Pam cymryd plentyn 5 mlynedd yn y cartref?

Mae gwario eu dyddiau gartref gyda phlentyn bach, rhieni, un ffordd neu'r llall, yn addasu i'w rhythm a'i fuddiannau. Yn ystod y dydd mae'r babi yn cysgu ac mae gan fy mam amser i wneud tân yn y cartref, ac eithrio, mae'r rhan fwyaf o'r gweithgareddau hamdden yn cael eu cymryd gan deithiau cerdded. Yn wahanol iawn mae'r sefyllfa gyda phlant 5 oed, sydd yn eu mwyafrif eisoes yn mynychu plant meithrin yn rheolaidd. Mae gan y plant hyn eu gemau a'u haddysg eu hunain, cyfundrefn ac atodlen o ddosbarthiadau, y maent yn cael eu defnyddio yn y kindergarten.

Dyna pam i drefnu 5-тилетки hamdden, os yw am unrhyw resymau yn aros gartref neu ar ddiwrnod i ffwrdd, nid yw rhieni mor syml. Felly, nag i gymryd plentyn o 5 mlynedd yn y cartref - gadewch i ni feddwl gyda'n gilydd.

Gemau a gweithgareddau addysgol ar gyfer plant 5 mlynedd yn y cartref

Mae llawer o rieni yn datrys problem trefnu hamdden plant bach yn gyflym - maent yn syml yn cynnwys plentyn cartŵn. Yn sicr, mae'r dull yn effeithiol, ond dim ond nid mor ddiniwed ag y mae'n ymddangos ar yr olwg gyntaf. Bydd gwylio teledu hirdymor yn gyflym iawn "yn dwyn ffrwyth." Yn y nos, bydd mamau a thadau'n sylwi ar ba mor gaethus ac anweddus y mae eu plentyn wedi dod, a bydd y noson yn rhoi popeth yn ei le. Mae'n bosib dweud yn sicr na all rhieni, y mae eu plentyn yn treulio amser maith ar y sgrin, yn gallu cyfrif ar noson tawel yn cysgu. Yn ogystal, peidiwch ag anghofio y gall hyn, er bod gweithgarwch diddorol, gael effaith negyddol ar weledigaeth y plentyn yn fuan.

Mewn gwirionedd, felly, yn meddwl beth i'w ddiddanu plentyn o 5 mlynedd yn y cartref, byddwn yn chwilio am ffyrdd eraill o ddatrys y broblem hon. A dechrau, efallai, gyda gemau sy'n datblygu.

Mae'r gêm yn wers hoff, ac weithiau'n ddefnyddiol iawn. Hyd yn oed oedolyn, ni fydd plentyn 5-mlwydd-oed yn gwrthod chwarae gyda'i rieni yn:

 1. Cuddio a Chwilio. Nid oes angen cuddio oddi wrth ei gilydd - gallwch guddio tegan neu lyfr newydd yn ystafell y plant, yn sicr y bydd y darganfyddiad yn osgoi'r balmen ac yn tynnu sylw ato am ychydig.
 2. Navigators. Pan fydd yr haf y tu allan, peidiwch ag oedi i feddwl am beth i'w wneud gyda phlentyn 5 oed yn y cartref - codi baddon llawn o ddŵr, gwneud cychod papur a symud ymlaen tuag at antur.
 3. Y bêl. Gemau o'n plentyndod: "poeth-oer", "edible-inedible" - a ddywedodd na fyddai plentyn modern yn hoffi galwedigaeth o'r fath? Fodd bynnag, dim ond un ffordd i ddarganfod.
 4. Bowlio. Yn ffodus, mae cynhyrchwyr teganau ac offer adloniant plant eraill, heddiw yn cynnig llawer o atebion parod i rieni. Er enghraifft, bydd gêm ardderchog i blant o 5 mlynedd - bowlio, yn ddiddorol i blant ac oedolion.
 5. Gemau bwrdd. Dominoes, lotto, gwirwyr - nid oes un plentyn na fydd ganddo ddiddordeb mewn treulio amser gyda rhieni fel hyn.
 6. Wrth geisio cyflawni'r nod i ddysgu plentyn newydd, i ddatblygu ei alluoedd creadigol, ni ddylai rhieni anghofio am y gweithgareddau datblygu y gellir eu gwario gartref gyda phlant o 5 mlynedd. Felly, mae'n ddefnyddiol a diddorol i chi wneud â mochyn:

 7. Modelu. Mae "hen ffrind da" - plasticine, bob amser yn dod i'r rhieni a phlant achub. Gallwch gerflunio ffigurau thematig, er enghraifft, cyn noson gwyliau'r Flwyddyn Newydd, bydd y dyn eira a'r goeden Nadolig yn berthnasol, yn yr haf - llysiau a ffrwythau ar gyfer salad. Bydd dewis arall ardderchog i blastin yn fwyta wedi'i halltu, a fydd yn caniatáu i'r babi ddangos dychymyg a rhoi llawer o emosiynau cadarnhaol.
 8. Lluniadu. Paint, pensiliau, pennau ffelt - gadael i'r plentyn ddewis ei hun a mwynhau'r creadigrwydd.
 9. Gwneud straeon. Nid yw ffantasi o awduron ifanc yn gwybod y terfyn. Dod o hyd i hen gylchgronau, gadewch i'r plentyn dorri'r lluniau rydych chi'n eu hoffi a'u gludo ar ddalen Whatman, ac yna ceisiwch wneud stori ddiddorol gyda'i gilydd.
 10. Brodwaith. Mae prif dywysoges yn dynwared eu mamau ym mhopeth, felly beth am ddod o hyd i mom a merch am hobi ar y cyd, ac peidiwch â brodio croes. Bydd yn ddiddorol i fechgyn ddysgu sut i losgi coed gyda thad .
 11. Gwaith Llaw. Gan feddwl am bwnc beth i fynd â phlentyn o 5 mlynedd yn y cartref, peidiwch ag anghofio am grefftau. Yn sicr, bydd y mochyn yn ddiddorol i ddod o hyd i'r cais a gasglwyd yn ystod yr haf a chynaeafu cwympo.

Fel y gwelwch, mae yna lawer o opsiynau, beth i'w wneud gyda phlentyn o 5 mlynedd yn y cartref. Y prif beth yw dangos dychymyg a chyfranogiad, cariad a gofal i'ch babi, yna yn y dyfodol problemau gyda threfnu hamdden na fyddwch yn codi.