Ymarferion ar gyfer codi tâl

Mae pobl sy'n bwydo hela ymarferion bore yn y byd, mewn gwirionedd, ychydig iawn. O leiaf, pawb sy'n ymarfer yn y bore, rhoddwyd anhygoel iawn i'r arfer hwn. Talu sylw, ymarferion ac ymarferion yn y bore - dim ond arfer sy'n debyg i'r enaid, golchi, glanhau dannedd a gweithdrefnau sebon eraill. Roedd rhywun yn ffodus i fod yn amhosibl rhag defnyddio'r arfer hwn ers plentyndod, a rhywun, ac, wedi tyfu i fyny, yn ddiog i frwsio eich dannedd yn y bore ...

Manteision ymarferion bore

Mae'n ymddangos na all y tâl bore fod yn wahanol iawn i ymarferion ar gyfer codi tāl, a berfformir ar unrhyw adeg arall o'r dydd. Ond yn onest, mae pobl nad ydynt yn ymarfer yn y bore , ond mae hyfforddiant ar adeg arall yn fach iawn, gan nad yw pobl yn y bore yn eithrio gweithgaredd gyda'r nos.

Y rheswm yw bod presenoldeb ymarferion bore yn ysgogi holl brosesau bywyd ac yn codi tâl am ynni ar gyfer y diwrnod cyfan, llawer mwy na'r hanner awr ychwanegol a dreulir yn y gwely.

Ymarferion

Cynigir ymarferion i bob menyw ar gyfer ymarferion bore gyda ni.

 1. Rydym yn cludo ein gwddf - yn plygu ein pen ymlaen, yn ôl, i'r ochrau, mewn cylch.
 2. Tynnwyd eu llaw dde i'r ochr, fe'u gosododd nhw a'u gwasgu iddyn nhw eu hunain. Rydym yn ailadrodd i'r ail law.
 3. Maent yn plygu eu dwylo a'u taflu y tu ôl i'w cefnau, gan osod ei safle gyda llaw rhad ac am ddim. Wedi newid dwylo.
 4. Rydym yn lledaenu ein breichiau i'r ochr, yn ein blygu yn y penelinoedd ac yn gwneud cylchdroi mewn cylch - i ni ein hunain ac oddi wrth ein hunain.
 5. Gwisgwch eich breichiau gydag ehangder mawr ymlaen ac yn ôl.
 6. Rydym yn lledaenu ein coesau yn ehangach, rydym yn ymestyn i'r ochr gyntaf gydag un llaw, ac wedyn, ar ôl cau'r ddwy law yn y clo. Ewch allan ac ailadroddwch i'r ail ochr.
 7. Rydym yn ymestyn ein breichiau ymlaen, gyda'n dwylo yn gorffwys ar ein cluniau a'n ffrydiau. Rydym yn cymryd dwylo i'r llawr, yn ymestyn. Yn araf rydym yn codi, gan ymestyn breichiau i fyny ar ysbrydoliaeth, rydym yn gostwng - exhalation.
 8. IP - crouching ar ei draed, ei ddwylo ar ei wregys. Ar esmwythiad, rydyn ni'n llusgo ein llaw dde i'r chwith i fyny, yn anadlu - dychwelodd i'r DP ac yn sgwatio, ar esgyrniad, rydym yn llusgo ein llaw chwith i'r dde i fyny ac yn dychwelyd i'r DP. Rydym yn perfformio ar gyflymder deinamig. Dyma un o'r ymarferion gorau ar gyfer ymarferion bore, gan ei berfformio, dychmygu eich bod yn cael eich tynnu i'r haul.
 9. Perfformiwch goliau. IP - sgwatio, pen-gliniau wedi'u plygu, dwylo o flaen iddo mewn rac diogelu. Ar esmwythiad, gan droi at yr ochr, rydym yn taro'r pen-glin gyferbyn â chwyth, gyda'n dwylo, fel pe bai'n tynnu'r "dioddefwr" ar y pen-glin. Rydym yn perfformio ar gyflymder cyflym ar y ddwy droed.
 10. Gweithredu ymarfer. 8 eto.
 11. Rydyn ni'n gorffwys, gan gamu'n anghyffredin, gan adfer ein hanadl.
 12. Mae sociau o'r neilltu, yn gosod coesau yn ehangach, mae cluniau'n cael eu troi allan. Rydym yn sgwatio mewn plie. Mae'r pelfis yn ddi-rym, mae dwylo'n cael eu tynnu i fyny ac o'r sefyllfa hon rydym yn ymestyn un wrth un i'r llawr ar exhalation. Yn yr IP, ymunwn â dwylo dros ein pennau.
 13. Dwylo o'ch blaen, gwnewch lync gyda'ch troed chwith a throi tuag at y goes flaen. Rydym yn dychwelyd i'r IP ac ymosodiadau amgen ar y ddwy goes. Y peth pwysicaf yw na fydd eich pen-glin yn mynd dros y toes, dylid ei bentio ar onglau sgwâr.
 14. Rydym yn gorffwys - rydym yn cerdded ac yn anadlu.
 15. Rydym yn perfformio neidiau yn y fan a'r lle - dwylo a thraed agored ar yr un pryd. Mae anadlu hyd yn oed, mae neidiau'n fach, ond yn egnïol.
 16. Adfer anadlu - anadlu, exhale.
 17. Cymerwch y ryg - rydym yn dod yn achosi'r bar ar y dwylo syth. Rydym yn blygu'r pen-gliniau yn ail ac, yn eu tynnu i'r frest, yn perfformio cylchdroi cylchol allan, yna'n dychwelyd i'r lle. Mae'r cefn yn dal i fod, dim ond y coesau sy'n symud.
 18. Rydym yn mynd i lawr ar ein pengliniau ac yn ymestyn ein hunain yn achos y plentyn.
 19. Rydyn ni'n sefyll ar bob phedair, yn codi'r pen-glin ar y pen-glin i fyny. Gwnewch o 10 i 20 hedfan, cyn belled â phosib, heb rwystro ymhellach, gwanhau gyda'ch traed, gan berfformio pryfed bach. Rydym yn newid coesau ac yn ailadrodd i'r ochr arall.
 20. Rydym yn gorffwys ac yn ymestyn yn achos y plentyn.
 21. Rydyn ni'n gorwedd ar y stumog - breichiau wedi eu hymestyn o flaen iddo, sythio coesau. Datgysylltwch o'r llawr ar yr un pryd a dwylo a thraed, gosodwch y safle am ychydig eiliadau a dychwelyd i'r AB.
 22. Blygu dwylo, brwsio yn y frest. Rydym yn perfformio'r "cobra" yn peri cyflymder dynamig, yn codi ac yn cwympo heb ei osod.
 23. Ehangwch eich cefn.
 24. Yr ymarfer olaf yn ein tâl cymhleth. Rydyn ni'n crwydro o'r pen-gliniau - dwylo dan yr ysgwyddau, yn torri'r llawr.
 25. Ymestyn y cefn yn achos y plentyn.
 26. Wedi ei rowndio'n ôl i'r safle yn eistedd ar ei sodlau, sythiodd ei gefn.
 27. Rydyn ni'n codi, yn cymryd ychydig o anadl ac yn ymledu gyda sioe dwylo.