Diet Protein

Mae system deiet protein yn system fwyd, lle mae'r lle blaenllaw yn cael ei roi i'r defnydd o fwydydd protein. Ochr yn ochr â'r cynnydd yn y canran o brotein mewn bwyd, mae'r defnydd o garbohydradau, yn enwedig siwgrau, yn cael ei leihau. O ganlyniad, mae'r corff yn dechrau llosgi braster, ac os ydych chi'n dal i fod yn chwaraeon, yna mae màs cyhyrau yn tyfu - oherwydd mai protein yw ei brif ddeunydd adeiladu. Diolch i'r eiddo hwn ei bod hi'n hoff o chwaraeon.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng protein a phrotein?

Mae'r cwestiwn hwn yn boblogaidd iawn gyda'r rhai a ddechreuodd i chwarae chwaraeon yn ddiweddar neu gymryd diddordeb mawr mewn diet. Mae'r ateb yn syml - mae protein a phrotein yn ddau enw ar gyfer yr un sylwedd. Hynny yw, deiet protein yw deiet protein.

Deiet protein ar gyfer merched a dynion: yn gyffredinol

Mae yna set o reolau syml sy'n gwneud y diet hwn yn effeithiol ac yn ddiogel i'r corff. Y prif beth y mae'n rhaid ei gadw yw bwyd ffracsiynol (prydau bach 5-6 gwaith y dydd). Yn ogystal, sicrhewch yfed 8 sbectol o ddŵr y dydd - gwydraid am hanner awr cyn pryd bwyd, un yn union ar ôl y deffro, a dosbarthu'r gweddill yn ystod y dydd a chymryd dim cynharach na 1.5 awr ar ôl bwyta. Dylai'r pryd olaf ddod i ben am 20:00.

Mae diet deiet yn caniatáu i'r cynhyrchion canlynol:

Rhaid i'r holl lysiau hyn fod o reidrwydd yn cael eu cynnwys ym mhob pryd - maent yn helpu i dreulio protein yn well.

O dan y gwaharddiad yn y fwydlen mae'r cynhyrchion canlynol:

Yn ogystal, cyfyngu ar y defnydd o'r bwydydd canlynol i 1-2 gwaith yr wythnos:

Nid yw deiet protein yn rhagnodi ryseitiau arbennig - gallwch chi fwyta cig a llysiau yn rhydd mewn unrhyw ffurf bron (wrth gwrs, nid yw ffrio gydag olew yn cael ei argymell).

Mewn fersiwn am ddim o'r diet, gallwch chi gyfuno'r bwydydd a ganiateir yn rhydd ac yna fwyta mor hir nes i chi gyrraedd y canlyniadau a ddymunir. Mae fersiwn fwy llym hefyd, sy'n cyfyngu ar y diet ac yn rhagnodi'r fwydlen.

Bwydlen deiet protein ar gyfer 7-10 diwrnod

Rydym yn cynnig bwydlen o ddeiet protein am 7-10 diwrnod, a byddwch yn gallu colli 3-4 cilogram o bwysau dros ben.

1 a 6 diwrnod

 1. Brecwast: coffi.
 2. Cinio: wyau wedi'u berwi'n galed, salad bresych, gwydraid o sudd.
 3. Cinio: pysgod wedi'i ffrio / wedi'i ferwi, llysiau.

2 a 7 diwrnod

 1. Brecwast: coffi gyda bisgedi.
 2. Cinio: pysgod wedi'i ferwi, salad llysiau.
 3. Cinio: 200 gram o gig eidion, llysiau wedi'u berwi.

3 a 8 diwrnod

 1. Brecwast: coffi gyda bisgedi.
 2. Cinio: bri cyw iâr, wedi'i stiwio â zucchini neu zucchini.
 3. Cinio: 200 gram o bysgod wedi'i ferwi, salad bresych.

4 a 9 diwrnod

 1. Brecwast: coffi.
 2. Cinio: wy, darn o gaws, llysiau wedi'u stiwio.
 3. Cinio: 200 gram o salad eidion wedi'i ferwi, llysiau ffres.

5 a 10 diwrnod

 1. Brecwast: salad o moron amrwd gyda sudd lemwn.
 2. Cinio: pysgod wedi'i ferwi, llysiau ffres, gwydraid o sudd.
 3. Cinio: bri cyw iâr, llysiau.

Gan fwydo fel hyn, mae'n bwysig peidio â chaniatáu byrbrydau a byrbrydau ciwcymbr neu tomato yn ystod y dydd, os ydych chi'n teimlo'n newynog. Gallwch hefyd gael byrbryd gyda salad llysiau sy'n llawn olew.