Sut i dynnu crwban-ninja?

Crwbanod-ninjas, heb unrhyw amheuaeth, yw bron y cymeriadau mwyaf enwog mewn comics. Roedd ar gymhellion y nofelau graffig hyn a grëwyd yn y dyfodol animeiddiadau niferus, gemau cyfrifiadurol, ffilmiau a chyfresolion.

Mae holl gymeriadau'r gweithiau celf hyn yn dal yn anhygoel boblogaidd ers sawl blwyddyn. Mae nifer fawr o fechgyn, yn ogystal â rhai merched, yn casglu cylchgronau a sticeri gyda delweddau o grwbanod, yn treulio oriau o flaen teledu neu gêm gyfrifiadurol, gan gyflwyno eu hunain yn rôl y cymeriadau gwych hyn. Bydd ffans y gyfres lyfrau comic "Turtle-Ninja" yn sicr eisiau dysgu sut i dynnu'ch hoff gymeriadau mewn pensil.

Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych sut i dynnu pob un o'r crwbanod ninja mewn camau, a byddwch yn gweld nad yw'n anodd o gwbl.

Sut i dynnu Turtle Raphael Ninja?

Bydd y dosbarth meistr hwn yn eich helpu i ddarlunio Raphael yn hawdd:

 1. Yn gyntaf, tynnwch gylch mawr ar gyfer y torso yn y dyfodol, a chylch llai ar gyfer y pen. Yna tynnwch 2 linell grwm ar gyfer y coesau.
 2. Tynnwch siâp y pen a'r llygaid.
 3. Dorysuyem llygaid a llinell geg.
 4. Nesaf, yn y llygaid, mae angen i chi dynnu stribed. Rydym yn trosglwyddo i'r dwylo a'r ysgwyddau.
 5. Byddwn yn ychwanegu dwylo a bysedd, a hefyd padiau penelin.
 6. Rhowch fanylion y frest a thynnwch arf.
 7. Nawr mae'n bryd tynnu cregyn a gwregys.
 8. Y cam nesaf yw'r cluniau a'r padiau pen-glin.
 9. Nesaf, gorffen delwedd y coesau.
 10. Ar gefn angen Raphael i bortreadu'r rhubanau chwifio.
 11. Dyma beth a gawsom:
 12. Lliwiwch y llun:

Sut i dynnu tortw Ninja Donatello?

Nesaf, ceisiwch dynnu Donatello mewn neid ymladd. Bydd y cyfarwyddiadau manwl canlynol yn eich helpu gyda hyn:

 1. Yn gryno, mae'n cynrychioli cyfuchliniau'r corff a'r pen, fel y dangosir yn y ffigur. Yna, rydym yn dechrau tynnu'r pen.
 2. Yn y cam nesaf, mae angen i ni ddangos y frest a'r fraich, yn ogystal â'r staff - yr offeryn o Donatello.
 3. Ychwanegwch ail fraich ac arfog.
 4. Tynnwch y coesau, y traed a'r dwylo.
 5. Nesaf, tynnwch y padiau penelin, padiau pen-glin a rhwymynnau amddiffynnol ar y waliau.
 6. Yn olaf, manylu ar y llun a thynnu rhubanau o'r rhwymyn.
 7. Yn olaf, lliwiwch ein llun gyda phensiliau lliw.

Sut i dynnu crwban nija Michelangelo?

 1. Rydym yn cynrychioli cyfuchlin cyffredinol mwg.
 2. Tynnwch yr wyneb a thynnu nifer o linellau fel y dangosir yn y llun.
 3. Nesaf, mae angen ichi ddangos y padiau pen-glin, gwregys, dwylo ac arfau Michelangelo - nunchuck.
 4. Rydym yn manylu ein dwylo ac yn dileu'r llinellau ategol yn ofalus.
 5. Dyma beth ddylai ddigwydd pe baech chi'n tynnu popeth yn iawn:
 6. A nawr, gadewch i ni weld beth sy'n digwydd pan fyddwn yn paentio'r llun:

Sut i dynnu tortw Ninja Leonardo?

Bydd y dosbarth meistr olaf yn dangos i ni sut i dynnu Leonardo. Mae'r wers hon yn eithaf cymhleth, mae'n addas ar gyfer y dynion hynny sydd eisoes yn tynnu'n dda.

 1. Yn gryno, mae'n cynrychioli cyfuchliniau'r pen, y gefnffyrdd, y breichiau a'r coesau.
 2. Rydym yn dechrau tynnu nodweddion.
 3. Rydym yn darlunio rhan uchaf y gefnffordd, gan roi effaith dri dimensiwn i'r ffigwr
 4. Yn yr un modd, tynnwch ran isaf y gefnffordd.
 5. Rydym yn manylu'r wyneb. Dyma fanwl o sut y dylid ei wneud.
 6. Ychwanegwn ran uchaf y gragen, y gwddf a phennau'r rhwymyn, gan ymledu dros ben Leonardo.
 7. Tynnwch law chwith a chleddyf. Yn agos, mae'n dangos yn fanwl sut i dynnu llaw.
 8. Tynnwch torso.
 9. Yn yr un modd i'r chwith, tynnwch y llaw dde a'r cleddyf ynddo.
 10. Y nesaf i fyny yw rhan isaf y gefnffordd, y waist a'r goes chwith.
 11. Yn ymarferol yr un modd yr ydym yn cynrychioli'r goes iawn. Ac, yn olaf, y cam anoddaf - gosod cysgodion. Dyna beth fyddwch chi'n ei gael os byddwch chi'n llwyddo i ymdopi â'r dasg hon: