Compote of gooseberry - y ryseitiau gorau am ddiod blasus cartref

Yn nhymor y digonedd o aeron ffres, mae ryseitiau o bob math o baratoadau yn arbennig o amserol. Bydd y dethol isod yn eich helpu i ddeall sut y gallwch chi baratoi ac arbed ar gyfer compote'r gaeaf o wynerlys mewn amrywiadau amrywiol, o glasurol i wreiddiol ac eithriadol.

Sut i goginio compote o gooseberry?

Er mwyn cael diod hyfryd, hyfryd, mae'n rhaid i chi nid yn unig allu ei weld yn iawn a'i gadw tan y cynhaeaf nesaf, ond hefyd i gael gwybodaeth am yr hyn sy'n mynd gyda llysiau'r gwyr mewn cyffwrdd. Ynglŷn â hyn, a llawer mwy yn yr argymhellion a gyflwynir isod, ac yn y rheolau sylfaenol sy'n cyd-fynd â bron pob opsiwn.

 1. Ar gyfer paratoi compote, dewiswch ffrwythau aeddfed neu ychydig yn anaeddfed heb ddifrod a mannau cylchdro, rinsiwch nhw ac, os dymunir, cael gwared ar y coesau a'r coesau.
 2. Er mwyn gwarchod uniondeb yr aeron, gallwch chi beri pob un cyn ei ychwanegu at y compote gyda nodwydd.
 3. Wrth baratoi'r diod ar gyfer y gaeaf, llenwch y jariau di-haint gydag aeron tua 1/3 neu hanner, os oes awydd i weld diod canolog.
 4. Mae blas niwtral, anymwthiol o fwydydd goedwig yn berffaith yn cyfuno ag aeron, ffrwythau, berlysiau neu sbeisys bregus, gan greu newydd, deniadol ym mhob paramedr ac yn ddi-os yw blas gwreiddiol y diod.
 5. Pan fydd y caniau'n cael eu llenwi ddwywaith gyda dŵr poeth neu surop, ac yna oeri araf mewn ffurf wifr o dan blanced cynnes, nid oes angen sterileiddio ychwanegol y cynwysyddion.

Cymhorthion gooseberry ar gyfer y gaeaf - rysáit syml

Os ydych chi am wneud y cyfansoddiad cyntaf o fagllys am y tro cyntaf ar gyfer y gaeaf , dylai rysáit sylfaenol syml, a nodir isod, fod yr un cyntaf i'w gyflawni, ar ôl amcangyfrif blas clasurol y diod a dderbyniwyd. Gellir addasu melysrwydd y biled at eich hoff chi trwy leihau neu gynyddu'r gyfran o siwgr a nodir gan y gallu 3 l.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gosodir aeron wedi'u paratoi mewn jar di-haint, wedi'i dywallt â dŵr berw serth.
 2. Ar ôl 30 munud, mae'r dŵr yn cael ei ddraenio, wedi'i melysu, wedi'i ferwi a'i dywallt eto i jar.
 3. Rhowch gompost y gooseberry yn siâp, lapio i fyny mewn ffurflen sy'n gwrthdroi nes ei fod wedi'i oeri yn llwyr.

Cymhleth o wyner gwyrdd

Os ydych yn paratoi cymhleth o wenyn gwyrdd ar gyfer y gaeaf, gallwch ychwanegu dyrn o fefus, ceirios neu aeron eraill a baratowyd yn briodol i'r cynhwysydd blas a lliw, a fydd yn cael effaith gadarnhaol iawn ar holl nodweddion y diod. Bydd unrhyw gyfran o gydrannau yn yr achos hwn yn rhoi canlyniad ardderchog.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gosodir melysion golchi a chymysgedd aeron wedi'u paratoi mewn jar, arllwys am hanner awr gyda dŵr berw.
 2. Draenwch y trwyth mewn sosban, ychwanegu siwgr, cynhesu'r surop i ferwi, eto arllwyswch i aeron.
 3. Sêl y compôp o'r gooseberry gwyrdd ar gyfer y gaeaf, lapio i mewn i oeri.

Compote o gooseberry coch

Gellir paratoi cyfuniad blasus o geifr y gaeaf o aeron coch. Bydd lliw y diod yn yr achos hwn a heb ychwanegion yn troi'n gyfoethog ac yn awyddus. Ar gyfer blas, gellir ychwanegu diod gyda ffon o sinamon, fanila neu ychwanegu at bob jar tri litr pâr o ddarnau lemon, gan gael gwared ar yr esgyrn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gosodir gooseberry coch mewn jar, wedi'i ategu ag ychwanegion blas, wedi'i dywallt â dŵr berw, ar ôl 10 munud yn draenio.
 2. Cynhesu'r dŵr wedi'i ddraenio i ferwi, eto arllwyswch i'r jar.
 3. Ar ôl amlygiad deng munud, caiff y trwyth ei dywallt i mewn i sosban, wedi'i melysu, wedi'i lenwi â syrup, aeron, wedi'u selio.
 4. Llwythwch y cymhleth o gooseberry coch yn ei wrthdroi am oeri araf.

Rysáit ar gyfer compote o gooseberry gydag oren

Mae blas adfywiol anarferol ac arogl seductif yn caffael compote o gooseberry, os caiff ei goginio gydag oren. Ffrwythau ffrwythau sitris yn cael eu gorlifo mewn dŵr berw am 2-3 munud, yna eu torri i mewn i sleisennau a'u gwared â phyllau sy'n gallu rhoi'r chwerwder dianghenraid i'r diod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhoddir aeron golchi o wynerod a sleisys oren mewn jariau wedi'u sterileiddio ymlaen llaw, cânt eu dywallt â dŵr berw am hanner awr.
 2. Ar ôl yr amser penodedig, caiff y trwyth ei ddraenio, wedi'i melysu â siwgr, wedi'i ferwi am ychydig funudau, wedi'i dywallt i'r llongau.
 3. Sêlwch y cyfuniad o wernod gydag oren, ganiatáu i oeri mewn ffurf lapio.

Cymhleth o gooseberry "Mojito"

Bydd y rysáit ganlynol ar gyfer compote o gooseberries yn eich galluogi i fwynhau blas adfyfyriol o yfed, sydd yn ei nodweddion yn debyg i lawer o hoff fwyd. Cyflawnir yr effaith trwy gyfuno mintys gyda aeron a lemwn lemon, a fydd yn gwneud y palet blas yn gyflawn ac yn gytûn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn y banc mae llestri, mintys a mwg lemwn, yn arllwys dŵr berw serth, yn gadael am 20 munud i fynnu.
 2. Mae'r trwyth yn cael ei ddraenio, wedi'i ferwi, ei dywallt eto i mewn i gynhwysydd, gan ychwanegu siwgr iddo.
 3. Rhowch gompost y gooseberry gyda mintys , lapio i fyny nes i chi oeri.

Cymhlethwch â gooseberry "Tarhun"

Bydd compôp blasus o fwydydd, a baratowyd yn ôl y rysáit canlynol, yn difyrru cefnogwyr y diod Tarkhun. Ychwanegir yng nghyfansoddiad prif gydrannau y diod, mae sbrigiau ffres o dracig yn rhoi blas nodweddiadol a blas unigryw unigryw. Ar gyfer dirlawnder blas, gellir cynyddu cyfrannau aeron a gwyrdd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn caniau sych di-haint, paratowch aeron wedi'u golchi a'u sychu'n barod, ysgythyrau tarragon, siwgr ac asid citrig.
 2. Arllwys cynnwys y cynhwysydd gyda dŵr berw serth.
 3. Sêl y cymhleth "Tarhun" yn syth yn syth ar gyfer y gaeaf a gwasgarwch y cynwysyddion yn ofalus mewn ffurf gwrthdro.

Cymhlethdod y cwrw a'r gwyrdd - rysáit

Yn arbennig o werthfawr yn ystod y gaeaf fydd y caffael, wedi'i gynllunio gan ystyried yr argymhellion canlynol. Bydd cynnwys uchel fitamin C a llawer o elfennau defnyddiol eraill mewn aeron a ddefnyddir fel sail ar gyfer y diod yn helpu i ymdopi â'r oer cyffredin, cryfhau imiwnedd a gwella iechyd cyffredinol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff gwyfrau a chorsenni wedi'u paratoi mewn jariau di-fer gyda dŵr berw.
 2. Ar ôl 30 munud, mae'r dŵr yn cael ei ddraenio, wedi'i ferwi â siwgr, a'i dywallt eto i aeron.
 3. Sêl y cymhleth o wernod a chriwiau du, wedi'u lapio.

Cymhorthion gooseberry gyda melissa

Gan ychwanegu canghennau melyn ffres o melissa ffres, bydd yn bosibl nid yn unig i arallgyfeirio blas traddodiadol y biled a rhoi blas cyfoethog iddo, ond hefyd i wella priodweddau gwerthfawr y diod. Mae gwydr, a wneir o ystyried yr argymhellion hyn, yn cymhlethu, yn feddw ​​yn y nos, yn lleddfu tensiwn, yn gwella cwsg.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gosodir cynwysyddion cyn sterileiddio gydag aeron a brigau melissa wedi'u paratoi.
 2. Arllwyswch y cynnwys gyda dŵr berw am 30 munud.
 3. Draeniwch y dŵr, berwi, arllwyswch yr aeron gyda'r glaswellt yn y jar, gan ychwanegu siwgr ymlaen llaw.
 4. Cynhwyswch ryseiniau o gorser gyda melissa ar gyfer y gaeaf gyda chaeadau wedi'u berwi, lapio.

Cymhorthion gooseberry a mafon

Mae arogl a blas arbennig yn caffael compote o gooseberry ffres, os ydych chi'n ychwanegu aeron mewn jar o fafon. Mae'r rysáit hon i gefnogwyr sterileiddio bylchau, nad oes angen cynwysyddion cyn-berwi a lapio ychwanegol o longau ar ôl iddynt gael eu capio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhoddir aeron wedi'u paratoi mewn jar.
 2. O siwgr a dŵr, cogir syrup, sydd wedi'i lenwi â chynnwys y cynhwysydd.
 3. Gorchuddiwch y llong gyda chaead, gosodwch mewn powlen o ddŵr poeth a sterileiddio ar ôl berwi jar gyda chyfaint o 3 litr 30 munud.
 4. Rinsiwch y caead, trowch y llong wrth ymyl a gadael yn y ffurflen hon nes ei fod yn oeri.