Ymarfer Corff Ffitrwydd - set o ymarferion ar gyfer colli pwysau

Y ddyfais Ffitrwydd Top yw'r ateb delfrydol ar gyfer pobl nad ydynt yn gallu cerdded i'r gampfa, ond ar yr un pryd maent am daflu bunnoedd ychwanegol a dod â'r corff i mewn i dôn. Mae dyluniad syml a chywasgedig yn cynnwys llwyfan, dau estynydd â thaflenni. Gallwch chi berfformio mwy na 50 o ymarferion arno.

Sut i ddefnyddio'r peiriant Top Fitness?

Gall dyfais syml a chywasgu gymryd lle dumbbells, fitball a hyd yn oed rhywfaint o offer proffesiynol. Mae sawl argymhelliad y dylid eu hystyried cyn defnyddio'r offer ymarfer ar gyfer y cartref Fit Top.

 1. Yn gyntaf, mae'n bwysig darllen y cyfarwyddiadau ac addasu hyd y bwndeli fel ei fod yn gyfleus i'w wneud. I wneud hyn, trowch y llwyfan a throwch trwy silffoedd y gwasgarwr, gan ddewis y hyd a ddymunir.
 2. Ar ôl amser penodol, pan gyflawnir y canlyniadau cyntaf, mae angen symud y tows i gynyddu'r ymwrthedd.
 3. Efelychydd cyffredinol gydag ehangwyr Defnyddir y ffit uchaf i berfformio ymarferion gwahanol sy'n bwysig i'w wneud, gan arsylwi ar y dechneg, fel arall ni fydd unrhyw ganlyniadau.

Fitness Fitness Top

Mae hyfforddwyr yn rhoi awgrymiadau syml ar gyfer ffurfio cymhleth effeithiol:

 1. Ar gyfer canlyniadau da, mae angen i chi ymarfer yn rheolaidd, hynny yw, o leiaf dair gwaith yr wythnos.
 2. Ymarferion ar yr efelychydd Dylid pwyso'r ffit uchaf, gan gynyddu'r llwyth yn gyson a nifer yr ailadroddiadau. Mae angen i ddechreuwyr ddechrau o 10-15 gwaith. Yn ddelfrydol, argymhellir gwneud 20-25 mewn 2-3 ymagwedd.
 3. Bydd hyfforddiant effeithiol yn effeithiol os yw'n para o leiaf hanner awr.

Fitness Fitness Top - ymarferion colli pwysau

Y mannau problem mwyaf cyffredin ar gorff y fenyw yw carthion a llethrau. Cartref Ffitrwydd Bydd y ffit uchaf yn helpu i gael gwared ar cellulite a gwneud yr ardaloedd hyn yn dynn ac yn brydferth.

 1. Eisteddwch ar y llwyfan, plygu'ch pen-gliniau a gosod eich traed ar y breichiau fel bod y sanau yn pwyntio i fyny. Mae dwylo yn gorwedd ar y llawr, gan eu rhoi y tu ôl. Perfformiwch sythu'r coesau, gosodwch y safle ar y pwynt olaf a dychwelwch i'r safle cychwynnol.
 2. Ymarfer Gellir defnyddio'r ffit uchaf ar gyfer yr ymarfer hwn: sefyll ar bob pedair, gan roi eich pen-gliniau ar y llwyfan. Gadewch un triniad o'r neilltu, a'r llall yn pasio'r coes. Cariwch y coes yn ôl, gan geisio ei godi cyn belled ag y bo modd. Gostwng eich coes a'i dynnu i'ch brest. Gwnewch y nifer angenrheidiol o ailadroddiadau, ac yna gwnewch yr un peth ar yr ochr arall.

Ymarfer Corff Ffitrwydd - ymarferion i'r wasg

Breuddwyd i gael stumog gwastad gyda rhyddhad hardd, yna mae angen ymarfer yn rheolaidd. Gan wybod sut i wneud ymarferion ar y peiriant ffit Top ar gyfer y wasg, gallwch weld canlyniadau da mewn ychydig wythnosau o waith.

 1. Mae cnewyll yn sefyll ar y llwyfan ac yn dal y handlenni, y dylid eu rhoi ar y llawr. Ar draul yr olwynion, symudwch nhw ymlaen, gan ostwng y corff i lawr gan gymryd safle llorweddol. Mae'n bwysig cadw'r wasg mewn tensiwn cyson. Ar ôl gosod y sefyllfa trwy dynnu cyhyrau'r wasg, tynnwch y rholwyr tuag atoch, gan dybio'r sefyllfa gychwynnol.
 2. Y hyfforddwr chwaraeon Gellir defnyddio'r ffit uchaf ar gyfer datblygu cyhyrau'r ochr i'r wasg. Eisteddwch ar eich ochr a gosodwch y llwyfan dan eich pengliniau. Nid yw un pen yn cymryd rhan yn yr ymarfer, a chymerwch y llaw arall yn eich llaw a'i roi ar y llawr ger y corff. Cariwch yr olwyn i'r ochr, tynnu a thynnu'r corff. Ar ôl gosod y sefyllfa, dychwelwch i'r safle cychwyn.

Ffitrwydd Ymarfer Corff - Ymarferion i Gefn

Gyda dyfais syml, gallwch lwytho'r cyhyrau yn ôl i gael gwared â phoen, gwella ystum a chael gwared â phlygiadau braster. Bod â pheiriant ffitrwydd cartref Gellir gwneud ymarferion gorau ar gyfer y waist neu'r asgwrn cefn ar unrhyw adeg.

 1. Eistedd ar y llawr, ymestyn eich coesau ymlaen a rhoi eich traed ar lwyfan yr efelychydd. Trafodwch y croesau a'u dal ar fraichiau estynedig. Rhaid i'r cefn fod yn syth.
 2. Tynnwch y dolenni tuag atoch, gan blygu'ch breichiau yn y penelinoedd a'u tynnu'n ôl. Ar yr adeg hon, mae angen i chi droi'r corff ychydig, tynnu'r llafnau ysgwydd a symud y frest ymlaen. Mae rhan isaf y corff yn aros yn ddi-rym.
 3. Wedi'i gadw yn y pwynt olaf am ychydig eiliadau, gallwch chi ddychwelyd yn raddol i'r safle cychwyn.

Top offer ffitrwydd - gwrthgymeriadau

Er bod y dyluniad yn syml, mae gan yr hyfforddiant gyda'r efelychydd hwn wrthrybuddion. Peidiwch â chymryd rhan os oes problemau iechyd difrifol, megis anafiadau cefn neu glefyd articol. Mae efelychydd gydag ehangwyr Ni chaniateir i'r bobl sy'n ffitio i'r eithaf gael eu defnyddio wrth waethygu clefydau cronig. Cyn dechrau ymarferion, argymhellir eich bod chi'n ymgynghori â'ch meddyg.