Beth sy'n rhoi rhaff neidio?

Roedd bron pob plentyn Sofietaidd yn yr iard yn hoffi neidio ar y rhaff. Heddiw, fe'i defnyddir fel peiriant llithro ac i gynnal siâp delfrydol. Mae gan lawer o fenywod ddiddordeb yn yr hyn y mae rhaffau neidio yn ei roi a faint ddylwn i ei wneud i weld y canlyniadau cyntaf? Er bod yr efelychydd hwn yn sefyll allan am ei symlrwydd, gyda'i help gallwch chi gyflawni canlyniadau rhagorol.

Beth yw manteision neidio rhaff?

Mae hyfforddiant o'r fath yn cyfeirio at gostau cardio, sy'n golygu y bydd rhaff neidio yn cryfhau cyhyr y galon. Mae mwy o ymarferion o'r fath yn hyfforddi'r system resbiradol ac yn cynyddu dygnwch yr organeb gyfan. Mae rhaff sgipio yn un o'r efelychwyr mwyaf effeithiol a fydd yn helpu i wella cyflwr y coesau, cluniau, ac yn tynhau'r croen. Yn ychwanegol at y coesau yn ystod y neidiau, mae'r breichiau a'r wasg wedi'u hyfforddi.

Awgrymiadau defnyddiol:

 1. Mae neidio ar y rhaff ar stumog wag. Mae'n well bwyta am 2-3 awr.
 2. Mae'r rheol hon yn berthnasol i ddŵr, y mae'n rhaid ei yfed naill ai cyn neu ar ôl y sesiwn.
 3. Os ydych chi'n teimlo'n sâl, yna dylid stopio'r hyfforddiant ar unwaith.
 4. I ddechrau'r wers yw cynhesu, er enghraifft, eistedd i lawr sawl gwaith neu wneud ymarferion ymestynnol.
 5. Dylid rhoi sylw arbennig i esgidiau, dylai fod yn gyfforddus.
 6. Hefyd, mae'n werth dewis y dillad cywir, dylai fod yn gyfforddus, yn anadlu ac yn dynn fel nad yw'n cyd-fynd â'r rhaff.
 7. I gychwyn y broses o golli pwysau, mae angen i chi neidio ar y rhaff am o leiaf hanner awr.
 8. Er mwyn cyflawni'r canlyniad a ddymunir, mae'n bwysig bod y pengliniau wedi'u plygu ychydig yn ystod y neidiau ac mae'r cefn yn syth. Mae angen i chi fynd ar gynnau eich bysedd.

Beth sy'n rhoi rhaff neidio?

Os ydych chi'n gweithio ar rhaff am awr, gallwch chi golli hyd at 500 kcal, neu hyd yn oed yn fwy. Gallwch gymryd egwyliau bach, tua ychydig eiliadau, fel na fydd y pwls yn disgyn. Yn rheolaidd gall dosbarthiadau gael gwared ar cellulite.

Buddion a manteision rhaff neidio:

 1. Os byddwch chi'n neidio ar y rhaff yn systematig, bydd y defnydd o hyfforddiant yn fwy na beicio, nofio a rhedeg hyd yn oed.
 2. Nid oes angen i chi dalu llawer o arian ar gyfer hyfforddi neu brynu offer soffistigedig arbennig.
 3. Gall neidio ar y rhaff fod bron yn unrhyw le ac ar unrhyw adeg.

Mae'r hyn sy'n helpu rhaff neidio, a ddysgwyd, nawr byddwn yn trosglwyddo i wrthrybuddion. Ni argymhellir ymarfer corff gyda chnwd, gordewdra, yn ogystal â phobl â phroblemau cardiofasgwlaidd a system cyhyrysgerbydol.