Diet Larissa Valley am golli pwysau

Mae Larisa Dolina yn gantores talentog ac yn fenyw anhygoel sydd bellach yn edrych yn llawer iau ac yn fwy deniadol na 15 mlynedd yn ôl. Nid yw'n syndod bod y diet ar gyfer colli pwysau yn Nyffryn yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd, oherwydd i ailadrodd gamp y ferch hon, hoffi llawer! Nawr gydag uchder o 169 cm Larisa yn pwyso dim ond 51 cilogram.

Deiet Kefir ar gyfer colli pwysau Cwm

Poblogrwydd da iawn poblogaidd Mae diet Dyffryn, sy'n isel-calorïau, yn gofyn am wythnos yn unig ac mae'n gallu cael gwared o 3 i 7 cilogram o bwysau dros ben (gyda llawer o bwysau corff ychwanegol). Credir bod diolch i deiet Kefir, Larisa Dolina, ac yn edrych mor brydferth, ond mae hyn yn chwedl: mae'r diet hwn yn rhoi canlyniadau tymor byr yn unig, yn eich galluogi i golli pwysau ychydig cyn y gwyliau neu ddigwyddiad pwysig arall. Er mwyn cadw'r marc, mae'n bwysig parhau i fwyta'n iawn a lleihau cynnwys calorig y diet.

Mae gan Diet Valley am 1 wythnos ei ddewislen llym. Ystyriwch ef:

Mae'n bwysig trefnu pryd wedi'i rannu a pheidio â goddef y newyn, a dosbarthu'r cynnyrch sydd ar gael yn gyfartal ar gyfer derbyniadau 4-5, a dylai'r olaf olaf ddod i ben am 18.00. Ar ôl deiet o'r fath, gallwch newid i un o'r opsiynau eraill gan y canwr, oherwydd fel arall gall arwain at ennill pwysau.

Deiet Larissa Dolina: 1 amrywiad (am 14 diwrnod)

Yn yr achos hwn, fel yn yr un blaenorol, mae'r bwydlen ar gyfer pob dydd wedi'i beintio'n llym. Mae Dieta Valley Larisa am golli pwysau yn para am bythefnos, ac mae'r diet yn cael ei ailadrodd i osod y canlyniad. Rhwng y ddwy ran hyn mae seibiant i fod, lle mae i fod i fwyta fel arfer, ond heb fraster, melys a blawd. Gall seibiant o 1 kg ddychwelyd, ond bydd yn gadael yn ystod dyddiau cyntaf yr ail wythnos. Dechreuwch y diet gyda dadlwytho - er enghraifft, ar iogwrt neu giwcymbr.

 1. Y diwrnod cyntaf : tatws wedi'u pobi 3-4, 2 gwpan o 1%.
 2. Yr ail ddiwrnod : 2 becyn o gaws bwthyn heb fraster, 2 cwpan o kefir 1%.
 3. Y trydydd dydd : afalau 3-4 neu gellyg, 2 cwpan o kefir 1%.
 4. Pedwerydd diwrnod : hanner y fron cyw iâr wedi'i ferwi, 2 gwpan o kefir 1%.
 5. Pumed diwrnod : afalau 3-4 neu gellyg, 2 cwpan o kefir 1%.
 6. Y chweched diwrnod : 1.5 litr o fwynau sy'n dal i ddŵr.
 7. Seithfed diwrnod : 3-4 afalau neu gellyg, 2 cwpan o kefir 1%.

Mae'n bwysig dosbarthu'r holl fwydydd yn gyfartal a bwyta'n llym chwe gwaith y dydd gydag egwyl o ddwy awr rhwng prydau bwyd. Argymhellir yr enghraifft gyntaf am 8 am, y olaf - am 18.00 pm.

Diet Valley: y ddewislen o'r ail ddewis

Mae amrywiad arall o'r diet am bythefnos yn hollol debyg i'r cyntaf ym mhob paramedr, dim ond ychydig iawn o ddeiet y mae wedi'i newid:

 1. Y diwrnod cyntaf : gwydraid o ffrwythau wedi'u sychu, 2 cwpanaid 1% o keffir, litr o ddŵr mwynol.
 2. Yr ail ddiwrnod : 10 tatws wedi'u berwi, 2 cwpan 1% o keffir, litr o ddŵr mwynol.
 3. Y trydydd dydd : 10 afalau, 2 cwpan 1% o keffir, litr o ddŵr mwynol.
 4. Pedwerydd diwrnod : 0.5 kg o gyw iâr wedi'i ferwi heb groen, 2 cwpan 1% o keffir, litr o ddŵr mwynol.
 5. Pumed diwrnod : 1 kg o gaws bwthyn heb fraster, 2 cwpan 1% o keffir, litr o ddŵr mwynol.
 6. Y chweched diwrnod : un litr o 10% o hufen sur, 2 cwpan o 1% o keffir, litr o ddŵr mwynol.
 7. Seithfed dydd : 2 cwpan 1% o keffir, litr o ddŵr mwynol.

Yn ystod y diet cyfan cyn pob pryd, dewch hanner gwydraid o dafliad o wort, camomile a calendula Sant Ioan (i'w baratoi, dim ond cymryd llwy de o bob cynhwysyn a thorri gwydraid o ddŵr berwedig).