Hufen gyda llaeth cywasgedig - y ffyrdd gorau o baratoi llenwi blasus ar gyfer pwdinau

Gall hufen blasus a pharatowyd gyda llaeth cywasgedig drawsnewid bwdin ddiflas, ni fydd y fath lenwi yn difetha'r driniaeth, ar y groes yn ei gwneud yn fwy blasus. Gwnewch gais am y llenwad nid yn unig ar gyfer cacennau, ond ar gyfer eclairs, tubiwlau chwistrell, pwdinau heb bobi, gellir defnyddio rhai ryseitiau i addurno danteithion.

Hufen bresgripsiwn â llaeth cywasgedig

I gael hufen blasus gyda llaeth cywasgedig, mae angen i chi ddilyn rheolau syml a fydd yn helpu i lenwi pwdin o ansawdd ac mae'n briodol ei ddefnyddio.

 1. Mae'r rysáit ar gyfer hufen gyda llaeth a menyn cywasgedig yn sylfaenol, gellir ei addasu, gan gymryd i ystyriaeth anghenion y rhai a fydd yn ceisio pwdin.
 2. I gydbwyso'r hufen siwgr gellir ychwanegu hufen sur, hufen, màs coch neu hufen chicha.
 3. Mae llaeth cannwys, boed yn gyfan neu wedi'i goginio, yn cael ei ychwanegu at ganolfan bron unrhyw hufen (cwstard, hufenog) yn y lle olaf, wedi'i gymysgu nes ei fod yn homogenaidd.
 4. Ar gyfer math gwahanol o fwdin, defnyddir hufen gyda llaeth cywasgedig o gysondeb addas, os oes angen llenwi yr elw, y tiwbiau, y cnau, mae hufen trwchus yn addas. Llenwch gacennau tywod neu fisgedi gyda hylif hufennog.
 5. Os oes gan yr hufen siâp gwael, ategu'r cyfansoddiad â gelatin, wedi'i gymysgu mewn dŵr cynnes.
 6. Ni allwch ychwanegu menyn wedi'i doddi i'r hufen, bydd yn torri i lawr, bydd yna droedion olewog na fydd yn ychwanegu at y nodweddion ansawdd. Er mwyn ei ychwanegu mae angen olew cynnes o dymheredd ystafell, felly wrth guro'r hufen, bydd yn troi allan yn wych, yn aer ac yn hawdd.
 7. Nid oes angen i chi ddefnyddio llenwi hylif, fel alcohol, wrth baratoi hufen o'r fath, mae'n well ei ailosod â blasu neu liwgrod trwchus.

Hufen gyda llaeth a menyn cywasgedig

Paratowyd hufen olew cyffredinol gyda llaeth cywasgedig ar gyfer y gacen yn gyflym ac yn hawdd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio menyn heb doddi, ond yn syml, dylai fod yn feddal, na ellir ei ddefnyddio i chwipio. Wedi'i orchuddio â llenwi'r fath unrhyw gacennau: bisgedi, puff neu dywod, mae'r rysáit sylfaenol yn caniatáu llenwi'r cyfansoddiad â chynhwysion bregus: gwirod, siocled neu goco.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y menyn tan wyn.
 2. Cyflwyno llaeth cywasgedig yn raddol.
 3. Arllwyswch Baileys, cymysgwch, ymgeisiwch ar ôl oeri am 20 munud.

Hufen gyda llaeth cannwys ac hufen sur

Mae hufen sur gyda llaeth cywasgedig yn haws nag olew, mae'n dda i dreiddio unrhyw gacennau, llenwi pwdinau. Defnyddir hufen sur 25% braster, os na fydd yn troi'n wyllt, gallwch ychwanegu trwchwr hufen, defnyddir llaeth cywasgedig yn ffres ac wedi'u berwi, gallwch ddefnyddio hufen wedi'i gywasgu.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gwisgwch olew i wyn, ychwanegu hufen sur, fanillin.
 2. Ychwanegu llaeth cywasgedig, ei droi nes ei fod yn homogenaidd.
 3. Dylid oeri hufen gydag hufen sur a llaeth cannwys am 30 munud.

Hufen hufen gyda llaeth cywasgedig ar gyfer cacen

Gall hufen hufen gyda llaeth cywasgedig wneud cogydd sydd â phrofiad ffafriol gydag hufen chwipio, mae'n bwysig peidio â gorwneud hi a pheidio â gwneud menyn. Defnyddiwch hufen o leiaf 33% o fraster, daw llaeth cywasgedig yn ffres ac wedi'i berwi, ategu'r rysáit gyda vanilla, blasu "Brandi" neu "Rom", yn ei ffurf pur, gall alcohol effeithio ar gysondeb yr hufen gorffenedig a'i gwneud yn fwy hylif.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch hufen nes y copa, arllwys powdwr.
 2. Ar wahân, gwisgwch y menyn i wyn, ychwanegu llaeth a blas cywasgedig.
 3. Cyfunwch y sbatwla gyda'r ddau hufen, cymysgwch, cymhwyso hufen gyda llaeth cywasgedig ar unwaith.

Custard â llaeth cywasgedig - rysáit

Mae paratoi'r custard gyda llaeth a menyn cywasgedig yn syml iawn, yn gyflym, ond ni allwch adael y plât, mae'r llaeth yn llosgi'n gyflym a gall y llenwi gael ei ddifetha'n anobeithiol. Mae'r hufen wedi'i ferwi'n gyflym, yn ôl y rysáit clasurol, heb ychwanegu wyau, ychwanegir llaeth cywasgedig ar y diwedd, i'r màs oer. Cyn ei ddefnyddio, dylai'r cwstard gael ei oeri'n llwyr a'i drwchu'n drylwyr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch flawd gyda siwgr yn y sosban, ychwanegu llaeth, cymysgu.
 2. Boil tan berwi, gan droi'n gyson.
 3. Ar ôl trwchus, oer.
 4. Yn yr hufen oeri i mewn i olew meddal, chwip gyda chymysgydd.
 5. Ychwanegu llaeth cywasgedig, curo eto.
 6. Gallwch chi ddefnyddio'r hufen hon ar unwaith.

Hufen caws bwthyn gyda llaeth cywasgedig

I hufen caws bwthyn gyda llaeth cywasgedig ar gyfer cacen yn troi i fod yn homogenaidd, heb grawn, mae angen ei chwythu ei hun gyda chymysgydd ac yn cael ei chwistrellu hefyd trwy gribiwr. Os nad oes amser, gallwch brynu masg crib parod, ond mae angen i chi ystyried hynny, fel rheol, ei fod eisoes yn felys, yn yr achos hwn, mae angen dileu'r siwgr o'r rysáit.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch fenyn â siwgr.
 2. Rhowch y màs coch a'r fanillin.
 3. Croeswch i fàs llyfn llyfn.
 4. Mae hufen caws bwthyn gyda llaeth cywasgedig yn barod i'w ddefnyddio ar unwaith.

Hufen ar gyfer eclairs gyda llaeth cywasgedig

Y peth gorau ar gyfer eclairs yw hufen brotein gyda llaeth cywasgedig. Mae'n dod allan yn ddidwyll iawn ac nid hylif, diolch i gelatin, felly bydd llenwi'r llofftydd yn dod yn ddelfrydol. Mantais bwysig arall o'r hufen hon yw hyd ei storfa, yn yr oergell am ddeuddydd, ni fydd yn colli ei nodweddion.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Soakwch gelatin mewn dŵr am 30 munud, cynnes i ddiddymu gronynnau, wedi'u neilltuo.
 2. Rhowch y menyn â llaeth cywasgedig nes ei fod yn lush. Cyfunwch â gelatin, cymysgwch yn drylwyr.
 3. O ddŵr a siwgr, gwelwch syrup trwchus.
 4. Rhowch y proteinau i'r spigiau, gan arllwys surop poeth.
 5. Cysylltwch ddau mas, cymysgwch â sbatwla nes ei fod yn unffurf.
 6. Mae'r hufen hon ar gyfer elw elw â llaeth cywasgedig yn barod ar gyfer ei ddefnyddio ar unwaith.

Hufen lemon gyda llaeth cywasgedig

Gellir trawsnewid hufen sylfaenol syml ar gyfer cacennau gwafr gyda llaeth a menyn cywasgedig trwy ychwanegu blas lemwn. Bydd y driniaeth anhygoel hon am gyfnod hir yn dod yn hoff ym mhob tŷ lle mae dant melys. Paratoir y llenwad hwn yn ôl rysáit y Kurd sitrws, a bydd y llaeth cywasgedig yn ei gwneud yn fwy hufenog a melys. Cadwch ei storio am sawl diwrnod mewn oergell mewn cynhwysydd wedi'i selio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch groen melyn o lemwn ar grater dirwy, heb daro'r croen gwyn.
 2. Gwasgwch y sudd sitrws, cymysgwch â'r zest.
 3. Chwistrellwch siwgr, ychwanegu melyn, gwisg.
 4. Rhowch dân fach, coginio dros wres bach iawn nes ei fod yn fwy trwchus.
 5. Ychwanegwch fenyn, llaeth cywasgedig.
 6. Oerwch yn llwyr, gwnewch gais i drethu unrhyw gacennau a llenwi pwdinau.

Hufen ar gyfer tiwbiau gwafr â llaeth cywasgedig

Er mwyn sicrhau nad yw'r hufen â llaeth cywasgedig ac olew wedi'i ferwi yn llifo allan o'r tiwbiau ac nad yw'n effeithio ar nodweddion crisp y sylfaen, rhaid iddo fod yn drwchus, yn drwchus ac yn olewog iawn. Er mwyn ei drwch mae'n bosib ychwanegu crith cnau i'r cyfansoddiad, bydd yn ychwanegu'r blas gwreiddiol i'r pwdin ac yn newid ei ansawdd. Mae'n fwy cyfleus i lenwi'r tiwbiau gyda chwistrell melysion, os nad oedd un, defnyddio'r pecyn, torri un gornel.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch y menyn, gan ychwanegu llaeth cywasgedig yn raddol.
 2. Arllwyswch y cnau a'u cymysgu'n drylwyr.
 3. Gwyliwch yr hufen am 20 munud.

Hufen banana gyda llaeth cywasgedig

Ffordd dda o arallgyfeirio cacennau bisgedi siocled yw gwneud hufen banana ar gyfer cacen gyda llaeth cywasgedig. Bydd hyd yn oed y rysáit diflas yn cael ei drawsnewid, diolch i hyn heb lenwi cunning. Os oes siocled, coffi neu liwur llaeth, mae'n sicr y mae angen ei ychwanegu at y cyfansoddiad, felly bydd nodweddion blas yr hufen yn orchymyn maint yn uwch.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gwisgwch olew i hufen lliwog gwyn.
 2. Gwlybwch y llaeth cywasgedig, cymysgwch yn drylwyr.
 3. Dylid ychwanegu bananas at yr hufen.
 4. Arllwys Baileys, troi, cymhwyso ar unwaith.

Hufen ar gyfer "cnau" gyda llaeth cywasgedig

Bydd hufen siocled gyda llaeth cywasgedig yn llenwi delfrydol ar gyfer cwcis cartref. Bydd cnau "Niws", heb fod yn ormodol, yn gnau, y gellir eu hychwanegu at yr hufen wedi'i falu neu ei roi ym mhob cwci ar graidd almonau. Gellir ychwanegu'r cyfansoddiad siocled chwerw wedi'i doddi neu bowdwr coco tywyll o ansawdd. Llenwch y cnau gyda hufen feddal, mae hyn yn angenrheidiol i glymu hanerau o ansawdd uchel, yn ystod oeri bydd yn caledu.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Toddi siocled, cymysgwch â menyn meddal.
 2. Cyfunwch y màs siocled gyda llaeth a chnau cywasgedig.
 3. Llenwch y bisgedi ar unwaith, gallwch geisio 20-30 munud.

Caws hufen gyda llaeth cywasgedig

Er mwyn addurno pwdinau bach, fel capkeys, gallwch wneud hufen o gaws coch gyda llaeth cywasgedig, mae'n berffaith yn dal y siâp, mae ganddo flas hufen hyfryd a gellir ei liwio'n dda gyda lliwiau gel. Er mwyn i'r hufen ddod yn fwy sefydlog, cyn ei ddefnyddio rhaid iddo sefyll yn yr oergell am oddeutu 3 awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y llaeth cywasgedig gyda espresso.
 2. Chwiliwch y caws hufen, ychwanegwch y llaeth cywasgedig.
 3. Peidiwch â chyrraedd hyd at gyflwr trwchus.
 4. Oer am sawl awr, rhowch ar wyneb y pwdin gyda bag melysion.