Charlotte gydag afalau heb wyau - rysáit

Gall y rhesymau dros wrthod wyau mewn pobi fod yn fras, ond beth fydden nhw ddim, peidiwch â phoeni am y bydd eich hoff pasteiod yn colli unrhyw beth yn absenoldeb wyau. Penderfynwch ei fod yn cael ei gymryd gyda ryseitiau o botelin gydag afalau heb wyau, nad ydynt mewn blas, nac yn eu caeth neu eu gwead, yn wahanol i bobi sy'n cael eu coginio gydag wyau yn y gwaelod.

Charlotte heb wyau gydag afalau yn y ffwrn

Ac eithrio'r wyau o'r rysáit, rhaid cymryd i ystyriaeth y dylai unrhyw elfen rhwymo fod yn bresennol yn y prawf. Yn ein hachos ni, bydd yn llysiau yn lle wyau - ffrwythau ffrwythau, sydd, ar ôl ychwanegu dŵr cynnes, yn tyfu ac yn debyg iawn mewn cysondeb i wyau gwyn.

Cynhwysion:

Paratoi

Arllwyswch hadau llin gyda dŵr cynnes, gan droi'r blawd yn gruel. Gadewch y llin i chwyddo am ychydig funudau, a chymysgu'r cynhwysion sych sy'n weddill (blawd, powdr pobi a sbeisys) gyda'i gilydd. Ar wahân, gwisgwch y pure afal ynghyd â'r iogwrt, ychwanegwch y mwydion o wenyn y ddaear. Arllwyswch y hylif i'r cynhwysion sych a'i gymysgu nes yn llyfn ac nid mwy. Dosbarthwch y toes mewn ffurf wedi'i gorchuddio â pharch, chwistrellu'r arwyneb gyda chnau, rhesins, sglodion, ac yna gosodwch y sleisen afal ar ben. Bake charlotte ar kefir heb wyau ac afalau ar 180 gradd am 30-35 munud.

Rysáit am charlotte syml gydag afalau heb wyau

Os nad ydych chi am drafferthu gydag amnewidion wyau, yna rhowch flaenoriaeth i'r cacen syml hon, y toes y gwneir hynny ar sail llaeth. Ni fydd yn ymddangos mor wych fel charlotte clasurol, ond bydd y canlyniad yn dal i fod yn flasus.

Cynhwysion:

Paratoi

Cymysgwch y llaeth gyda'r finegr a'i neilltuo am ychydig funudau. Yn y cyfamser, cymerwch y cynhwysion sych, gan gymysgu'r blawd a'r powdr pobi gyda'i gilydd. Ar wahân, gwisgwch fenyn gyda siwgr. Gosodwch y popty i gynhesu hyd at 180 gradd, a chyn gynted ag y bydd y tymheredd yn cyrraedd y lefel ofynnol, cyfuno'r cynhwysion sych gyda menyn a llaeth yn gyflym. Dosbarthwch y toes i mewn i fowld a rhowch y sleisen o afalau ar ben. Chwistrellwch yr arwyneb gyda sinamon a gadewch y charlotte gydag afalau yn y llaeth heb wyau i'w pobi am 40 munud.

Sut i goginio picnic ysgafn gydag afalau heb wyau?

Cynhwysion:

Paratoi

Cymysgwch y pâr o gynhwysion cyntaf gyda'ch gilydd a'u neilltuo. Rhennir un afal yn sleisen, a'r ail doriad yn giwbiau. Cymysgwch y cynhwysion sych: blawd, sbeisys a pholdr pobi. Ar wahân, chwistrellwch y llaeth, y darn vanilla a'r siwgr a gafodd ei chwythu gyda'r finegr. Cymysgwch y hylifau ynghyd â chynhwysion sych a dis afalau, ei ddosbarthu mewn mowld ac ychwanegu afalau o'r brig. Pobwch ar 180 gradd am 40 munud. Tynnwch y cacen o'r mowld yn unig ar ôl iddo oeri.

Gellir gwneud Charlotte gydag afalau heb wyau yn y multivark, gan ailadrodd y triniaethau uchod, ac yna gosod y dull "Baku" am awr.