Sut i goginio wdynen mewn multivariate?

O'r pys mae'n bosibl gweld uwd blasus a bodlon. Ond ychydig iawn o bobl sy'n caru ac yn gwybod sut i'w goginio. Yn gyntaf, bydd llawer yn dweud, mae pys wedi'u coginio am amser hir. Yn ail, yna dylid golchi'r sosban am amser hir, gan fod yr uwd yn gallu llosgi. Byddwn ni'n dweud wrthych nawr sut i wneud uwd pea mewn multivariate. Diolch i'r cynorthwyydd gwyrth hwn, gellir anghofio yr holl broblemau uchod yn ddiogel. Bydd uwd yn y multivarka yn dod allan yn dda iawn ac yn flasus iawn.

Uwd Pea gyda stew yn y multivark

Cynhwysion:

Paratoi

Mae Peas wedi'u golchi'n dda a'u gosod mewn cynhwysedd multivarochnoy, ei lenwi â dŵr ac yn y rhaglen "Quenching" rydym yn paratoi 2 awr. Am 30 munud cyn diwedd y broses, agorwch y caead, rhowch y stew, cymysgedd. Os oes angen, dosalwch. Unwaith eto, mae'r gwag ar gau ac erbyn hyn rydym yn paratoi ar gyfer y signal.

Uwd Pea gyda chig mewn aml-gyfeiriol

Cynhwysion:

Paratoi

Mae cig wedi'i sleisio'n cael ei baratoi mewn multivark yn y modd "Bake" neu "Frying" am 30 munud. I'r cig, ychwanegwch y winwnsyn wedi'i dorri a'i ffrio am 10 munud arall. Rydym yn lledaenu y pys wedi'u golchi â phwys, halen, yn rhoi sbeisys. Rydyn ni'n arllwys mewn dŵr, yn ddelfrydol poeth ac yn troi ar y dull "Cywasgu" am 2 awr. Ar ôl y signal, bydd y pryd yn barod i'w weini.

Uwd Pea gyda chynhyrchion mwg mewn aml-gyfeiriol

Cynhwysion:

Paratoi

Mae pys sych yn cael eu golchi'n dda yn gyntaf a'u gorchuddio mewn pot aml-goginio. Ychwanegu halen, pupur. Trowch ar y modd "Uwd Llaeth". Ar hyn o bryd rydym yn ffrio'r winwnsyn wedi'u torri. Mae cynhyrchion mwg hefyd yn cael eu torri gyda gwellt neu wedi'u torri a'u hanfon at winwns, ffrio am 5 munud. Os dymunir, gallwch hefyd ychwanegu ychydig o garlleg wedi'i dorri i'r rhost, ond dim ond manteision y dysgl fydd yn ei fanteisio arno. Yn yr uwd pea gorffenedig, rydym yn gosod y rhost gyda chynhyrchion ysmygu, o'r uchod rydym yn ysgwyd y gwyrdd wedi'u torri'n fân ac yn y modd "Gwresogi" rydym yn gadael am chwarter awr. Ar ôl hynny, mae uwd pea gyda chig wedi'i ysmygu yn barod i'w weini i'r bwrdd. Ac os yw'r sefyllfa yn golygu mai dim ond multivark sydd ar gael, yna yn gyntaf gallwch chi wneud rhost, ac yna rhowch y pys a choginio'r cyfan. Bydd yn ddeniadol hefyd.

Uwd Pea gyda chyw iâr mewn multivark

Cynhwysion:

Paratoi

Cig cyw iâr wedi'i dorri'n ddarnau bach. Mae pys wedi'u golchi'n dda. Yn y sosban o'r multivarka rhowch y cig cyw iâr, arllwyswch yn yr olew ac yn y dull "Poeth" rydym ni'n coginio 10 munud, ychwanegwch yr winwns wedi'i dorri a'i foron wedi'i gratio a pharatoi 10 munud arall yn yr un modd. Nawr, gosodwch y pys wedi'u golchi, arllwyswch yn y dŵr. Dylai fod yn uwch na lefel y cynnyrch erbyn 15 mm. I flasu halen, rhowch sbeisys yn ewyllys. Rydyn ni'n gosod allan y rhaglen "Quenching" am 60 munud. Ar ôl y signal, mae'r clawr yn cael ei hagor, caiff cynnwys y multivarker ei droi a galwn ni bawb at y bwrdd. Archwaeth Bon!