Belt Myostimulator

Mae Myostimulator yn gyfarpar a ddefnyddir i ddylanwadu ar gyhyrau'r corff gyda chymorth pyliau trydan. Pan fo'r electrodau wedi'u lleoli yn agos at y cyhyrau, maent yn cymryd ysgogiadau trydanol ar gyfer signalau y system nerfol, a chontract. Mae Myostimulators yn boblogaidd iawn i gael gwared ar cellulite ac yn y cartref, mae'r gwerthwyr yn eu gosod fel offeryn cyffredinol i weithio allan sawl cyhyrau yn y corff.

Sut mae'r myostimulator yn gweithio?

Rhennir pob myostimulators i sawl math:

Mae gan broffesiynol ddyluniad cymhleth ac enfawr, sy'n addas i'w defnyddio mewn salonau harddwch, mewn salonau harddwch ac yn swyddfeydd ffisiotherapyddion, mewn canolfannau meddygol.

Mae cartref yn hawdd i'w defnyddio, gyda maint cymharol fychan, yn gweithredu o'r rhwydwaith neu o batris. Un o'r mathau mwyaf poblogaidd o myostimulators yw'r girdle.

Mae belt-myostimulant drwy'r electrodau'n effeithio ar y terfyniadau nerfau, gan achosi i'r cyhyrau gontractio fel hyn. Mae'r weithdrefn hon yn eich galluogi i wella cylchrediad gwaed, yn darparu draeniad lymff gweithredol yn y parth tylino. Mae'r croen yn dod yn fwy elastig ac yn llyfn, bydd cyhyrau'n dod i mewn i dunnell.

Mae'r defnydd o myostimulators yn wrthrychol, yn y lle cyntaf, roeddent i gael eu defnyddio i'w hadfer ar ôl anafiadau a gweithrediadau, i normaleiddio gweithrediad organau mewnol. Heddiw, mae'n un o'r dulliau mwyaf poblogaidd o golli pwysau gartref.

Sut i ddewis y myostimulator gorau?

Rhennir meostimulators cartref yn 2 fath: maent yn fodelau rhatach o gynhyrchu Tseiniaidd a dyfeisiau mwy drud. Wrth gwrs, ni all yr effaith ohonynt fod yr un peth. Er mwyn dewis y myostimulator gorau ar eich cyfer chi, mae angen i chi wybod y pwyntiau canlynol. Mae'n annhebygol y bydd gwregys trydanol yn darparu'r llwyth angenrheidiol ar gyfer eich cyhyrau, felly mae angen i chi ddewis dyfais sy'n gweithio o'r rhwydwaith. Dylai pŵer bach a diffyg rhaglenni arbenigol hefyd eich hysbysu wrth ddewis gwregys-myostimulator. Mae gan ddyfais dda, nid yn unig lawer o wahanol raglenni, ond hefyd y gallu i addasu'r cyfnodau a'r amlder pwls. Mewn geiriau eraill, gallwch chi'ch hun addasu amledd a chryfder ysgogiadau electronig sy'n torri'r cyhyrau. Mewn dyfeisiau Tseiniaidd rhatach, fel rheol, mae 3 modd na ellir eu haddasu.

Rhaid cofio bod y defnydd o'r belt myostimulator yn cael ei wrthdroi mewn menywod beichiog a lactatig, plant, pobl â pheiriant pacio wedi'i ymgorffori. Hefyd, ni fydd y defnydd o myostimulants ond yn achosi niwed ym mhresenoldeb afiechydon o'r fath fel: twbercwlosis, methiant arennol cronig, thrombofflebitis, cerrig yr arennau a phlasbladder.