Deiet Rhywiol

Bydd deiet rhywiol nid yn unig yn helpu i gael gwared â gormod o bwysau a gwneud y ffigur yn awyddus, ond hefyd yn cynyddu gweithgaredd rhywiol. Mae'n seiliedig ar egwyddorion cyffredinol dieteteg, a fydd yn gwella ac yn cryfhau iechyd.

Deietau Colli Pwysau Rhywiol

Mae angen adolygu'ch diet yn gyfan gwbl a newid i fwydydd calorïau isel. Mae angen adeiladu'r fwydlen ddyddiol mewn modd sy'n bwydo ar ffracsiynau ar yr un pryd. Dylai cyfrannau fod yn fach i fodloni newyn. Ni argymhellir ei fwyta ar ôl saith yn y nos, pan fydd y corff eisoes yn paratoi ar gyfer y gwely ac na allant weithio'n weithredol. Ni ddylai diet rhywiol gynnwys bwydydd brasterog, oherwydd eu bod yn cael eu treulio'n hir, sy'n achosi gwaed i lifo i'r system dreulio, ac nid i'r organau atgenhedlu. Mae dylanwad negyddol ar gynhyrchu hormonau rhyw yn effeithio ar fwyd, sy'n cynyddu'r lefel o golesterol gwael. Yn y mater hwn, mae'n bwysig ystyried bod lefel isel o golesterol hefyd yn arwain at golli awydd rhywiol. Er mwyn atal y broblem hon, mae angen i chi gynnwys yn y diet cnau, olew llysiau a physgod.

Mae bwydlen y diet rhywiol wedi'i adeiladu ar yr egwyddorion canlynol:

 1. Ar y bwrdd mae angen i chi eistedd 4 gwaith y dydd.
 2. Cynhwyswch fwydydd mor fwyd â phosib yn y fwydlen, sy'n afrodisiacs. Maent yn cael effaith gadarnhaol ar fetabolaeth ac nid ydynt yn calorig. Gallwch hefyd fwyta gwymon, lle mae llawer o ïodin.
 3. Er mwyn cynyddu'r gweithgaredd rhywiol, dylech gynnwys cistyllog yn y fwydlen, ac ar gyfer pwdin, bwyta mefus a siocled du, ond dim ond mewn symiau bach.
 4. Yn y fwydlen mae'n rhaid bod o reidrwydd yn gynhyrchion sy'n cynnwys llawer o ffibr: ffrwythau a llysiau.
 5. Mae siwgr niweidiol yn cymryd lle mêl, sy'n rheoleiddio lefel y testosteron ac estrogen yn y gwaed, ac mae hyn yn effeithio'n gadarnhaol ar weithgaredd rhywiol. Mae mêl yn cael ei ychwanegu at y te mewn symiau bach.
 6. Mae'n bwysig yn y diet i gynnwys bwydydd protein sy'n bwysig ar gyfer colli pwysau ac ar gyfer gweithgaredd rhywiol. Rhowch sylw i bysgod, cig a chynhyrchion llaeth.

Gan yr un egwyddorion, adeiladwyd diet rhywiol Bormental . Er mwyn cynyddu effeithiolrwydd y dull hwn o golli pwysau, argymhellir eich bod chi'n ymarfer ac yn arwain ffordd o fyw egnïol yn rheolaidd. Mae hyn yn eich galluogi i ddirlawn y corff gydag ocsigen, ac mae hyn yn cael effaith gadarnhaol ar weithgaredd rhywiol. Dewiswch gyfeiriad sy'n dod â phleser, ac yn ymarfer o leiaf 30 munud.

Bwydlen enghreifftiol o ddeiet rhywiol am wythnos:

 1. Brecwast: Mwsli Herculean, tomatos, pobi yn y ffwrn, tost ac wyau wedi'u berwi. Gallwch fwyta blawd ceirch, sy'n hyrwyddo colli pwysau ac yn cynyddu lefel y testosteron yn y gwaed. Yfed dwr gyda sudd lemon neu coctel ffrwythau.
 2. Byrbryd: gweini o gawl bras a chwpl o ddarnau bach o gaws gyda bara du.
 3. Cinio: coesau cyw iâr wedi'i bakio neu weini pilaf, a bôn gyda salad bran a llysiau.
 4. Cinio: dogn o datws wedi'u berwi mewn bresych unffurf neu bresych, a 2 llwy fwrdd mwy. llwy o ffa wedi'u berwi a salad llysiau.

Deiet Rhywiol gydag Avocado

Mae'r diet byr hwn, a fydd yn cael gwared â hi cwpl o gilogram. Yn ogystal, mae'r ffrwythau hwn yn cynnwys ffytosterolau, sy'n cynyddu gweithgaredd rhywiol. Mae'r fwydlen yn cynnwys rhestr fach o gynhyrchion, ond mae'r afocado yn ffrwythau godidog, sy'n golygu na fyddwch chi'n teimlo'n newyn.

Mae bwydlen y deiet hon yn edrych fel hyn:

 1. Brecwast: hanner afocado, wedi'i lenwi â chaws bwthyn braster isel, a gwydraid o ddŵr.
 2. Cinio: salad o hanerau afocado, ciwcymbr, wy wedi'i ferwi'n galed a nionyn werdd. Gallwch hefyd gael cwpan o de gwyrdd heb siwgr.
 3. Cinio: hanner afocad wedi'i lenwi â chaws bwthyn, 100 g o eidion wedi'u berwi, a hefyd te mint neu ddŵr sy'n dal.