Deiet Rice ar gyfer colli pwysau am 7 niwrnod

Ymhlith Asiaid mae'n anodd iawn cwrdd â phobl ordew, ac mae llawer yn argyhoeddedig bod hyn oherwydd eu cariad am reis. Roedd hyn yn effeithio ar ymddangosiad deiet arbennig, sy'n seiliedig ar y defnydd o'r grawnfwyd arbennig hwn. Mae diet Rice am 7 diwrnod yn eich galluogi i golli 5-10 kg, ond mae popeth yn dibynnu ar y pwysau cychwynnol. Os nid yn unig yn gwneud addasiadau i fwyd, ond hefyd yn cael ymarfer corfforol yn rheolaidd, bydd y canlyniadau hyd yn oed yn fwy trawiadol.

I gael effaith diet reis am golli pwysau am 7 niwrnod, mae angen i chi ddewis y groats cywir. Argymhellir rhoi blaenoriaeth i reis hir-grawn neu frown wedi'i stemio, gan eu bod yn cynnwys llawer iawn o sylweddau defnyddiol. Argymhellir ail-wneud y ddau fath o grawnfwydydd yn ystod yr wythnos.

Rheolau diet reis am 7 niwrnod

I gyflawni canlyniadau, mae'n rhaid i chi ddilyn rhai argymhellion. Yn gyntaf, mae'n bwysig yfed o leiaf 2 litr o ddŵr. Yn ail, gwneir y fwydlen o ddeiet reis ar gyfer colli pwysau am 7 niwrnod gan gymryd i ystyriaeth y diwrnod y mae'n bosibl iddo fwyta 200 g o fwydydd protein, er enghraifft, cig bras, bwyd môr , crib sgim, ac ati. Yn drydydd, o'r diet mae angen gwahardd bwydydd lle mae brasterau niweidiol a charbohydradau, er enghraifft, melys, wedi'u ffrio, ac yn y blaen.

Bwydlen reis bwydlen am 7 niwrnod

I golli bunnoedd ychwanegol, rhaid i chi glynu at y diet datblygedig, y gellir ei addasu, gan ddisodli cynhyrchion tebyg. Nid yw'r dechneg hon yn newynog, hynny yw, mae'r fwydlen wedi'i ddylunio mewn modd na fydd teimlad yn digwydd.

Dydd # 1:

 1. Bore: llond llaw o reis wedi'i ferwi, afal gwyrdd a thost o fara rhygyn.
 2. Cinio: plât o broth wedi'i falu o lysiau, darn o fron wedi'i ferwi a'i reis.
 3. Cinio: reis, llysiau stêm a 1 llwy fwrdd. iogwrt naturiol.

Dydd # 2:

 1. Bore: reis ac un ffrwyth i'ch blas.
 2. Cinio: bowlen o gawl pysgod, yn gwasanaethu reis cymysg wedi'i gymysgu â rhostyll.
 3. Cinio: omelette stêm a 1 llwy fwrdd. kefir.

Dydd # 3:

 1. Bore: reis a banana.
 2. Cinio: fel ar y diwrnod cyntaf.
 3. Cinio: dogn o salad o lysiau a chaws bwthyn braster isel.

Dydd # 4:

 1. Bore: reis a chwpl o gellyg.
 2. Cinio: cawl, wedi'i goginio ar gig, uwd, wedi'i goginio o reis a phys, a gallwch ychwanegu gwyrdd.
 3. Cinio: reis a chig, y mae'n rhaid ei goginio, ac 1 llwy fwrdd. kefir braster isel.

Dydd # 5:

 1. Bore: reis, lle gallwch chi ychwanegu 1 llwy fwrdd. llwy o fêl a 200 g o ffrwythau sych.
 2. Cinio: salad llysiau, cyfran o bysgod stêm a reis.
 3. Cinio: reis, llysiau wedi'u stemio a chaws bwthyn braster isel.

Dydd # 6:

 1. Bore: salad ffrwythau a 1 llwy fwrdd. iogwrt naturiol.
 2. Cinio: reis a llysiau wedi'u pobi.
 3. Cinio: reis gyda phys gwyrdd ac 1 llwy fwrdd. kefir braster isel.

Dydd # 7:

 1. Bore: cyfran o gaws bwthyn braster isel gyda ffrwythau.
 2. Cinio: fel ar y diwrnod cyntaf.
 3. Cinio: 1 llwy fwrdd. kefir braster isel a ffrwythau sych.