Sut i wneud moonshine - ryseitiau cam wrth gam a syniadau gwreiddiol ar gyfer gwneud alcohol cartref

Wedi ymdopi â sut i wneud moonshine gyda'i ddwylo ei hun gartref, bydd yn gallu darparu alcohol o ansawdd uchel, a bydd ei nodweddion yn orchymyn o faint yn uwch na llawer o fathau o fodca ar silffoedd storfa. Mae'r broses yn drafferthus iawn, ond mae'r canlyniad yn cyfiawnhau'r holl amser a'r ymdrech.

Sut i wneud moonshine yn y cartref?

Byddwch yn cael diod o ansawdd yn helpu'r ryseitiau profedig o argraffiadau cartref a bregus cartref sy'n cael eu bregio gartref, a bydd eu perfformiad yn gwella nodweddion alcohol.

 1. Ar gyfer paratoi moonshine, bydd angen cyfarpar cartref arnoch a llong ar gyfer eplesu berg, y mae'n rhaid ei enameled neu wydr.
 2. Defnyddir dŵr fel gwanwyn neu ddŵr potel. Ni ellir ei berwi ymlaen llaw.
 3. Dylai'r holl offer a ddefnyddir ar gyfer eplesu gael eu golchi'n drylwyr gyda soda a'u sgaldio â dŵr berw er mwyn osgoi mynd i mewn i'r bacteria diangen bacteria.
 4. Rhaid i burum sych gael ei actifadu mewn dŵr melys cyn ychwanegu at y brew, mae'r rhai ffres yn cael eu hychwanegu at y cynhwysydd cyfan yn syth neu'n cael eu diddymu mewn cyfaint fach o hylif.

Yeast ar gyfer moonshine - sy'n well?

Bydd y canlyniad terfynol, ynghyd â llawer o ffactorau eraill, yn cael ei benderfynu gan ba yeast i moonshine ei ddewis.

 1. Bwriad y burum alcoholig yw cynhyrchu alcohol yn seiliedig ar siwgr a grawn. Bydd ychwanegyn o'r fath yn darparu cyfnod eplesu gorau posibl, lleiafswm crynhoad o amhureddau niweidiol yn y berw ac allbwn teilyngdod o alcohol yn yr allfa.
 2. Ar gyfer bragiau ffrwythau neu aeron, gallwch ddefnyddio burum gwin, gan eu hychwanegu, yn seiliedig ar argymhellion y cyfarwyddiadau.
 3. Gallwch chi baratoi moonshine cartref a burum bara, sy'n cael eu hystyried yn y dewis gwaethaf. Mae diod yn yr un modd yn cymryd blas trydydd parti ac arogl annymunol, ac mae'r brig yn cael ei ewyno'n gryf ac mae angen ychwanegu defoamers. Yn ogystal, mae amser eplesu ar y fath burum yn cynyddu 1.5-2 gwaith.

Rysáit Braga ar gyfer moonshine

I wneud moonshine yn y cartref, y cam cyntaf yw meistroli cam y bragu. Bydd ei weithredu cywir yn caniatáu cael alcohol naturiol heb arogl a blas tramor. Os nad yw ansawdd y siwgr yn gredadwy, mae'n well ei wrthdroi i ddechrau, gan berwi â dŵr (1 kg fesul 0.5 litr) am oddeutu awr ac ychwanegu'r broses 20 gram o asid citrig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn dŵr cynnes maent yn diddymu siwgr.
 2. Arllwyswch ychydig o hylif, diddymwch burum, tywalltwch i mewn i danc eplesu, cymysgu.
 3. Gosodwch septwm a gadael y llong i'w fermentu ar dymheredd o 22-25 gradd.
 4. Yn dibynnu ar ansawdd y deunyddiau crai a'r tymheredd yn yr ystafell, bydd breg ar gyfer moonshine yn barod mewn 3-14 diwrnod.
 5. Penderfynir ar barodrwydd oherwydd absenoldeb eplesu, asidedd a blas chwerw o'r brag.

Diddymu moonshine

Yn aml, caiff distylliad dwbl moonshine ei ddefnyddio, sy'n caniatáu cael y nodweddion mwyaf disgwyliedig y diod.

 1. Mae clirio'r cyntaf a'r ail yn cael ei berfformio bob amser ar dân tawel
 2. Mae'r pervak ​​a elwir yn y 40-50 ml cyntaf ar gyfer pob cilogram o siwgr a ddefnyddir ar gyfer bragu yn cael ei gasglu mewn cynhwysydd ar wahân a'i ddefnyddio ar gyfer anghenion technegol, gan fod moonshine tebyg yn cynnwys gormod o amhureddau niweidiol ac mae'n beryglus i iechyd.
 3. Cesglir "corff" dilynol y diod cartref nes bod y gaer yn dechrau syrthio llai na 40 gradd.
 4. Os dymunwch, casglwch y "cyffyrddau" o moonshine a'i ychwanegu at y brew dilynol cyn y distylliad cyntaf.
 5. Ar ôl y distylliad cyntaf, mae'n rhaid i'r moonshine gael ei wanhau gyda dŵr i gryfder o 20 gradd, ei lanhau a'i ddileu ail tro, yn dilyn yr un dechnoleg, ac wedyn yn cael ei wanhau i'r nerth a ddymunir.

Sut i wanhau moonshine?

Mae'r canlynol yn argymhellion ar sut i wanhau'r moonshine gyda dŵr i osgoi cymylu'r ddiod neu amharu ar ei ansawdd.

 1. Y rheol gyntaf y dylid ei arsylwi wrth wanhau diodydd sy'n cynnwys alcohol: mae angen i chi arllwys alcohol i'r dŵr, ond nid i'r gwrthwyneb.
 2. Dylai'r dŵr fod yn wanwyn, celfyddaidd neu wedi'i botelu, heb ei ferwi, yn feddal.
 3. Gellir penderfynu faint o ddŵr ar gyfer gwanhau'r ddiod gan y fformiwla: (a / b) * c-c, lle mae cryfder cychwynnol y moonshine, c yw cryfder gofynnol y moonshine, c yw cyfaint moonshine sydd ar gael.

Glanhau moonshine cartref

Dylid glanhau moonshine ar ôl i'r diod gael ei dyfu i gaer 40 gradd. Yn nodweddiadol, cynhelir glanhau ar ôl yr ystyliad cyntaf cyn yr ail, gan ddefnyddio yn ymarferol un neu ddwywaith yn ôl nifer o'r dulliau canlynol.

 1. Mae tabledi carbon wedi'u hanfon i mewn i bowdwr, yn ychwanegu 50 gram y litr o alcohol, yn gadael am 3 wythnos, yn ysgwyd bob dydd, ac wedyn mae'r wythnos yn cael ei amddiffyn a'i hidlo.
 2. Dim llai effeithiol ar gyfer glanhau siarcol o ffawydd, bedw, pinwydd a linden neu glo cnau coco. Am 1 litr ychwanegwch 50 g o bowdwr golosg neu 10 g o gnau coco. Ar ôl 3 diwrnod, caiff y diod ei hidlo i ffwrdd.
 3. Glanhau moonshine domestig yn llwyddiannus gyda thrwyddedau potasiwm, gan ychwanegu 1.5 g o gydran i 1 litr o ddeunydd crai. Ar ôl 1-2 diwrnod, caiff y diod ei hidlo.
 4. O'r olewau ffugel, mae hyn yn helpu i lanhau'r proteinau a chwistrellir gan alcohol, sy'n cael eu hychwanegu at y cynhwysydd mewn ychydig wedi'i chwipio a'u gadael i ddiffodd, yna caiff y diod ei hidlo.
 5. Yn clirio llaeth alcohol yn effeithiol (200 ml fesul 1L). Ar ôl wythnos, ychwanegwch ychydig o sudd lemwn cwpl a hidlo'r moonshine.

Samogon o siwgr a burum - rysáit clasurol

Bydd y rysáit canlynol ar gyfer moonshine o siwgr a burum yn golygu ei bod hi'n bosib cael y diod o ansawdd uchaf heb arogl annymunol, gyda'r lleiafswm o amhureddau niweidiol y gellir eu dileu trwy buro ac ail-ddileu dilynol. Peidiwch ag anghofio am arsylwi anhyblygedd dwylo a chynwysyddion.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch 3 litr o ddŵr gyda siwgr, berwi am 10 munud.
 2. Arllwys asid lemon yn ofalus, coginio surop am 1 awr.
 3. Ychwanegwch y sylfaen melys i'r tanc eplesu gyda gweddill y dŵr, ychwanegwch y burum, gosodwch y hydroseal a'i adael i'w eplesu mewn lle cynnes, ysgwyd bob dydd.
 4. Ar ddiwedd y eplesu, tynnwch y brith trwy gyfrwng offer bragwr, yna gwanhau i 20 gradd, glanhau ac ailadroddwch y distylliad.
 5. Cwblhewch y rysáit o moonshine, ei wanhau i gaer o 40-45 gradd, gadewch iddo fagu am wythnos.

Moonshine o wenith gartref

Y rysáit ganlynol ar sut i wneud yn iawn moonshine heb gyfranogiad burum. Mae'r cynnyrch sylfaenol ar gyfer sicrhau'r broses briodol o eplesu yma yn wenith, ac ni ddylid cwestiynu'r ansawdd ohono. Bydd angen blychau neu gynwysyddion isel arnoch, y mae angen eu gorchuddio â pholietylen neu ffilm dwys.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gwenith gwenith, dywallt dwr i orchuddio'r 3 cm a gadael nes ymddangosiad ysgeintiau.
 2. Golchwch y màs, dychwelyd i'r blychau heb ddŵr, gadewch am 6 awr, cymysgwch bob awr.
 3. Gorchuddiwch y bocsys gyda ffilm a gadael y grawn mewn lle cynnes a goleuo am 5-7 diwrnod, gan droi bob 8-10 awr ac ysgogi gyda dŵr.
 4. Mae'r brag gwyrdd sy'n deillio o hyn yn cael ei gymysgu â dwr, lle mae siwgr yn cael ei ddiddymu, wedi'i osod o dan y septwm am 3-4 diwrnod.
 5. Ar barodrwydd, mae'r byl yn cael ei ddileu, gan dderbyn mwg ansawdd ar wenith heb burum, y gellir ei buro a'i ail-ddileu ymhellach.

Moonshine ar prwnau - rysáit

Mae'n bwysig nid yn unig i wybod sut i wneud moonshine rhag brags, ond hefyd yn gallu mireinio ei flas trwy fynnu ychwanegu cynhwysion perthnasol. Mae un o'r fath yn darn, sy'n gallu llunio nodiadau blas diangen o'r ddiod gwreiddiol a'i roi arlliwiau dymunol newydd. Mae'r trwyth sy'n deillio'n hawdd yn feddw ​​heb achosi aftertaste annymunol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Crushwch y pupurod a'r ewin, pown mewn jar ynghyd â prwnau a vanillin.
 2. Llenwch y cynnwys gyda moonshine a gorchuddiwch yn dynn gyda chaead, ysgwyd a gadael am 10 diwrnod.
 3. Caiff moonshine gorffenedig ar y prwnau ei hidlo, ei botelu.

Moonshine ar gnau pinwydd - rysáit

Bydd y rysáit ar gyfer moonshine, wedi'i rannu â chnau pinwydd, nid yn unig yn gwella blas y diod, ond hefyd yn ei gwneud hi'n fwy defnyddiol i'r corff. Defnyddir cnau yn yr achos hwn heb eu trin gyda'r cragen, felly maent yn cael eu sgaldio dro ar ôl tro gyda dŵr berw i olchi'r resinau presennol ar yr wyneb.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae cnau pinwydd yn cael eu dywallt â dŵr berwi, wedi'u gadael am 5 munud, wedi'u dywallt.
 2. Ailadroddwch y llenwch 2-3 mwy o weithiau.
 3. Llusgwch y cnau ynghyd â rhisgl a mêl mewn jar, arllwyswch mewn moonshine, ysgwyd.
 4. Mynnwch moonshine ar gnau cedar am 1 mis, ar ôl hynny maent yn cael eu hidlo a'u plannu i gaer o 40-41 gradd.

Mohawk ar lyngaeron - rysáit

Dysgwch sut i wneud moonshine ar fragaeron o'r rysáit canlynol. Yn hytrach na syrup siwgr, ychwanegir at y tywod, gallwch chi gymryd mêl, sydd nid yn unig yn dileu'r angen i goginio'r melysydd, ond hefyd yn ychwanegu diod o gyfleustodau. Gan ddibynnu ar gryfder yr alcohol a ddefnyddir, gellir dilysu'r diod gorffenedig gyda dŵr i'r radd a ddymunir.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r llugaeron wedi'u golchi a'u sychu yn cael eu pen-glinio â chorslif ac yn cael eu dywallt i mewn i gannedd o fwyngloddiau wedi'i selio am bythefnos.
 2. Hidlo'r trwyth gyda gwydr, gwasgu, hidlo.
 3. O siwgr a dŵr, mae syrup wedi'i goginio, ei oeri, ei dywallt i drwyth.
 4. Lledaenwch moonshine ar fragaeron mewn poteli, corc, mynnu mis.

Apple moonshine

Ymhellach ar sut i wneud ffrwythau o afalau. Y canlyniad fydd alcohol, gorchymyn o faint yn fwy na nodweddion yr analog siwgr clasurol. Wrth ddefnyddio ffrwythau melys, ni ellir ychwanegu siwgr o gwbl, a dylid melysio'r sylfaen asid yn artiffisial. Gogyfer yn yr achos hwn, yn ddelfrydol gwin.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Crushiwch yr afalau, rhowch y pure mewn tanc eplesu.
 2. Ychwanegu dŵr â siwgr, neu heb siwgr, os yw afalau yn melys.
 3. Mewn dŵr ychydig yn gynnes, caiff burum ei doddi, ei dywallt i mewn i afal.
 4. Gadewch y ddaear i grwydro dan y sêl hydrolig.
 5. Yn ôl parodrwydd y dewr maent yn ei ddefnyddio ar gyfer distylliad, ar ôl cael y moonshine a ddymunir gan afalau

Moong o'r mêl

Gellir gwneud mêl cartref cartref ar wost gwin, a fydd yn ei gwneud hi'n bosib cael y diod delfrydol. Fodd bynnag, dylech fod yn barod ar gyfer eplesu hir (hyd at 2 fis) a chynnyrch is o'r cynnyrch. Yn gyflymach ac yn fwy cynhyrchiol, byddwch yn burum alcohol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Diddymwch fêl mewn dŵr cynnes (40 gradd).
 2. Ychwanegu'r burum, cymerwch a gadael y cymysgedd i grwydro dan y septwm dan amodau ystafell am wythnos.
 3. Gwnewch y gallu yn yr oer am bythefnos arall, ac ar ôl hynny caiff y brith ei dywallt o'r gwaddod a'i ddefnyddio ar gyfer distylliad.

Moonshine o'r jam

Gellir paratoi Braga o jam ar gyfer moonshine heb ychwanegu siwgr, os yw'r jam yn felys. Fel arall, dylai'r sylfaen gael ei melysu ychydig: dylai 1 kg o siwgr yn y sylfaen gyfrif am 4 litr o ddŵr. Yn yr achos hwn, y mwyaf ffafriol yw'r burum, y dylid ei wanhau o'r blaen mewn darnau o ddŵr melys.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae Jam yn cael ei diddymu mewn dŵr cynnes.
 2. Ychwanegwch siwgr yn ôl yr angen, gwisgo burum, cyffroi.
 3. Mae'r cymysgedd wedi'i dywallt i'r tanc eplesu dan y septwm.
 4. Ar y parod, mae'r berg yn cael eu distyllio gan fwyngloddiau.