Brennau gyda jam - y ryseitiau mwyaf blasus o losin o wahanol toes

Y cacennau cartref mwyaf hoff a phoblogaidd yw breniau gyda jam. Gwneud cais am rysáit wedi'i brofi, gallwch greu triniaethau cwbl anarferol trwy newid siâp yr eitemau. Mae yna lawer o opsiynau ar gyfer triniaethau cyfoethog, ffres neu haenog, mae angen i chi ddewis yr un sy'n addas ar gyfer y pwrs a'r sgiliau coginio.

Sut i bobi byns gyda jam?

Bydd bwynau blasus gyda jam yn trawsnewid yfed te sy'n fwy diflas hyd yn oed, er mwyn eu coginio, mae'n bleser, os bydd llaw ar gael, mae yna ddiogelwch addas a rysáit lwyddiannus o'r prawf.

 1. Mae'r toes gorau ar gyfer bisgedi gyda jam yn cael ei ystyried yn burum, yn ddelfrydol ar gyfer cacennau - mae pobi ohono'n mynd yn frwd, yn berwog ac nid yw'n dreulio ers amser maith.
 2. O'r pastela puff yn paratoi triniaethau ardderchog, yn y fersiwn hon gallwch brynu rhewost brost ac addurno'r cynnyrch yn hardd: amlen, bagel.
 3. O'r kefir, mae dail y toes yn llai brys, ond mae bwynau melysog, blasus a blasus gyda jam, gallwch baratoi sylfaen o'r fath gyda burum neu gyda soda.
 4. Defnyddir Jam yn drwchus, nad yw yn ystod pobi yn "rhedeg i ffwrdd" o'r gragen.
 5. Gallwch ddefnyddio jam gyda sleisenau cyfan, ni ddefnyddir y surop yn y fersiwn hon, gallant gynnwys bryls wedi'u paratoi ar gyfer y sglein arni ar yr wyneb.

Bwniau gyda thoes jam

Mae'r byns mwyaf blasus gydag jam wedi'u paratoi'n well o toes gyda chynhyrchion o ansawdd, ni ddylai braster olew fod yn llai nag 82%, a llaeth nad yw'n is na 3.2%. Nid yw'r broses o greu gwedduster yn gyflym, efallai y bydd yn rhaid i chi dreulio hanner diwrnod, ond mae'r canlyniad yn werth yr ymdrech a'r disgwyl - bydd pasteiod hyfryd, hyfryd, yn cynnwys pob aelod o'r teulu.

Cynhwysion:

Opara:

Dough:

Paratoi

 1. Cyfunwch y cynhyrchion ar gyfer crogoadau, gadewch yn y gwres am 15 munud.
 2. Cymysgwch yr holl gynhwysion ar gyfer y toes (ac eithrio blawd).
 3. Arllwyswch y llwy, cymysgwch.
 4. Ychwanegwch flawd a chymysgwch toes meddal.
 5. Gorchuddiwch â thywel, gadewch yn y gwres am brawf triphlyg, chwipio bob tro.
 6. Rhannwch y toes yn ddarnau bach, rhowch y cacennau gwastad allan, gwnewch ddau incisions o'r ddwy ymylon.
 7. Yn y ganolfan rhowch llwybro o lenwi, ymestyn un ymyriad i'r ymyl arall a gorgyffwrdd, ymgysylltu ato.
 8. Gadewch y gweithleoedd am 15 munud, profi gyda melyn, pobi am 30 munud yn 180.

Bedden o borfa puff gyda jam

Y ffordd hawsaf o wneud triniaeth ar gyfer brecwast yw pobi crwst puff gydag jam. Paratowyd pobi yn gyflym iawn, mae angen dadansoddi'r biled, wedi'i rannu'n dogn ac eitemau bach wedi'u mowldio, gan gysylltu ffantasi. Gellir defnyddio Jam, ond mae'n well cymryd trwchus gyda darnau o ffrwythau. Yn draddodiadol, mae'r rhain yn cael eu chwistrellu â siwgr powdr, ar gyfer hyn mae angen i chi aros nes bod y rholiau wedi oeri.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Draeniwch y toes, torri i mewn i stribedi 10:15.
 2. O ddwy ymyl yn gwneud incisions "herringbone" ar hyd y cyfan.
 3. Yng nghanol y bilet, dosbarthwch jam.
 4. Plygwch yr incisions gyda pigtail llaeth.
 5. Lliwch gyda melyn, pobi am 25-30 munud yn 190.
 6. Bwniau wedi'u hoeri gyda jam wedi'i chwistrellu â powdwr.

Bunnau gyda jam ar kefir

Er mwyn pobi byns gyda jam heb burum, gan ddefnyddio kefir fel canolfan, nid yw o gwbl yn drafferthus, mae'n bwysig bod yr olaf yn sour iawn neu hyd yn oed arno, ystyrir bod ganddi fwy o "lifft". Gall ffurfio danteithion o'r fath fod y ffordd hawsaf, fel pasteiod, a rhoi siâp crwn iddynt, i wneud eitemau bach yn well, fel eu bod yn cael eu pobi'n dda.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyfunwch kefir a soda, gadewch am 5 munud ar gyfer adwaith.
 2. Cyflwyno'r cynhwysion sy'n weddill, gan gymysgu toes dwys, nad ydynt yn gludiog.
 3. Rhannwch i mewn i ddogn, dosbarthwch gacennau gwastad, eu lledaenu ar lwy o jam.
 4. Gosodwch yr ymylon, rhowch siâp crwn.
 5. Rhowch dalen becio o olew, coginio bwls gyda jam 25 munud ar 180.

Bunnau gyda hadau jam a phap

Gall criwiau bras gyda jam yn y ffwrn gael eu cynllunio'n amrywiol, gan ddefnyddio dychymyg a rhai sgiliau. Yn aml mae powdwr yn cael ei gyflwyno gyda siwgr powdr, ond weithiau mae cogyddion yn defnyddio opsiynau mwy diddorol: sesame, siwgr â sinamon neu, fel yn yr achos hwn, pabi, mae'r olaf yn cael ei ychwanegu at y prawf, mae blas triniaethau o'r fath yn dod yn anarferol syml.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Dilyswch burum a llwyaid o siwgr mewn llaeth cynnes.
 2. Cyfunwch fenyn, wyau, siwgr, vanillin, arllwyswch yn y llwy.
 3. Arllwyswch y blawd i'r toes, ychwanegwch y hadau pabi.
 4. Gadewch am 1 awr.
 5. Siâp rholio siâp, wedi'i lenwi â jam.
 6. Cyfunwch y llaeth gyda melyn, saim y gweithiau, chwistrellu hadau pabi, gadael am 15 munud.
 7. Bywiwch bolion gyda phap a jam am 30 munud yn 190.

Mae byrgyrs yn rholio â jam

Bunnau wedi'u cartrefu gyda jam ar ffurf bageli - diddorol ardderchog, a fydd yn cael ei werthfawrogi gan y plant. Nid oes angen profi taith burum syml, ond o ganlyniad, mae'r driniaeth yn mynd yn rhyfedd, yn berwog ac yn trin y llenwad yn y tu mewn yn dda. Mae melysydd yng nghyfansoddiad y prawf yn fach, ar gyfer melysrwydd mwy, gallwch chi eu taenu gyda chymysgedd o siwgr cann a sinamon.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn y llaeth arllwyswch y burum a'r siwgr, gadewch nes yr adwaith.
 2. Cyflwynwch y cynhwysion sy'n weddill, na chliniwch y toes gludiog, gan adael am 20-30 munud yn y gwres.
 3. Rhowch y haen rownd allan, wedi'i rannu'n drionglau.
 4. Rhowch lwy o jam, rholio rholiau.
 5. Rhowch ar daflen pobi, adael am 10 munud.
 6. Pobwch am 25 munud ar 180.

Bolli "Rosochka" gyda jam

Gwelir y rysáit hwn o fysiau gyda jam yn y ffwrn trwy ddefnyddio llenwi trwchus iawn, gallwch ddefnyddio'r stoc a brynwyd, sydd fel arfer yn cael ei werthu yn ôl pwysau. Gall y toes gael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw burum: pwff, cartref neu bryniant, mewn unrhyw achos, bydd y dirgelwch yn ymddangos yn brydferth ac yn ysgafn o flasus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Dough i rannu, cyflwyno cacennau tenau, 10cm mewn diamedr.
 2. Gwnewch 4 toriad heb dorri i'r ganolfan.
 3. Gosodwch ganol y llenwad, casglwch ymosodiadau sy'n gorgyffwrdd dros y jam.
 4. Cyfunwch y melyn a'r llaeth, rholiwch y rholiau, gadewch am 15-20 munud i'w profi.
 5. Pobwch am 30 munud ar 180.

Beddi bychan gyda jam

Nid yw bwniau wedi'u bwyta gyda jam ar ddŵr yn israddol o ran ansawdd i nwyddau, ond yn y rysáit hwn mae un anfantais - maent yn egnïol yn gyflym ac yn colli eu harddwch, felly peidiwch â'u coginio mewn symiau mawr. Ychwanegwch blas arbennig i lenwi'r llenwad o cnau Ffrengig wedi'u malu, ar ôl oeri gallwch chi chwistrellu gyda siwgr powdr wedi'i gymysgu â sinamon.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Coginiwch y tatws. Mae dwr yn cael ei dywallt i mewn i wydr, tatws wedi'u maethu mewn tatws mân.
 2. Cnau'n frown mewn padell ffrio, ynghlwm wrth y jam.
 3. Mellwch y burum gyda siwgr, gadewch yn y cynhesrwydd am 15 munud.
 4. Cysylltwch ar wahân y tatws cawl, tatws a ½ llwy fwrdd ar wahân. blawd.
 5. Ychwanegwch y màs yeast, gadewch yn y gwres am 20 munud.
 6. Cyflwynwch y blawd, gliniwch y toes, cymerwch ef am brawf am 40 munud, crumblel unwaith.
 7. Pwyswch y toes ar ddarn, mowliwch gacen, lledaenu'r stwffio, rhwymo'r ymylon.
 8. Bake bwyni gyda chnau a jam 20 munud ar 180.

Brysau agored gyda jam

Brysau agored gyda jam afal - cacennau caws, sy'n cael eu llenwi'n draddodiadol gyda màs cyrd, ond yn y fersiwn hon, ni fydd y gwedduster yn waeth. Mae'r toes yn well i wneud menyn, felly mae'r pobi yn ymddangos yn frwd, meddalach a bydd yn cadw'n ffres hyd yn oed y diwrnod canlynol. O hanner kilo o'r prawf, bydd tua 8-10 o gacennau caws cyfrwng yn cael eu rhyddhau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhennir y toes yn 8 rhan, cacennau mowldio.
 2. Gwnewch groove wydr, lubriciwch yr olew y tu mewn.
 3. Rhowch y jam, ymyl y cymysgedd gyda chymysgedd o laeth a melyn.
 4. Gadewch am 15 munud.
 5. Pobwch am 25-30 munud yn 190.

Bunnau gyda jam yn y multivark

Mae brennau gyda jam, y rysáit yn cael eu cynnig ymhellach, yn anarferol o flasus, yn frwd iawn, o gofio nad oes wyau yn y prawf. Mae'n bwysig cael gwared â'r falf allwedd stêm ac, gan ystyried nodweddion y peiriant, nid yw'r wyneb pobi yn parhau i fod yn wyn, yn yr achos hwn, gyda chymorth bowlen ar gyfer y stêm, caiff y cynhyrchion eu troi a'u brownio i liw aur.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Diddymwch burum a siwgr mewn llaeth, gadewch am 10 munud.
 2. Cyflwyno olew a vanillin, arllwys mewn blawd, glinio'r toes.
 3. Gadewch yn y cynhesrwydd am 1 awr.
 4. I rannu i mewn i 8 rhan, i ffurfio cacennau, i lenwi jam, ar ôl ymylon cyflym.
 5. Rhowch bowlen olewog, gadael yn y cynhesrwydd am 30 munud.
 6. Yn y modd "Baking", penderfynwch yr amser 1 awr 20 munud.
 7. 20 munud cyn y signal, trowch y byns.