Dough ar gyfer pizza heb burum

Mae yna nifer o opsiynau ar gyfer paratoi toes pizza, ac mae cyfran sylweddol ohonynt yn cynnwys defnyddio burum sych neu gywasgu yn y ffurfiad. Fe wnawn ni ddweud wrthych heddiw sut i wneud sylfaen pizza heb eu cyfranogiad. Mae'r cynhyrchion ar y prawf hwn yn fwy cain ac yn ysgafn ac mae angen llawer llai o amser ar gyfer coginio a pobi.

Dough ar gyfer pizza heb burum - rysáit syml ar gyfer dŵr

Cynhwysion:

Paratoi

Mae clymu toes pizza di-fwlch ar ddŵr yn hynod o syml. Cribiwch i mewn i fowlen trwy flawd strainer a'i gyfuno â halen. Mewn powlen ar wahân, chwisgwch wyau bach, ychwanegu dŵr ac olew ac arllwyswch y cymysgedd sy'n deillio o'r blawd. Rydym yn gwneud y pennawd i ddechrau gan ddefnyddio llwy, ac ar ôl hynny rydym yn gosod y màs ar y bwrdd blawdog, lidio'r dwylo gydag olew mireinio a chlinio'r toes i gael gwead elastig a heb fod yn gludiog. Nawr, rydym yn gorchuddio past y blawd gyda thorri meinwe a gadael y cofnodion am bump ar hugain ar amodau'r ystafell ar y bwrdd. Ar ôl ychydig gallwch fynd â dyluniad pizza gyda'ch hoff llenwi .

Sut i wneud toes sbeislyd ar gyfer pizza heb wyau a burum ar laeth?

Cynhwysion:

Paratoi

Nid yw'r rysáit hwn am wneud toes pizza dim braster yn cynnwys wyau, ond byddwn yn ychwanegu basil sych a phupur du iddo ar gyfer piquancy. Mae pizza ar y sail hon ddwywaith mor frawdurus a blasus.

Symudwch mewn powlen eang o flawd gwenith, powdwr halen a phobi, tra'n ychwanegu pinyn o basil a phupur wedi'u sychu. Nawr, rydym yn arllwys llaeth cynnes ac olew olewydd blodyn olew blodeuog yn y cynhwysion sych a chliniwch y toes gyda'ch dwylo yn ofalus nes bod gwead trwchus a heb fod yn gludiog. Ar ôl i'r blawd fod ychydig o bellter o dan y tywel yn amodau'r ystafell, ei rolio, trowch mewn sawl man gyda fforc a mynd ymlaen i ddylunio pizza.

Toes tenau blasus ar gyfer pizza heb burum - rysáit ar gyfer mayonnaise

Cynhwysion:

Paratoi

O brawf chwistrellol ar mayonnaise, cewch chi pizza tenau gyda chrwst crispy, blasus. Er mwyn ei wneud, rydym yn trin yr wyau i unffurfiaeth gyda chwisg, yna ychwanegwch mayonnaise, halen a soda, tynnwch y blawd a chliniwch y toes. Mae ei wead yn troi ychydig o gludiog, felly wrth fynd allan rydym yn llwch arwyneb y bwrdd a'r llwynen gyda blawd. Peidiwch ag anghofio rhoi ugain munud iddo i eistedd ar y bwrdd cyn bwrw ymlaen â dyluniad yr eitemau.

Dough ar gyfer pizza heb burum ar iogwrt

Cynhwysion:

Paratoi

Gan gymryd paratoi'r toes, rydym yn ychwanegu'r soda i'r iogwrt, ei gymysgu a'i osod yn sefyll am ddeg munud. Ar ôl hynny, cyfunwch i unffurfiaeth wyau, ychwanegwch y màs sy'n deillio o kefir, arllwyswch yr un blodyn yr haul wedi'i oleuo neu olew olewydd, taflu pinsiad o halen a chwythwch y blawd. Rydyn ni'n gwneud pwysau trwchus, tra'n lidio ar gyfer cysur olew palmwydd. Ar ôl tua pymtheg neu ugain munud, pan fydd y toes yn gorwedd ychydig ar y bwrdd o dan y tywel, gallwn ni wneud pizza a'i hanfon i'r ffwrn ar gyfer pobi.