Cacen banana mewn multivark - y ryseitiau gorau a symlaf o bobi blasus blasus

Mae'r defnydd o offer modern mewn coginio yn ddefnyddiol iawn i wragedd tŷ prysur greu triniaethau anarferol o flasus, er enghraifft, i gaceni cwpan banana mewn aml-farc - mae'n eithaf syml a hawdd. Bydd y bocs lush braf yn disgleirio yfed te, a gellir addasu rhai ryseitiau am achlysur difrifol.

Sut i goginio cacen banana?

Er mwyn llwyddo i gael cwpan delfrydol gyda bananas yn y multivark mae angen i chi ddilyn y rheolau syml o weithio gyda'r ddyfais, oherwydd gellir addasu unrhyw rysáit pobi clasurol i alluoedd technoleg.

 1. I gaceni cacen banana blasus mewn multivark, gallwch chi ddefnyddio'r ddwy rysáit pobi clasurol a'i amrywiadau amgen: ar iogwrt, llaeth neu sudd.
 2. Mae'n bwysig cyn pobi i gael gwared ar y falf ar gyfer allfa stêm yn rhad ac am ddim neu ffwrn cacen banana mewn aml-farc gyda chaead wedi'i agor ychydig. Mae hyn yn angenrheidiol fel na fydd y pobi yn cael ei berwi.
 3. Gellir symud y cwpanen yn hawdd o'r bowlen, os cyn rhoi prawf, gosodwch y stripiau o groes y croes ar y groes gyda'r ymylon crog, yna dim ond tynnwch y pasteiod trwy dynnu ymylon y papur.
 4. Mae'r rhan fwyaf o wragedd tŷ yn cael pasteiod gyda nozzle i wneud prydau stêm.
 5. Mae'n bwysig nodi pan fyddwch yn pobi na fydd unrhyw wyneb rosy. Gellir cuddio'r diffyg hwn gydag addurniad syml: powdwr siwgr, unrhyw wydro, ffrwythau ffres neu tun.
 6. Yn ystod y coginio, mae pobi yn codi'n fawr, fel nad yw'r cwpanen banana "yn rhedeg i ffwrdd" yn y multivark, llenwch y bowlen gyda phrawf o ddim mwy na ½ o gapasiti'r cynhwysydd.

Cupcake siocled-banana

Cacen siocled gyda banana - pobi lle mae'r holl gynhwysion wedi'u cyfuno'n berffaith ac mae blas y gacen yn syndod o gytbwys. Cryfhau'r blas siocled trwy ychwanegu coffi neu hydoddadwy wedi'i dorri. Daw'r ffrwythau yn y rysáit hwn yn ddefnyddiol ychydig anaeddfed, caled, fel y teimlir yn y sleisen wedi'u pobi wedi'u gorffen.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch wyau, siwgr a menyn mewn hufen gwyn lwcus.
 2. Cyflwyno coffi, powdr pobi, blawd, ffrwydro.
 3. Taflwch y bananas ciwbiedig, cymysgwch yn drylwyr, arllwyswch i bowlen.
 4. Paratowch cwpan cwpan-banana yn y multivark yn Baking 1 awr.

Cacen banana ar iogwrt

Yn syml ac yn paratoi cupcake gyda banana ar iogwrt yn gyflym, mae'r bobi yn frwd ac yn berwog, felly gall y cacen gael ei dorri'n hyderus ar hyd a hufen gydag unrhyw hufen, felly bydd y driniaeth yn dod allan hyd yn oed yn fwy gwreiddiol. Mae llaeth glamentedig yn well i gymryd brasterach ac os yw'n asidig iawn, yna bydd yr adwaith gyda soda yn fwy egnïol, gallwch wneud cais am Kefir a dod i ben.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch wyau a siwgr, ychwanegwch y pure o un banana.
 2. Arllwyswch kefir, ychwanegwch powdr pobi a valine.
 3. Arllwyswch y blawd, yna torrwch yr ail banana.
 4. Arllwyswch i mewn i bowlen a phobi cacen banana yn y 45 munud aml-fargen.

Caws bwthyn a chwpan banana

Mae cwpan cacen gyda chaws banana a bwthyn yn cael ei wahaniaethu gan ei pomp a'i gysondeb meddal. Gallwch ddefnyddio caws bwthyn newydd, ac ychydig yn sur, gallwch chi ddefnyddio melys melys (heb wydredd). Er gwaethaf presenoldeb caws bwthyn yng nghyfansoddiad y danteithion, ni ellir ei alw'n ddeiet, mae'n cynnwys menyn a siwgr, gan ddisodli'r cynhyrchion hyn a bydd blas bwyd yn newid.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch wyau, cwrc siwgr a phwrî un banana.
 2. Cyflwynwch bowdr pobi, fanila, blawd.
 3. Ychwanegwch yr ail doriad banana gan y ciwb.
 4. Paratowch gacen o banana gyda chaws bwthyn yn y multivark yn yr "Bake" 1 awr 10 munud.

Cacen banana gyda ffrwythau ceirch

Bydd cacen mêl wen gyda bananas yn croesawu'r rhai sy'n rheoli bwyd yn y cyfeiriad "cywir". Mae siwgr wedi'i nodi fel melysydd yn y rysáit hwn, ond mae'n sicr y gellir ei ddisodli â mêl, stevia neu siwgr artiffisial. Y sail yw iogwrt sgim, gellir ei ddisodli gan iogwrt ysgafn neu laeth llysiau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Flakes yn malu.
 2. Curwch yr wy gyda siwgr, kefir a pure banana.
 3. Cyflwyno powdr olew, zest, vanilla a phobi.
 4. Arllwys blawd ceirch, penglinio toes hylif.
 5. Coginiwch ar y "Bake" 35 munud.

Cacen banana gydag aeron

Bydd arallgyfeirio cwpan banana syml ar kefir mewn multivariate yn helpu ychwanegu unrhyw aeron, gall fod yn gymysgedd ffres neu wedi'u rhewi. Yn ddelfrydol, dylid gwisgo croen, llus, ceirios addas. Cyn ei ddefnyddio, mae'r aeron yn cael eu golchi a'u sychu, wedyn eu pananeiddio mewn starts fel eu bod yn rhoi llai o sudd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch wyau, siwgr ac olew mewn hufen.
 2. Arllwys kefir a puree banana.
 3. Ychwanegwch y powdr pobi, blawd.
 4. Diddymwch yr aeron â starts, eu rhoi yn y toes, cymysgwch.
 5. Coginiwch ar y "Bake" 50 munud.

Cacen banana gyda chnau Ffrengig

Gyda blas harmoni gwych, daw cacen cnau banana allan. Mae cnewyllyn wedi'u torri'n rhannol yn disodli'r blawd gwenith yn rhannol, felly mae pobi yn fwy ffrwythlon, ond nid yw hyn yn effeithio ar ysblander y gacen. Os dymunir, gallwch ychwanegu raisins neu ffrwythau sych addas eraill i'r prawf. Rhan o'r criben i gael ei ddosbarthu ar wyneb y gacen, felly bydd y driniaeth yn dod allan ac yn fwy blasus, ac yn fwy prydferth.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch wyau, siwgr, menyn a phwrî o un banana.
 2. Cyflwyno iogwrt, powdwr pobi a chnau.
 3. Arllwys blawd mewn toes nad yw'n rhy drwchus.
 4. Ychwanegu'r ail banana wedi'i dorri, ei droi.
 5. Arllwyswch i mewn i bowlen, taenellu â chnau, cogwch am 50 munud.

Cacen Banana - rysáit bras

Ni cheir cwpan banana heb wyau ddim yn waeth na'r clasurol, mae sticeri'r ffrwyth yn ddigon i gyfuno'r holl gynhwysion. Un anfantais o bobi - mae'r cacen yn dod yn gyflym yn gyflym, oherwydd diffyg pobi yn y toes. Gwella blas coco a choffi ar unwaith, os dymunwch, gallwch ychwanegu cnau wedi'i falu, llugaeron wedi'u sychu neu ceirios.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Dau bananas i falu â siwgr a menyn.
 2. Diddymwch y coffi mewn dŵr berw, cŵl, arllwyswch mewn cymysgedd banana.
 3. Ychwanegu coco, banana wedi'i dorri a blawd gyda powdr pobi.
 4. Pobwch am 40 munud.

Cacen banana ar hufen sur

Cwpan cacen gyda banana ar hufen sur yw'r rysáit mwyaf llwyddiannus, y mae'r pobi yn mynd allan yn lush, yn ddidwyllog ac yn dipyn o leith, bydd yr opsiwn hwn yn fwy na disgwyliadau a bydd pob coginio yn ymdopi â'r coginio. Mae'r rysáit arfaethedig yn sylfaenol, gellir ei ategu'n hyderus gydag aeron, cnau, coco, neu ychwanegu ysgogrwydd trwy ddefnyddio alcohol aromatig: bydd yn rhyddhau'r toes ac yn gwneud y pobi yn anarferol iawn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae wyau, siwgr a menyn meddal yn curo i hufen gwyn.
 2. Cyflwyno hufen sur, banana mwsh.
 3. Ychwanegwch powdr pobi, vanillin a blawd.
 4. Coginiwch ar y "Bake" 50 munud.

Cacen banana gyda sudd oren

Mae'r cwpanen banana-oren gwreiddiol yn cael ei baratoi yn syml, yn gyflym ac heb drafferth. Bydd blas arbennig ac arogl yn creu croen, dylid ei gratio'n fân, heb daro'r croen gwyn. Mae sudd yn ddelfrydol ar gyfer cael ei wasgu'n fyr gyda mwydion, ond gallwch wneud cais a phrynu. Gall cacen barod, os dymunir, ei hongian â gwydredd citrus melys ychwanegol, sy'n cael ei baratoi trwy berwi'r sudd gyda siwgr.

Cynhwysion:

Syrup:

Paratoi

 1. Rhowch wyau, siwgr, menyn a thatws.
 2. Arllwyswch y sudd, taflu'r powdwr pobi a'r fanila.
 3. Nid yw taflu blawd, penglinio yn toes trwchus, arllwys i mewn i bowlen.
 4. Gwisgwch am 45 munud.
 5. Cymysgwch y sudd gyda siwgr, coginio dros wres bach am 10 munud, gan droi.
 6. Mae cwpanen poeth yn arllwys gwydro, yn gadael nes i chi gael ei oeri yn llwyr.