Tatws yn y microdon - y ryseitiau mwyaf blasus, cyflym a gwreiddiol ar gyfer prydau mawr

O'i gymharu â dulliau triniaeth gwres eraill, paratowyd datws yn y microdon yn llawer cyflymach a byddant yn ateb delfrydol ar gyfer addurno pryd, pan fydd pob munud yn cyfrif. Gyda'r dull cywir o ymdrin â'r mater, bydd nodweddion blas a maetholiad y pryd sy'n deillio o hyn yn falch o ddangosyddion teilwng.

Sut i goginio tatws mewn ffwrn microdon?

Mae tatws yn y microdon yn y broses o goginio wedi caffael y nodweddion angenrheidiol ac heb gael ei golli mewn blas, mae angen i chi wybod rhai cyfrinachau a phrofiadau o dechneg y rhan fwyaf o ryseitiau.

 1. Dylai tiwbiau cyfan neu sleisys wedi'u sleisio fod tua'r un maint, a fydd yn sicrhau eu bod yn coginio hyd yn oed.
 2. Wrth brosesu tatws gyda microdonau, mae'n hollol angenrheidiol i olchi'n drylwyr yr holl amhureddau gyda brwsh neu sbwng.
 3. I goginio tiwbiau tatws a seigiau ohonynt yn y ffwrn microdon, defnyddiwch wydr arbennig neu fwydydd ceramig, pecynnau i'w pobi.
 4. Ni ddylai'r seigiau gynnwys rhannau metel, rims gyda gild.
 5. Dylai prydau halen o datws mewn microdon fod ar ddiwedd y coginio neu wrth eu gwasanaethu.

Sut i bobi tatws mewn ffwrn microdon?

Bydd tatws pobi blasus mewn ffwrn microdon yn barod mewn munud o funudau a byddant yn dod yn garnis cyflym ardderchog ar gyfer chops neu dorri. Gallwch ei wasanaethu fel dysgl annibynnol, ynghyd â'i saws a'i salad llysiau. Yn arbennig, bydd y tatws ifanc, y gellir eu pobi yn iawn yn y croen, yn dod yn flasus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r tatws wedi'u golchi yn cael eu glanhau, eu torri ar hyd eu hanner, wedi'u gosod ar y brig ar blât arbennig.
 2. Llanwch wyneb y tiwbiau gydag olew.
 3. Anfonwch y dysgl i'r ffwrn am bŵer uchel.
 4. Ar ôl 8-10 munud mae tatws wedi'u pobi mewn microdon yn cael eu crafu â hufen sur, wedi'u halltu, wedi'u taenu â pherlysiau a'u gweini i'r bwrdd.

Tatws mewn lifrai mewn ffwrn microdon

Gellir defnyddio tatws wedi'u coginio mewn ffwrn microdon yn gyflym ac yn syml mewn unffurf i greu saladau, ychwanegu at brydau eraill neu eu gwasanaethu yn annibynnol, gan ychwanegu hufen sur llysiau, mayonnaise neu saws aml-gyd-fynd. Mae'n bwysig ar ôl golchi tiwbiau i'w pricio â fforc neu fag dannedd, gan dorri uniondeb y grychfan.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Golchi tatws yn ofalus, dyrnu.
 2. Rhowch y llysiau mewn cynhwysydd coginio mewn stôf gyda chaead, taenwch ychydig gyda dŵr.
 3. Paratowch y tatws mewn unffurf yn y microdon am 5 i 15 munud, yn dibynnu ar faint y tiwbiau a phŵer y ddyfais.

Sut i goginio tatws mewn ffwrn microdon?

Dim ond tatws wedi'u berwi wedi'u coginio yn y microdon. Fel sylfaen hylif, gallwch gymryd dim ond dwr a chawl, gan gyfoethogi blas y pryd parod a'i wneud yn fwy maethlon. Gellir ychwanegu llysiau cyn coginio â pherlysiau sych aromatig, gwyrddau wedi'u torri neu sbeisys: dail bae, pupur pupur.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r tatws yn cael eu glanhau, eu torri i mewn i giwbiau neu mugiau.
 2. Caiff y cawl ei dywallt i mewn i ffwrn microdon, wedi'i gynhesu mewn pŵer uchel am 3 munud.
 3. Ychwanegwch berlysiau, sbeisys, tatws wedi'u sleisio, gorchuddio'r cynhwysydd gyda chaead.
 4. Ar ôl 5-7 munud, bydd y tatws wedi'u berwi yn y microdon yn barod, dim ond i'w draenio o'r broth fydd yn barod.

Tatws yn y microdon yn y pecyn

Hyd yn oed yn haws yw coginio tatws mewn ffwrn microdon mewn bag sofen. Yn lle hynny, gellir caniatáu llewys ar gyfer pobi. Gellir pobi y llysiau heb ychwanegion, cael blas naturiol neu eu cyfuno â thymor, sbeisys, perlysiau a sleisys blas cyn llysiau neu fenyn i flas.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff tatws wedi'u golchi eu glanhau, eu torri'n giwbiau neu sleisennau.
 2. Trowch y sleisys gyda menyn a pherlysiau, rhowch hi mewn bag, clymwch hi, gwnewch darn bach ar ben.
 3. Cael bag o lysiau wedi'u sleisio mewn microdon a'u coginio am 10-15 munud.

Caserol Tatws mewn ffwrn microdon

Bydd tatws pobi mewn microdon gyda chynhwysion eraill o dan y caws yn ei gwneud hi'n bosib cael pryd pleserus a maethlon, o nodweddion y bydd holl aelodau'r cartref yn eu hyfryd. Yn yr achos hwn, mae ham yn cael ei dorri â llysiau, yn lle y gallwch chi fagu cig moch, sleisys marinog o gyw iâr neu bysgod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Roedd tatws wedi'u plicio yn torri sleisenau tenau, ciwbiau ham neu stribedi.
 2. Rhoddir hanner y ham ar waelod y sosban, yna ychydig o haenau o datws, cennin ac eto'r ham.
 3. Gorffen gorffen haen o datws.
 4. Chwisgwch yr wyau gydag hufen, gan roi blas ar y cymysgedd i flasu gyda halen a phresur pupur.
 5. Llenwch y màs wyau hufenog gyda chynnwys y sosban, gorchuddiwch â chaead a'i hanfon i'r ddyfais ar gyfer pŵer uchel.
 6. Ar ôl tua 25 munud, pan fydd y tatws yn y microdon yn dod yn feddal, yn chwistrellu'r dysgl gyda chaws ac yn dychwelyd i'r ffwrn heb gudd am 5 munud.

Sglodion tatws yn y microdon

Bydd sglodion o datws yn y microdon yn ddewis arall gwych i'r cynnyrch a brynir gyda màs o ychwanegion niweidiol. O ran parodrwydd y byrbryd, gallwch chi dymor gyda sbeisys ac ychwanegu halen i flasu. Yr unig anfantais yn y dull - darnau cymharol fach o ddanteithion, y gellir eu gwneud mewn un ffordd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae tatws wedi'u plicio wedi'u torri'n sleisennau mor denau â phosib, yn rinsio, yn golchi starch, a'u draenio.
 2. Lliwch y taflenni o ddwy ochr gydag olew a lledaenu un haen ar ffwrn microdon plât.
 3. Paratowch byrbryd 3-5 munud cyn brownio.
 4. Bydd taflenni bach yn caffael y wasgfa ddymunol ar ôl cwblhau'r oeri.

Ffrwythau Ffrangeg yn y microdon

Bydd tatws wedi'u ffrio wedi'u coginio yn y microdon yn fwy defnyddiol na chymalogion wedi'u ffrio mewn padell ffrio mewn olew neu wedi'i ffrio'n ddwfn. Mae'n bwysig golchi oddi ar y starts i gyd o'r gwellt tatws parod, yna sychu'r sleisen o'r lleithder ar yr wyneb. Wrth dorri platiau, osgoi cyffwrdd â'r darnau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae tatws yn cael eu glanhau, wedi'u torri i mewn i frwsochkami bach diangen.
 2. Rinsiwch y sleisio mewn dŵr, ganiatáu i ddraenio, ac yna draeniwch ar y tywel.
 3. Chwistrellwch y tatws gydag olew, a'i ddosbarthu ar wyneb y sleisennau, sy'n cael eu lledaenu ar y ddysgl mewn un haen.
 4. Paratowch y ffrwythau Ffrengig mewn microdon am 5 munud, gwrthdrowch ac ailadroddwch y cylch pum munud.

Tatws gwydr mewn ffwrn microdon

Bydd lletemau tatws wedi'u coginio yn y microdon yn ôl y rysáit canlynol, nid yn unig yn ddysgl wych i'w weini yn ystod y dydd, ond ni fydd y tabl Nadolig yn cymryd lle'r olaf. Yn yr achos hwn, nid oes angen i chi hyd yn oed ysgubo'r tiwbiau rhag y croen - bydd yn rhoi blas, blas ac ymddangosiad ysblennydd i'r byrbryd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae tatws y ffurflen gywir yn cael eu golchi, eu sychu, a'u torri i mewn i ddarnau daclus.
 2. Rhowch y toriad i mewn i bowlen, ychwanegwch olew, tywallt, halen, cymysgedd.
 3. Anfonwch y cynhwysydd i'r ffwrn am 15 munud.
 4. Ychwanegir y garlleg 2 funud cyn diwedd y coginio a'i droi.

Tatws gyda chaws mewn popty microdon

Tatws blasus gyda chaws yn y microdon - mae hwn yn addurn mawr, a dysgl eithaf annibynnol ar gyfer cinio, os ydych chi'n ei weini â llysiau neu salad. Gellir disodli llaeth yn y rysáit gydag hufen neu ddim hufen sur. Gellir amrywio'r dysgl trwy ychwanegu at gyfansoddiad tomatos wedi'u sleisio neu wyrdd yn unig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae tatws wedi eu torri'n fân wedi'u sychu'n fân wedi'u saethu â halen, pupur, garlleg wedi'u torri a'u menyn, wedi'u cymysgu, wedi'u lledaenu i mewn i gynhwysydd coginio yn y ffwrn.
 2. Arllwyswch yr holl laeth, chwistrellwch gaws.
 3. Gorchuddiwch y cynhwysydd gyda chaead, coginio am 15 munud.
 4. Tynnwch y clwt a daliwch ati i goginio mewn modd cyfunol.
 5. Bydd tatws gyda chaws yn y microdon yn barod mewn 5-7 munud.

Tatws Stew mewn Microdon

Bydd blasu tatws gyda chig yn y microdon yn mwynhau blas meddal ysgafn a blasus ac arogl diddorol. Mae'r bwyd yn cael ei goginio'n aml gyda mwydion cyw iâr, sy'n cael ei dorri'n fach ac wedi ei farinio ymlaen llaw gydag ychwanegu garlleg a sbeisys. Gellir ategu cyfansoddiad llysiau â thomatos wedi'u sleisio a phepurau cloch.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae cig wedi'i sleisio, wedi'i flasu â garlleg, sbeisys, wedi'i ledaenu mewn padell wydr.
 2. Arllwyswch ddwr, ychwanegu tatws wedi'u torri, moron a winwns, tymheru a sbeisys.
 3. Paratowch y dysgl yn y ffwrn am 20 munud, o dro i dro dyfrio'r llysiau gyda'r cawl.

Tatws mewn Ffrangeg mewn ffwrn microdon

Bydd paratoi tatws mewn ffwrn microdon yn ôl y rysáit canlynol yn rhoi cyfle i roi pryd o fwyd, nid yn unig yn flasus, ond hefyd yn wreiddiol o ran gweithredu ac ymddangosiad. Cyn ei weini, mae'r ffrwythau wedi'i addurno â sbrigyn o bersli ffres, dail a basil. Archebu llysiau neu salad ar wahân.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae porc wedi'i dorri'n blatiau, wedi'i guro a'i dorri mewn ciwbiau.
 2. Ychwanegwch ychydig o mayonnaise, garlleg, pupur, halen, droi.
 3. Caiff tatws eu malu â platiau tenau, wedi'u cymysgu â mayonnaise, perlysiau Eidalaidd a halen.
 4. Gosodwch y cig, y nionyn a'r tatws mewn haenau mewn haenau, a ddylai fod y olaf.
 5. Paratowch y dysgl o dan y clwt am 20 munud.
 6. Chwistrellwch yr wyneb gyda chaws a chogi'r bwyd heb y clawr am 8 munud.

Tatws gyda madarch a hufen yn y microdon

Tatws blasus bob amser gyda madarch yn y microdon, yn enwedig os ydych chi'n ategu'r ddysgl gydag hufen. Ni all blas blasus y dysgl a blas madarch blasus fynd yn anffafriol i unrhyw gourmet. Bydd symlrwydd y dechnoleg yn brysur tŷ prysur, a fydd yn gallu bwydo'r teulu yn ddidraffegol mewn ychydig funudau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gosodir winwns a moron wedi'u torri gyda menyn mewn cynhwysydd, coginio yn y ddyfais am 7 munud.
 2. Ychwanegu tatws a madarch wedi'u torri'n fân.
 3. Llenwch yr holl flas gyda hufen, wedi'i goginio mewn pŵer uchel dan y caead am 30 munud.

Tatws wedi'u stwffio mewn ffwrn microdon

Bydd arallgyfeirio'r fwydlen ddyddiol yn ddysgl flasus a chyflym ar ffurf tatws wedi'u stwffio . Yn hytrach na braster, gallwch ddefnyddio ham neu selsig, a disodli'r llaeth gydag hufen sur gyda gweini o hufen o fraster canolig. Er mwyn gweithredu'r fersiwn hon, mae'n well cymryd tatws mawr o ffurf anghysbell.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff y tatws ei bentio â dannedd, rhwbio olew olewydd a'i bacio yn y ffwrn am 10 munud.
 2. Gosodir salo ar flas rhwng tywel papur plygu wedi'i blygu, wedi'i baratoi am 4 munud.
 3. Rhwbio'r caws a'i gymysgu â menyn, hufen sur, llaeth.
 4. Torrwch y tatws, dewiswch y canol ac ychwanegu at y cymysgedd llaeth caws, halen a phupur i flasu.
 5. Arllwyswch y llenwi i mewn i haneru, chwistrellu â bacwn wedi'i sleisio.
 6. Ar ôl ychydig funudau o goginio mewn pŵer uchel, bydd tatws gyda bacwn yn y microdon yn barod.