Gwanwyn yn gyffredinol ar gyfer y bachgen - ffasiwn newydd a demisezonki cyfforddus ar gyfer y babi

Mae plant yn addo teithiau cerdded, felly mae angen bachgen neidio ar gyfer bachgen yn angenrheidiol. I blant, does dim ots beth yw'r tywydd yn yr iard: maent yn barod ar gyfer darganfyddiadau newydd. Mae Moms yn croesawu chwilfrydedd eu plant. Oherwydd eu bod yn cael ar eu cyfer demi-season cyffredinol. Mae dillad o'r fath yn dda ar gyfer teithio gwybyddol.

Sut i ddewis rhagolygon ar gyfer y gwanwyn?

I ddillad tymor-hir mae gofynion arbennig. Yn ystod y cyfnod hwn mae'r tywydd mor newidiol, ond dylai'r plentyn deimlo'n gyfforddus. Ni ddylai gorchmynion demi-tymor plant i fechgyn gyfyngu ar symudiadau plant chwilfrydig, ond, i'r gwrthwyneb, sicrhau eu bod yn hawdd symud. Gall modelau gwanwyn fod â gwahanol swyddogaethau. Maent yn dibynnu ar oedran y plentyn y prynir y "gwisg hon" ar ei gyfer.

Gwobrau'r gwanwyn ar gyfer plant newydd-anedig

Wrth ddewis dillad o'r fath, dylid rhoi sylw i'r pwyntiau canlynol:

 1. Maint - ni ddylid prynu nwyddau neidio gwanwyn i fachgen yn ôl i gefn. Mae plant bach yn tyfu'n gyflym iawn, felly mae'r risg yn uchel y bydd yr eitem hon yn cwtogi bach ar ei gyfer erbyn diwedd y tymor. Dylai'r gwisg "gwenyn" ar gyfer y bachgen fod yn rhad ac am ddim, ac mae ei giât - yn ffit.
 2. Dylai'r llenwad fod o ansawdd uchel ac yn darparu inswleiddio thermol da. Fodd bynnag, dyma ddillad tymhorol, felly bydd yn llawer llai nag yn y gaeaf. Fel arall, bydd y babi yn gorwatio a chwysu, oherwydd yr hyn y gall ei oeri.
 3. Lining - rhaid iddo fod yn ddiddos ac ar yr un pryd yn amsugno lleithder yn dda. Os caiff ei ddadwneud, bydd yn caniatáu i rieni ddefnyddio jumpsuit ar y gwanwyn ar gyfer gwanwyn y bachgen nid yn unig ym mis Mawrth, ond hefyd yn gynnar ym mis Mai, pan fydd mewn gwirionedd yn cynhesach.
 4. Deunydd allanol - mae'n bwysig ei fod yn wydr ac yn ddiddos. Dylai fod yn lliwio "gwanwyn" hwyliog.
 5. Diogelwch amgylcheddol - wrth brynu, dylai rhieni ofyn i'r gwerthwr am dystysgrif. Bydd hyn yn eu galluogi i sicrhau bod y dillad yn cael eu gwneud o ddeunydd o ansawdd, hypoallergenig.

Yn ogystal, gall mathau newydd-anedig (gwanwyn, bachgen) fod o'r mathau canlynol:

Gwobrau'r gwanwyn ar gyfer bechgyn dan 1 oed

Ar gyfer y babi yn ystod chwe mis cyntaf ei fywyd, mae'r dillad demi-tymor uchaf ar ffurf bag gyda llewys yn eithaf addas. Fodd bynnag, yn fuan, mae'r mochyn yn dechrau sefyll, ac ar ôl cerdded, felly bydd yn rhaid i chi brynu darn neidio arall i'r bachgen. Gellir osgoi gwastraff o'r fath os ydych chi'n prynu "trawsnewidydd", lle mae gwaelod y gwaelod yn cael ei droi'n barau. Os ydych yn prynu fersiwn glasurol o gylchdroi, mae'n well rhoi blaenoriaeth i'r model sydd â strapiau (gellir eu tynnu ar yr un pryd ac ni fydd "trowsus" yn bwlio).

Peidiwch â phrynu dillad allanol y gwanwyn, sy'n cynnwys panties a siacedi unigol. Yn ystod teithiau cerdded, mae'r fam yn cymryd y babi yn ei dwylo: ar yr adeg honno, efallai y bydd y cefnffyrdd a'r baban yn cael eu chwythu allan. Mae'r delfrydol cyffredinol ar gyfer y gwanwyn ar gyfer bachgen o dan flwyddyn yn cyfateb i ofynion o'r fath:

 1. Dylai rhan uchaf y dillad ffitio'n dynn o gwmpas y corff, felly mae'r band elastig yn cael ei gwnïo ar yr ochr gefn.
 2. Er mwyn atal y cwfl rhag llithro i lawr yn ystod teithiau cerdded, mae atgyweiryddion ynghlwm wrth ei ymyl.
 3. Yn ardal y clun, dylid ehangu'r gwanwyn yn gyffredinol, oherwydd bydd gan y bachgen diaper.
 4. Bydd amddiffyniad mwyaf y plentyn ac yn ei roi i gysur yn helpu'r dillad allanol, gyda chyfarpar mittens, cychod gyda chlymwyr a bandiau elastig.
 5. Dylid gwau pob pwmp (wedi'i gyfyngu'n ddwfn ac peidiwch â diflasu).
 6. Er mwyn amddiffyn yr ieuengaf rhag gwisgo'r sins, mae tab clust ar frig y "gwisg".

Sut i ddewis jumper am 2-3 blynedd?

Ar ôl 1.5 mlynedd, bydd fersiwn ardderchog o ddillad allanol demi-dymhorol yn siaced hir (i'r cluniau) a'r panties ar y strapiau. Trwy gydol hyd eitemau o'r cwpwrdd dillad, mae'n rhaid bod zip-zipper: bydd hyn yn amddiffyn y plentyn rhag chwythu. Yn ddelfrydol, os bydd coler siaced y gwanwyn yn cwmpasu gwddf y babi yn llwyr ac nid yw'n peri anghysur i'r bachgen. Os nad yw hyn yn bosibl, gall Mom wisgo helmed het i'r plentyn.

Mae'n rhaid i wyliau'r gwanwyn (3 blynedd) fodloni'r gofynion canlynol:

Gorchmynion demi-tymor y plant - newyddion

Gwanwyn a'r hydref yw'r tymhorau mwyaf anrhagweladwy. Mae tymhorau o'r fath yn cael eu gwahaniaethu gan dywydd hyfyw a newidiol. Cafodd y nodweddion hyn i gyd eu hystyried gan wneuthurwyr dillad pen-y-tymor uchaf plant. Mae brandiau enwog ar gyfer cynhyrchu gorchuddion gwanwyn yn defnyddio ffabrig cordura gwydn a dwys. Dim llai o alw am neilon: mae'n berffaith "anadlu" ac nid pristrederliv mewn gofal. Datrysiad arloesol yw'r opsiwn pan wneir gwanwyn plentyn cyffredinol ar gyfer bachgen o'r deunydd hemi tec. Mae'r meinwe hon yn cadw amodau cyfforddus ar gyfer y babi.

Trawsnewidyddion plant Demi-season

Nodwedd unigryw o ddillad allanol o'r fath yw ei allu i "droi" o un peth i'r llall. Mae'r manteision canlynol ar gyfer gwanwyn y bachgen yn cynnwys y manteision canlynol:

Wrth ddewis bwrdd neidio'r gwanwyn ar gyfer ei fachgen, dylai rhieni dalu sylw i adegau o'r fath:

Neidio neidio diddosiadol y tymor demi-season

Cynhyrchir dillad o'r fath gan wahanol frandiau. Gellir gwneud y darn neidio ar gyfer y bachgen yn y gwanwyn a'r hydref o'r deunydd canlynol:

Gorchmynion plant - brandiau

Mae rhieni ifanc eisiau i'r briwsion eu rhoi ar y gorau. Yn hyn o beth maent yn dod i achub gweithgynhyrchwyr enwog sy'n arbenigo mewn cynhyrchu dillad i'r ifanc. Gallwch brynu nwyddau neidio plant ar gyfer y gwanwyn i fechgyn o frandiau o'r fath: