Cacen Banana - ryseitiau dwfn dwfn ar gyfer cacennau cartref

Cacen banana yw'r amrywiad mwyaf poblogaidd o gacennau cartref. Mae paratoi blasus bron heb drafferth, a bydd unrhyw rysáit yn gallu rhoi cychwyn ar ddechreuwr, a bydd y canlyniad yn driniaeth frwd wych gyda blas ffrwythau cyfoethog. Gwisgwch bwdin gydag un cacen neu ddosbarthwch ffurfiau muffin, gan gael byrbryd wedi'i rannu.

Sut i goginio cacen banana?

Mae'n bosib pobi cwpan cwpan banana yn ôl unrhyw rysáit arferol, ond ni fydd y cyfansoddiad yn newid llawer, dim ond blas y pobi arferol fydd yn cael nodiadau ffrwythau anarferol, a bydd y cysondeb yn dod yn fwy tendr.

 1. Mae'r cyfuniad perffaith mewn prawf syml yn cynnwys banana a siocled. Mae cwpan cwpan banana syml gyda chwympiau coco a siocled yn cael ei baratoi ar hufen sur, kefir neu gynnyrch llaeth sur.
 2. O'r ychwanegiadau, mae cnau mân, resins a hadau blodyn yr haul a hadau sesame yn dda.
 3. Er mwyn lleihau cynnwys calorig pobi, mae'n bosibl y bydd blawd gyda grawn cyflawn neu blawd ceirch yn disodli'n gyfan gwbl neu'n rhannol. Mae siwgr yn cael ei ddisodli gan melysydd artiffisial neu nid yw'n ychwanegu, weithiau mae melysrwydd y ffrwyth yn ddigon.
 4. Pobi cacen banana yn y ffwrn, gellir addasu'r rysáit ar gyfer coginio mewn ffwrn microdon aml-droi neu mewn gwneuthurwr bara.
 5. Mewn ryseitiau, gallwch gael gwared ar wyau, mae bananas glwten yn ddigon i glymu cynhwysion, ac mae menyn yn cymryd lle llysiau, cynhyrchion llaeth gyda llaeth sudd neu lysiau.

Cupcake siocled-banana

Y cwpan cwpan banana a baratowyd yn y ffwrn fydd y cyflenwad perffaith i de, pa mor hawdd yw paratoi cynhyrchion syml, heblaw am goco yn y cyfansoddiad, gallwch chi ychwanegu siocled neu sleisen teils, a byddant yn toddi ac yn gwneud y bobi hyd yn oed yn fwy diddorol. Bydd y gwreiddioldeb yn ychwanegu at ddiffyg rhosmari fel rhan o'r prawf.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Curwch fenyn a siwgr mewn hufen moethus gwyn.
 2. Ychwanegu un wy ar y tro, yna taflu rhosmari, powdr pobi.
 3. Cyflwyno coco, siocled wedi'i dorri.
 4. Ychwanegwch y bananas blawdog. Cymysgwch yn dda.
 5. Arllwyswch i mewn i fowld, pobi cacen banana am 25 munud ar 190 gradd.

Caws bwthyn a chwpan banana

Mae cacen banana, y mae ei rysáit wedi'i seilio ar ychwanegu caws bwthyn yn y toes, yn cael ei gael yn hynod o frawychus, lliwgar, braidd. Gellir ei goginio trwy ychwanegu coco neu beidio â llenwi ag unrhyw arogleuon, gan ganolbwyntio'r blas a'r arogl ar ffrwythau trofannol. Ar ffurf 25cm o gacennau wedi'u pobi am 35 munud, os ydych chi'n dosbarthu'r toes mewn ffurfiau bach, caiff y coginio ei leihau i 20-25 munud.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae wyau'n curo â siwgr.
 2. Arllwyswch y menyn wedi'i doddi, taflu'r powdwr pobi a'r fanila.
 3. O'r bananas i wneud mash, rhowch y toes.
 4. Ychwanegwch y caws bwthyn, yna blawd, dylai'r toes fod yn hylif.
 5. Arllwyswch i mewn i fowld, pobi nes ei fod yn frown euraid ar 190 gradd. Parodrwydd i wirio gyda sgwrc.

Cacen banana ar iogwrt

Mae'r cwpanen banana hawsaf a chyflymaf yn cael ei goginio ar sail kefir, a'r mwyaf asid yw'r cynnyrch, bydd y mwyaf pobi yn mynd allan, fel y gallwch ei ddefnyddio gyda bywyd silff sydd wedi dod i ben. Gellir defnyddio ffrwythau hyd yn oed yn aeddfed, maen nhw'n fwy bregus, ond mae crib lemwn ond yn pwysleisio blas banana'r danteithion.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch wyau gyda siwgr, cyflwyno olew keffir ac wedi'i doddi (oeri).
 2. Mae un banana yn ei falu mewn pure, wedi'i roi yn y toes gyda chrysur lemwn, powdr pobi a vanillin.
 3. Arllwyswch y blawd, yna ychwanegwch ail banana yn y toes.
 4. Arllwyswch i mewn i fowld, cogwch gacen plaen banana am 40 munud ar 180 gradd.

Cacennau Banana

Nid yw cacen banana gyda chnau yn gweithio gyda blas cymysg, peidiwch â chymysgu nythu, mae'n well gwneud un fersiwn o'r cnewyllyn: cnau Ffrengig, almonau, cashews neu unrhyw rai eraill. Bydd bwyta blasus ychydig yn fwy na danteithion arferol, ond bydd y canlyniad yn creu argraff ar y blas llachar a chyfoethog rhagorol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch wyau gyda siwgr ac olew meddal.
 2. Cyflwyno iogwrt, powdr pobi, pure banana a sinamon.
 3. Arllwyswch y cnau a'r blawd.
 4. Arllwyswch i mewn i fowld, taenellu â chnau.
 5. Bake banana gyda chnau cwpan 50-60 munud ar 170 gradd.

Cacen banana gyda ffrwythau ceirch

Bydd cwpan cwpan banana calorïau heb flaen siwgr a gwenith yn troi'n anhygoel blasus a bydd yn apelio at bawb sy'n dilyn y ffigur ac yn addasu'r bwyd yn y cyfeiriad "cywir". Mae blakes yn well i baratoi'n gyflym neu bydd Hercules, fel melysydd, mêl, siwgr artiffisial neu stevia yn dod yn ddefnyddiol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Arllwyswch ddwr berwedig dros y coffi.
 2. Rhowch wyau gyda mêl a menyn.
 3. Arllwyswch yn y coffi, taflu'r powdr pobi.
 4. Gwisgwch Hercules i'r toes, cymysgwch, adael am 5 munud.
 5. Arllwyswch hanner y toes i mewn i fowld, rhowch banana wedi'i gipio yn y canol, arllwys gweddill y sylfaen.
 6. Gwisgwch banana gyda chacenenen blawd ceirch 1 awr ar 180 gradd.

Cacen banana ar hufen sur - rysáit

Mewn cyferbyniad â kefir neu olewog, mae cwpanen banana ar hufen sur yn troi allan yn fwy llyffig, llaith ac yn llwyddo i bob amser yn llwyddiannus. Yn y fersiwn hon o'r blas gwreiddiol bydd ychwanegwch gogwydd oren, ni ellir ei ddefnyddio na lemon yn ei le. Bydd cnau'n datgelu blas banana, ac mae'n well cymryd y ffrwythau ychydig anaeddfed fel bod y darnau pobi yn cael eu teimlo.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch fenyn â siwgr a menyn.
 2. Rhowch powdr pobi, zest a hufen sur.
 3. Ychwanegwch y cnau, yna blawd ac ar ddiwedd y ciwbiau banana.
 4. Arllwyswch i mewn i fowld, pobi am 40 munud ar 180 gradd.

Cacen banana yn y gwneuthurwr bara

Gyda chymorth offer cegin cartref, ni fydd cacen banana blasus yn achosi trafferth wrth goginio. Mae'n bwysig yn y gwneuthurwr bara i gael gwared ar y llafnau, gan na fydd cymysgedd gormodol yn caniatáu i'r cwpanen godi. O ystyried y pobi tymheredd isel, mae'r driniaeth yn fwy tendr ac yn rhydd nag o'r ffwrn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyfunwch y blawd, siwgr, powdr pobi.
 2. Bananas wedi'u mashed mewn pure.
 3. Rhowch wyau, ychwanegu hufen sur a menyn wedi'i doddi.
 4. Ychwanegwch y purîn ac arllwyswch y cynhwysion sych, gan glinio'r toes llyfn heb lympiau.
 5. Gorchuddiwch y bowlen gyda parchment, arllwyswch y toes. Yn y modd "Cupcake" neu "bara Sweet", cogwch y ffwrn i arwydd.
 6. Parodrwydd i wirio gyda sgwrc pren.

Cacen banana mewn ffwrn microdon

Bydd yr Iachawdwriaeth ar gyfer melysau cynnes yn cael ei beci cacen banana yn y microdon am 5 munud . Mae triniaeth ddiddorol ddiddorol yn mynd allan yn lush, nid yn rhy frawychus, a phrif fantais pobi o'r fath yw absenoldeb prydau budr wrth goginio, gellir ei ffwrnio yn yr un cynhwysydd ag y gliniwyd ef. Mae'r rysáit hon wedi'i gynllunio ar gyfer 3 cwpan o 150 ml.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mellwch y banana mewn mash, ychwanegu'r wy, hufen sur, menyn wedi'i doddi a siwgr.
 2. Rhowch powdr pobi a blawd.
 3. Llenwch y cwpanau gydag olew a llenwch 2/3 o'r gyfrol.
 4. Bacenwch ar 800 watt am 5 munud.

Cacen banana banana

Bydd cwpan banana anarferol blasus heb wyau, llaeth a menyn yn falch o'r cyflym a'r llysieuwyr. Daw'r bwyd ardderchog gyda blas ffrwythau llachar, mae'r rysáit yn defnyddio sudd oren, mae'n sicr y bydd unrhyw un arall yn ei ddisodli: afal, pîn-afal, aml-ffrwythau, yn ffitio ac yn cael eu prynu'n ffres.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch raisins a llugaeron am 20 munud.
 2. Gliniwch banana, cyflwyno siwgr, powdwr pobi, menyn, arllwyswch yn y sudd.
 3. Ychwanegwch ffrwythau sych a chnau wedi'u malu.
 4. Gadewch y toes am 5 munud.
 5. Arllwyswch y blawd, cymysgwch, arllwyswch i'r mowld.
 6. Pobwch am 50 munud ar 180 gradd.

Cacen banana yn y multivark

Mae cupcake cwpan-banana yn ymddangos yn lush, ychydig yn llaith ac yn insanely blasus a bregus. Gallwch chi ychwanegu at y rysáit hwn gyda powdwr coco, gan ei roi yn ôl yr un faint â blawd gwenith. Gyda choffi a bananas, mae cnau wedi'u cyfuno'n dda, os dymunir ac ar gael, gallwch gyflwyno brandi bach, bydd yn rhyddhau'r toes ac yn dod â blas arbennig i'r pobi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch y menyn gyda siwgr, rhowch wyau a tatws wedi'u maethu â banana.
 2. Ychwanegu coffi a brandi, powdr pobi a vanillin.
 3. Ychwanegwch flawd, pennawdwch toes.
 4. Arllwyswch i mewn i fowlen, coginio am "Baking" 50-60 munud, parodrwydd i wirio gyda sgerc.