Курабье - ryseitiau o'r cwcis ffrwythau mwyaf blasus

Kurobe - rysáit ar gyfer cwcis dwyreiniol, sy'n cael ei bobi ag ychwanegu sbeisys: vanilla, sinamon, cardamom, ewin neu saffrwm. Mae'r ceffyl sy'n toddi'n ddiogel yn ddelfrydol yn gyfeiliant delfrydol i gwpan o de neu goffi a phryd y mae blasu'n achosi'r emosiynau mwyaf cadarnhaol.

Sut i goginio cwci bisgedi?

Mae cwcis yn cael eu paratoi trwy wisgo darnau o toes meddal gyda sachau coginio ar berin wedi'i enaid wedi'i osod ar hambwrdd pobi. Yng nghanol pob biled, ychwanegwch jamyn neu jam bach.

 1. Defnyddir cydrannau tymheredd ystafell ar gyfer perfformio unrhyw rysáit.
 2. Cynhyrchwch faen cyn ychwanegu at y sisban toes a'i chwistrellu mewn darnau bach, bob tro yn penlinio, er mwyn peidio â ffurfio lympiau.
 3. Nid yw mater y cynhyrchion yn bwysig mewn egwyddor: gellir addurno'r cwci ar ffurf blodyn, dail, cyrl, dim ond bêl neu gacen fflat.

Pa fath o toes yw'r kurab?

Defnyddir y toes ar gyfer y kurab yn unig mewn tywod, gan arwain at strwythur ffrwythau o gynhyrchion. Er mwyn ei gwneud, bydd angen menyn neu fargarîn arnoch. Yn y broses o glustnodi, mae'r blas yn cael ei flasu gan ychwanegu fanila, sbeisys i'ch blas. Cyflwynir rysáit ddilys ar gyfer y prawf clasurol isod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r olew yn gymysg â'r powdwr a'i chwipio nes ei ddyfynnu.
 2. Ychwanegwch fanila, un wrth un, gwisgwch bob tro.
 3. Ychwanegwch y blawd yn raddol a'i droi nes bod toes meddal, llyfn, a gaiff ei adneuo'n hawdd gyda bag melysion.

Baku kurabe yn ôl GOST - rysáit

Mae'r kurabie, y rysáit enwog yn ôl GOST a gyflwynir yn ddiweddarach, yn cael ei gael yn ôl blas yn y modd y cofiodd llawer o bobl o gyfnod y cyfnod Sofietaidd. Ni fydd blas blasus ffres o gynhyrchion toddi yn y geg yn gadael unrhyw un yn anffafriol ac fe fydd unrhyw westeithydd am ailadrodd perfformiad y dechnoleg sydd ar gael fwy nag unwaith.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rinsiwch yr olew â powdwr.
 2. Ychwanegwch brotein, siwgr vanilla a chwisgwch eto.
 3. Arllwyswch mewn blawd, gliniwch.
 4. Trosglwyddwch y màs i mewn i fag melysion, a'i roi ar barch y bisgedi.
 5. Yn y ganolfan, gwnewch grooveau, sy'n rhoi jam bach, wedi'i gymysgu â starts.
 6. Bakak Bakke yn cael ei pobi am 15 munud ar 200 gradd.

Cookie ferch fer wedi'i wneud gartref ar margarîn - rysáit

Mae'r kurabie ar margarîn, y rysáit sydd wedi'i nodi fel a ganlyn, yr un mor frawychus a thywodlyd fel mewn menyn. Yn dibynnu ar ansawdd y deunyddiau crai, efallai y bydd arnoch angen ychydig llai o flawd. Dylai gwead y toes fod o'r fath ei bod yn gyfleus i wasgu allan o'r bag crwst.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae margarîn yn ddwfn i wead ysgafn.
 2. Ychwanegwch brotein, vanillin, chwistrellwch y màs.
 3. Mae'r dogn yn cael eu tywallt i'r blawd, wedi'u cymysgu nes eu dosbarthu'n unffurf yn y toes.
 4. Rhowch y dogn o toes ar y parchment.
 5. Atodwch y gweithle gyda jam, wedi'i gymysgu â starts neu jam.
 6. Pobwch y cyw iâr ar fargarîn am 15 munud ar radd 200.

Cyw iâr Tatar - Rysáit

Gall paratoi bisgedi bisgedi gartref fod â bagiau coginio a hebddynt. Mae'r rysáit Tatar ar gyfer triniaethau yn cynnwys cael toes trwchus, sydd wedi'i oeri i ddechrau, ac yna ei gyflwyno heb fod yn denau a'i dorri'n ddogn. Mae cynhyrchion wedi'u chwistrellu â powdr ar ôl pobi, neu siwgr cyn triniaeth wres.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rinsiwch yr olew meddal gyda powdwr.
 2. Ychwanegwch y melyn, y fanillin, y blawd a chliniwch y toes meddal.
 3. Rhowch y lwmp yn yr oergell am awr, yna ei rolio, ei dorri i mewn i rombws, petryal neu sgwariau, symud i bara a choginio am 15 munud ar 200 gradd.
 4. Cwcis wedi'i chwistrellu gyda siwgr powdr.

Cyw iâr Groeg - Rysáit

Mae cwcis yn rysáit sydd â llawer o amrywiadau. Felly, ym mherfformiad y Groeg, mae'r blas yn cael ei nodweddu gan flas maethlon, wedi'i gyflawni yn y gwreiddiol trwy ychwanegu almonau. Os dymunwch, gallwch ddefnyddio cnau eraill sydd ar gael. Nodwedd arall o'r melysrwydd yw siwgr sy'n bridio o'r powdr dros y surop.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Sicrhau siwgr mewn cawl coffi i bowdwr.
 2. Mae olew yn cael ei rwbio â powdr, ychwanegir melyn, chwipio.
 3. Arllwyswch mewn cognac, cymysgwch bowdr pobi, almonau wedi'u torri a blawd.
 4. O'r peli rholio toes neu dorri ffigurau a rhoi parchment.
 5. Gwisgwch y cynhyrchion am 20 munud ar 185 gradd.
 6. Cyw iâr wedi ei oeri mewn Groeg wedi'i chwistrellu â thrawd, wedi'i dorri mewn powdr siwgr.

Kurabje Twrcaidd - rysáit

Bydd y kurabe Twrcaidd parod yn y cartref yn syndod â gwreiddioldeb perfformiad a nodweddion aruthrol blasus. Ar ôl cwcis pobi yn yr achos hwn maent yn cael eu cau mewn parau, yn carthu â jam. Bydd y gwydredd siocled yn rhoi swyn arbennig i'r dameithion, ac os caiff ei ddymuno, caiff ei ategu gyda chnau wedi'u torri.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r menyn yn cael ei chwipio â powdr.
 2. Ychwanegwch yr wy, y fanilla, ychwanegwch eto.
 3. Ewch â blawd a starts, rhowch y com yn yr oer am awr.
 4. Ewch allan dogn o toes, peli rholio allan ohonynt, rhowch siâp hirgrwn iddynt, eu gwasgu'n ysgafn a'u gwasgu gyda fforc.
 5. Gwisgwch y biledau am 10-15 munud ar 180 gradd.
 6. Mae'r hanerau wedi'u hoeri wedi'u cau mewn parau, wedi'u crafu â jam.
 7. Rhowch y cwcis un ochr i'r siocled wedi'i doddi, gadewch iddo rewi.

Cyw iâr Siocled

Kurobe - rysáit y gellir ei berfformio trwy ychwanegu powdwr coco, gan arwain at flas siocled o'ch hoff bwdin. Ar barodrwydd ac ar ôl oeri cynhyrchion, gellir eu taenellu gyda siwgr powdwr, wedi'u haddurno â siocled wedi'i doddi a'u chwistrellu â chnau wedi'u torri neu sglodion cnau coco.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y menyn meddal gyda llysiau, vanillin powdr ac wy, curiad.
 2. Ychwanegwch powdr coco, blawd a phobi, ei glustio'n ofalus at yr unffurfiaeth a phlastigrwydd mwyaf y toes.
 3. Ffurfiwch gynhyrchion y siâp a ddymunir, a lledaenu ar barch.
 4. Gwisgwch briwsion bisgedi blasus am 10 munud ar 200 gradd.

Cwcis bisgedi dwy-liw

Bydd y kurabie, y rysáit a gyflwynir nesaf, yn ymddangos yn anarferol yn edrychiadol ac yn cael blas siocled dymunol. Yn yr achos hwn, mewn hanner rhan o'r toes, ychwanegir powdwr coco, a all asiant lliwio bwyd gael ei ddisodli yn ddewisol, tra'n ychwanegu blas neu sbeis i'r blas.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rinsiwch yr olew â powdwr.
 2. Ychwanegwch olew llysiau, vanillin a blawd, gliniwch y toes.
 3. Cymerwch hanner y toes, cymysgwch ef gyda choco.
 4. Cynhyrchion addurno, rhowch ddau bêl o liwiau gwahanol, ychydig yn penglinio â'u dwylo, rhowch y siâp a ddymunir.
 5. Gwisgwch ferch fer braisws am 15 munud ar 170 gradd.

Lenten - presgripsiwn

Nid yw'r ysmygu, y rysáit bras yn cynnwys wyau na menyn, yn deilwng iawn i flasu, blasu a blas oherwydd ychwanegion: peel oren, sinamon, vanillin neu eraill, a ddewisir yn ôl eu dewis. Dylai'r toes gael ei roi allan o ddwylo, ond yn parhau'n feddal. O'r rhain maent yn ffurfio cacennau fflat syml neu batrymau wedi'u torri allan.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y finegr gyda siwgr, blasu a soda.
 2. Arllwyswch mewn olew, arllwyswch mewn blawd, gwnewch linell.
 3. Mae'r biledau'n cael eu gwneud o toes, fe'u gosodir ar barch.
 4. Gwisgwch fri am 15 munud ar 200 gradd.