Saethu chwaraeon - mathau ac offer

Mae saethu chwaraeon yn chwaraeon lle mae cyfranogwyr yn cystadlu yn gywirdeb ergyd o wahanol fathau o arfau. Y mwyaf poblogaidd yw saethu o ddistol a arf niwmatig, sy'n cael ei garu gan aelodau'r rhyw gryfach. Wedi'r cyfan, credir y dylai pob dyn allu saethu'n dda, ac mae hyfforddiant o'r fath yn helpu i greu'r sgil.

Mathau o saethu chwaraeon

Mae'r arf ar gyfer saethu chwaraeon yn cael ei ddewis gan ystyried ei fathau, ac mae yna nifer o'r fath:

 1. Mae Stand , a gynhelir ar dargedau symudol, yn cyfeirio at y Gemau Olympaidd. Un o'r mathau mwyaf enwog yw chwaraeon, mae'n saethu chwaraeon ar blatiau. Rhaid i'r athletwr gyrraedd y nod hedfan, y mae ei rôl yn cael ei chwarae gan y plât.
 2. Y bwled . Mae saethu chwaraeon o gwn niwmatig, yn aml yn cael ei gymryd gan reifflau. Mae'r saethwr yn anelu at darged estynedig neu symud.
 3. Saethyddiaeth Saethau saethu ar gywirdeb ac ystod. Mae'r rhywogaeth hon wedi'i chynnwys yn rhaglen y Gemau Olympaidd.

Saethu chwaraeon o reiffl aer

Mae saethu chwaraeon o reiffl yn cynnwys darluniau ar wahanol dargedau a'r defnydd o wahanol fathau o arfau:

 1. Niwmateg.
 2. Cymedrol.
 3. Cymysgedd trwm.

Un gofyniad pwysig yw un-dâl, dim ond safon fawr sydd â chaniatâd i gael siop. Y pellter i'r nod yw rhwng 10 a 300 metr. Mae yna nifer o reolau pwysig:

 1. Codir arfau yn unig cyn saethu.
 2. Pob egin ar darged ei swydd.
 3. Cedwir y shifft nesaf yn y cam cychwynnol cyn dechrau eu areithiau.

Saethu pistol chwaraeon

Mae saethu chwaraeon o ddist aer yn cynnwys gwn 4.5 milimedr sy'n gweithio ar aer neu nwy wedi'i gywasgu ac yn cael ei gyhuddo o un bwled. Rhennir arfau hefyd yn fathau:

 1. Cymedrol.
 2. Cymysgedd trwm.

O'r pistols, maen nhw'n saethu mewn safle unionsyth, gyda fraich estynedig, y pellter i'r targed yw deg metr. Mae angen sicrhau mor union ag sy'n bosibl i'r nod, mae llwyddiant yn dibynnu ar hyn. Wedi'i gynnwys yn y pentathlon chwaraeon milwrol, lle mae'r saethu ar gyflymder yn cael ei wneud o dri safle ar darged nad yw'n symud. Mae hyfforddiant o'r fath yn orfodol ar gyfer gweithwyr asiantaethau gorfodi'r gyfraith a gwasanaethau arbennig.

Saethyddiaeth chwaraeon

Math arall o saethu chwaraeon, sydd heddiw yn llai poblogaidd - o'r bwa. Mae wedi'i brofi eisoes: am y tro cyntaf i ddefnyddio'r arf hon ar gyfer y rhyfel dechreuodd tua thair mil o flynyddoedd yn ôl, cafodd y saethwyr eu gwerthfawrogi'n fawr. Cynhaliwyd y cystadlaethau cyntaf yn 1900, yn yr ail Gemau Olympaidd. Yn ôl y rheolau a dderbyniwyd, saethu mewn cyfres, o 3 i 6 saeth, mae'r cyntaf yn cymryd dau funud, yr ail - bedwar.

Wrth ddewis arf, ystyrir amrediad saethu'r bwa chwaraeon hefyd. Yn ôl y safon, caniateir dau fath o fwa:

 1. Classic , yn ymestyn gyda grym o hyd at 20 cilogram, cyflymder hedfan - hyd at 240 cilomedr yr awr.
 2. Blocio . Defnyddiant fecanwaith arbennig, sy'n ei gwneud hi'n syml ymestyn y bwa. Mae grym tensiwn arfau o'r fath yn cyrraedd 30 cilogram, ac mae'r cyflymder hedfan yn 320 cilomedr yr awr.

Caffael arfau ar gyfer chwaraeon saethu

Mae cystadlaethau ar gyfer y gamp hon dan reolaeth Ffederasiwn Ryngwladol Saethu Chwaraeon, sy'n ein galluogi i ddarparu cefnogaeth gadarn ar gyfer ei ddatblygiad. Mae offer ar gyfer saethu chwaraeon bob amser yn cael ei ddewis yn ofalus, caiff arfau eu gwneud yn ofynnol, yn dibynnu ar y math o stondin:
 1. Reiffl hela . Ni ddylai'r pwysau fod yn fwy na thri cilogram, oherwydd gall dychweliad galed ddifetha'r athletwr. Ers yn ystod yr hyfforddiant, mae cannoedd o ergydion yn cael eu gwneud, rhaid gosod gwn o'r fath o dan y saeth fel na fydd y llwyth yn effeithio ar y cywirdeb.
 2. Gwn niwmatig . Mae saethu chwaraeon o arfau o'r fath yn llawn anafiadau bach o ddwylo, felly mae'n well dewis trin pren.
 3. Pistol chwaraeon . Wedi'i godi gan y llaw, o flaen mathau eraill mae ganddo fantais bwysol - y mecanwaith sbarduno, sy'n ei gwneud yn bosibl addasu'r sbardun.