"Cock" wedi'i wneud â llaw gyda'u dwylo eu hunain ar gyfer y Flwyddyn Newydd

Noddwr y Flwyddyn Newydd 2017 sydd i ddod yw'r Tyddyn Tân. Er mwyn ennill ei ymddiriedolaeth am y 12 mis nesaf, mae angen paratoi'r gwyliau yn drylwyr ac, yn arbennig, addurno'r gofod byw gyda'r symbol priodol. Gallwch chi ei wneud eich hun, gan ddefnyddio gwahanol ddeunyddiau ar gyfer hyn.

Yn yr erthygl hon, rydym yn cynnig eich sylw i nifer o ddosbarthiadau meistr, gyda chymorth y bydd pob plentyn yn gallu gwneud ei grefft ei hun ar gyfer y Flwyddyn Newydd "Rhosyn".

Sut i wneud crefft o gaws o'r ffabrig gyda'ch dwylo eich hun?

Gall cotwm a ffabrig lliain wneud coren ddoniol doniol ar ffon. Bydd y cyfarwyddyd canlynol yn eich helpu i greu'r gwaith celf hwn:

 1. Paratowch y deunyddiau angenrheidiol. Bydd angen lliain dillad 15x15 cm arnoch, darn o frethyn cotwm gyda maint 5x20 cm, rhubanau satin aml-liw, ffon pren, jiwt, a hefyd edau a nodwyddau.
 2. Plygwch ddarn o ffabrig lliain ar hyd llinell groeslin a chuddio o amgylch yr ymylon gydag edau fel bod triongl yn cael ei ffurfio. Ar un ochr, torrwch y gornel.
 3. Trowch y llin i'r ochr anghywir a rhowch wialen bedw i'r dwll, a'i osod yn ddiogel gydag edau.
 4. Rhowch y ffigur yn dynn gyda sintepon.
 5. Yn yr un modd â'r ail baragraff, atodi ffon pren.
 6. O'r ffabrig coch, gwnewch siâp crib fel bwa, a'i gysylltu â jiwt.
 7. O'r rhubanau aml-liw, gwnewch bwndel a'i atodi i'r gynffon.
 8. Ar ddwy ochr y corff, gwnïwch y rhubanau o'r rhubanau, a rhowch y bwâu jiwt arnynt. Gwnewch y llygaid adar. Mae eich ceiliog yn barod!

Wedi'i wneud â llaw ar y goeden Nadolig - clost y teimlad

Ceir crefftau craf iawn ar ffurf ceiliog ar gyfer y Flwyddyn Newydd o deimlad. Yn benodol, o'r deunydd hwn gallwch chi wneud y teganen coeden Nadolig hwn:

 1. Dewiswch ddarnau o deimladau ac edau'r lliwiau cywir. Bydd angen siswrn arnoch hefyd.
 2. Gan ddefnyddio'r patrwm isod, torrwch y manylion o ffelt y lliw cyfatebol. Cofiwch fod yr holl elfennau'n cael eu pâr, - rhaid i bob un ohonynt fod yn 2.
 3. Casglwch yr holl fanylion a chuddio â chwyth cudd. Ar wddf yr aderyn, gwnewch dwll bach a thynnwch llinyn sgleiniog drosto, a lliniwch bead arno. Mae'r tegan yn barod, gellir ei ddefnyddio i addurno'r goeden Nadolig.

Sut i wneud cacen â llaw ar gyfer y Flwyddyn Newydd rhag toes wedi'i halltu?

Gallwch wneud gwaith Blwyddyn Newydd swynol ar ffurf ceiliog o fws salad. Bydd y dosbarth meistr canlynol yn eich helpu i wneud hyn:

 1. Cymerwch 2 lwy fwrdd o halen fân a 2 lwy fwrdd o flawd.
 2. Cymysgwch halen a blawd, arllwyswch tua 50 ml o ddŵr oer a chymysgu'r toes. Er mwyn rhoi llawer o elastigedd, gallwch hefyd ychwanegu ½ llwy de o olew llysiau.
 3. Cymerwch y plac a'i orchuddio â phapur. O'r toes hallt, gwnewch semicircle a'i roi ar y planc.
 4. Rhowch y toes yn dynn, gwnewch y ceiliog.
 5. Gan ddefnyddio gêm, gwnewch lawer o dyllau yng nghefn gwlad yr aderyn yn y dyfodol. Gan ddechrau o'r rhes isaf, addurnwch gydag ymyl trwchus ar y coesau.
 6. Gwneud rhuban gwastad, ei dorri sawl gwaith ar hyd yr ochr hydredol ac atodi'r rhan hon i ble y dylai'r gynffon fod.
 7. Atodwch nifer fawr o plu i'r cynffon.
 8. Gwnewch y gwddf ar ffurf trapezoid bach a'i atodi i'r corff.
 9. Nawr gwnewch y plu ar y gwddf, gan ddechrau gyda'r rhes isaf.
 10. Rholiwch y bêl ar gyfer y pen a'i gysylltu â'r gwddf gyda gêm.
 11. Addurnwch yr adain ochr â stribedi tenau o toes wedi'i halltu.
 12. Ynghyd â'r papur, rhowch y ffigwr ar hambwrdd pobi yn ofalus a'i roi yn y ffwrn am oddeutu 6-8 awr. Dylai'r tymheredd fod tua 140 gradd.
 13. Lliwiwch y grefft gyda gouache o liwiau gwahanol. Os ydych chi'n atodi magnet i'r tegan hon, gallwch addurno'r oergell gydag ef. Yn ogystal, bydd crefftau'r Flwyddyn Newydd yn ystod blwyddyn y Rhos yn edrych yn wych ar y goeden Nadolig.