'i daflu.
 4. Mae pysgod gyda datws pobi yn y ffwrn yn cael ei adael am 20 munud arall.

Pysgod gyda madarch a thatws yn y ffwrn

Y dewisiadau mwyaf cyffredin a hoff yw dysgl gyda madarch. Mae'n rhad, ond mae'r canlyniad hefyd yn flasus, fel mewn bwyty arbennig. Mae hefyd yn bwysig bod y pysgodyn o bwmpyn gyda datws yn y ffwrn, wedi'i bobi â madarch, yn ddeietegol, felly byddwch yn gallu adennill pwysau heb golli'r ffigwr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhaid torri a ffrio'r harbwrn.
 2. Paratowch llysiau a physgod.
 3. Mae pob un wedi'i ledaenu ar haenau'r ffurf, ar ben y caws tinder.
 4. Paratowch 50 munud.

Pysgod gyda thatws mewn potiau

Gan ddefnyddio cynhwysion cyfarwydd, gallwch greu campwaith coginio, fel pysgod braised gyda thatws mewn potiau. Ni all hi adael anfantais hyd yn oed y gourmetau mwyaf anodd. Diolch i'r dechnoleg goginio, gallwch gael pryd o fwyd gyda blas gwych ac arogl cyfoethog. Cyflwr gorfodol yw defnyddio prydau sy'n gwrthsefyll gwres.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Paratowch llysiau, pysgod a madarch.
 2. Pob un wedi'i roi mewn potiau mewn haenau, ar ben y caws tinder.
 3. Mae pysgod gyda datws pobi yn y ffwrn yn barod am 50 munud.

Cacen gyda physgod a thatws

Os ydych chi'n paratoi swmp o hufen sur , cewch chi garn bach gyda physgod a thatws. Manteision y pryd yw nad oes raid i chi aros nes bod y toes yn addas. Mae'r un cynhwysion â'r fersiynau blaenorol yn addas fel llenwad, ond rhyfeddod y pryd fydd y cyfle i fwynhau pasteiod blasus sy'n cynnwys cynhyrchion defnyddiol fel pysgod a llysiau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ar gyfer y toes, cymysgedd hufen sur, mayonnaise, wyau, blawd, soda, finegr slaked, halen.
 2. Ar waelod y llwydni, arllwyswch ychydig o toes, rhowch y tatws i mewn i gylchoedd.
 3. Ar ben gyda physgod wedi'u berwi, yna winwns a moron.
 4. Yna arllwys gweddill y toes.
 5. Mae'r ffwrn yn 50 munud.