Postiau Ioga i ddechreuwyr

Yoga, wrth gwrs, ennobles rhywun. Mae perfformio'r postiau ioga sylfaenol ar gyfer dechreuwyr, yn fuan iawn yn sylwi eich bod yn newid nid yn unig o'r tu allan, ond hefyd y tu mewn - mae ffordd o fyw , meddwl, canfyddiad eich hun ac eraill yn newid. Os ydych chi'n newydd i fyd asanas, gallwch chi godi postiau ioga ar gyfer cychwyn i dawelu, a byddwch yn ymlacio ar ôl diwrnod caled, neu, ar y llaw arall, yn addurno, gosod gymnasteg a fydd yn eich ysgwyd yn y bore fel tâl.

Ymarferion

 1. Cymerwch anadl ddwfn ac exhale. O ran anadlu'r llaw trwy'r ochrau i fyny, rydym yn cysylltu y palmwydd, ac yn eu hatgoffa, rydym yn eu gostwng i lefel y thoracs. Inhale - rydym yn codi dwylo yn y partïon, yn esbonio - tyniad i'r dde. Inhale yw'r ganolfan, y trychiad i'r chwith yw'r exhalation.
 2. Rhowch gynnig ymlaen ac ymestyn eich cefn. Rhowch eich dwylo yn ôl ac i mewn i'r castell, ymestyn eich breichiau i fyny, peidio â chodi'ch blaen o'r llawr.
 3. Rydyn ni'n gostwng ein dwylo ac yn codi, yn anadlu - cynhesu, ewch i lawr.
 4. Rydyn ni'n symud i mewn i berchen y bwrdd - breichiau a thraed ar led yr ysgwyddau, mae'r corff cyfan wedi'i ymestyn ar hyd llinell syth syml. Gelwir yr asana hwn, neu ei bennu, mewn ioga hefyd yn berchen ar yr arad. Rydym yn mynd i lawr, gan blygu'r penelinoedd a'u gwasgu i'r corff, rhaid i'r corff fod yn gyfochrog â'r llawr. Ar anadlu, codwch y pen a'r corff i fyny, plygu yn y cefn.
 5. Rydym yn gostwng y pen i lawr, mae'r pelvis yn ymestyn i fyny, sythu'r coesau a'r breichiau, rydym yn symud i mewn i beri wyneb y ci i lawr.
 6. Trwy symudiadau fel tonnau, rydym yn symud i mewn i'r cŵn yn codi gyda'r toes i fyny ac yn codi i fyny yn y ci gyda'r gorsedd i lawr. Nawr, rydym yn mynd i lawr i'r llinell gyfochrog, yn plygu'n raddol yn y penelinoedd ac yn gostwng y stumog a'r coesau i'r llawr.
 7. Gwthiwch oddi ar y llawr gyda'ch bysedd, gan godi rhan uchaf yr achos. Ymlacio'ch gwddf, tynnwch eich breichiau plygu a choesau estynedig o'r llawr, y pwyntiau cyswllt sy'n weddill gyda'r llawr - asennau, stumog ac esgyrn pelvig. Rydym yn gosod y sefyllfa.
 8. Yn yr un sefyllfa, sythwch eich breichiau, gan anelu at eich bysedd yn ôl. Codwch y frest hyd yn oed yn uwch ac ymestyn eich breichiau ymlaen, gan ymestyn o'r goron i'r bysedd. Dyma un o'r pethau gorau ar gyfer ioga ar gyfer y cefn, gan helpu i alinio a gwella'r asgwrn cefn.
 9. Nawr, ar gyflymder dynamig, byddwn yn ailadrodd fel bloc: heb dipio i'r llawr, blygu'ch dwylo a'i osod yn eich clustiau, tynnwch eich dwylo yn ôl a, fel fel y bo'r angen, tynnwch hwy ymlaen.
 10. Unwaith eto, cloi yn yr haen, gan anelu at eich bysedd yn ôl.
 11. Ar esgyrnwch, gostwng y corff a'r coesau i lawr, datguddiwch eich palmwydd, anadlwch yn esmwyth. Mae Ioga yn ei wneud ar gyfer dechreuwyr, er eu bod yn cael eu dewis ar gyfer trefn hyfforddi ysgafn, ond mae angen gwyliau gorffwys arnynt o hyd.
 12. Trowch eich pen i'r ganolfan, palmwch o dan eich ysgwyddau, rhowch y coccyx tuag at y nenfwd. Torrwch eich traed a'u rhoi ar eich toes. Dechreuwch o'r ddaear, stopiwch yn achos y bwrdd. Gwthiwch eich bysedd gyda'ch bysedd i'r llawr, fel petai'n ceisio suddo drwy'r ddaear. Cadwch y safle am 20 eiliad a llacio'r cyhyrau mewn ystum sy'n gorwedd ar y stumog.