Crempogau ar fanga manga - y ryseitiau gorau ar gyfer pryd blasus i'r teulu cyfan!

Mae crempogau mewn manga yn fwy ufudd wrth eu pobi, maen nhw'n cael eu tynnu'n dda o sosban ffrio, peidiwch â chadw a chael blas ysgafn a blasus dymunol. Bydd yr opsiwn hwn o goginio'ch hoff ddysgl yn cael ei dderbyn yn frwdfrydig gan y gwragedd tŷ cyntaf, gan ei bod bob amser yn rhoi canlyniad ardderchog.

Sut i goginio crempogau gyda manga?

Gellir paratoi crempogau o semolina, fel traddodiadol, ar unrhyw laeth neu ddŵr, gyda burum, soda wedi diffodd neu heb gyfranogi powdr pobi.

 1. Mae angen defnyddio'r manga i brofi'r toes ar gyfer chwyddo'r grawnfwydydd. Bydd amser y trwyth yn dibynnu ar faint y grawn, a bennir yn unigol, ond dylai fod o leiaf hanner awr.
 2. Wrth glustio'r toes, mae'r cydrannau hylif yn ymyrryd â'r rhai sych, ac nid i'r gwrthwyneb. Os yw'r amod yn cael ei arsylwi, nid yw'r lympiau wedi'u ffurfio yn y prawf, ac mae'r sail yn unffurf.
 3. Os yw'r rysáit yn darparu ar gyfer y defnydd o burum, cânt eu diddymu mewn cyfrwng cynnes a rhoddir amser i'r prawf gynyddu yn y cyfaint a'r prawf. Rhoddir y sylfaen mewn lle cynnes am o leiaf awr.
 4. Pobi crempogau manna mewn padell ffrio haearn bwrw gwresog neu gwneuthurwr crepe, gan oleuo'r gwaelod â menyn, ac yna brownio'r gyfran toes o'r ddwy ochr.
 5. Wrth weini, mae'r cynnyrch yn ategu hufen sur, pob math o sawsiau melys neu lenwi'ch dewis a'ch blas.

Crempogau burum ar fanga

Mae cacengampion gyda manga ar laeth gyda burum yn cael eu cywilyddog, yn ysgafn ac yn gymesur o drwch. Gallwch hefyd ddefnyddio burum ffres, gan ychwanegu 50 g o'r cynnyrch i'r swm hwn o laeth llaeth cynnes. Ychwanegiad delfrydol i gynhyrchion rhwyd ​​fydd hufen, mêl, jam, llaeth cywasgedig, syrup ffrwythau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Diddymwch boeth a siwgr llaeth cynnes, gadewch am 15 munud.
 2. Dechreuwch y gymysgedd burum o wyau, olew a halen.
 3. Cysylltwch â'r manga â blawd ar wahân, ychwanegu cydrannau hylif, cymysgu a gadael am 2 awr yn y gwres.
 4. Trowch y toes a chogwch grawngenni trwchus ar y manga, gan iro gwaelod y sosban gyda haenen tenau o fenyn.

Crempog gyda iogwrt

Bydd meddal ysblennydd a phryfeddol yn gwisgo crempogau dyn ar kefir. Dadlwch y sail yn yr achos hwn soda, y dylid ei ychwanegu at finegr neu sudd lemwn, os nad yw'r iogwrt yn sour. Bydd blas hyfryd arbennig ac anffafriwch ychwanegol i'r cynhyrchion yn cael ei ychwanegu at y gee batter.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn kefir, diddymwch y soda a gadewch i sefyll am 10 munud.
 2. Ychwanegwch wyau wych gyda siwgr, halen, yna arllwyswch y cymysgedd i mewn i gynhwysydd gyda manga a blawd.
 3. Trowch y toes gyda chwisg, gan ychwanegu menyn wedi'i doddi, adael am 40 munud i gynyddu'r semolina.
 4. Mae crempogau pobi yn wych ar fanga yn y modd traddodiadol.

Crempogau dwyn mewn manga

Gellir defnyddio crempogau dwyn gyda manga ar laeth a dŵr i ategu pob math o lenwi gyda chynhyrchion brown yn dilyn. Nid ydynt yn rhan annatod o drallod gormodol, er diolch i semolina mae'r dysgl yn troi'n arbennig o dendr. Llaeth a dŵr - mae'r cydrannau'n gyfnewidiol, gallwch ddefnyddio un ohonynt yn unig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff Manco ei dywallt â dŵr a'i adael dros nos.
 2. Peidiwch â chwythu lleithder heb ei amsugno ac ychwanegu at y crwp wyau chwipio gyda siwgr, llaeth, halen, blawd a menyn.
 3. Rhowch y sylfaen gyda chymysgydd.
 4. Arllwyswch rannau o'r toes i mewn i orsell ffrio olewog a rhowch y crempogau ar y manga o ddwy ochr.

Crempogau Mordofiaidd ar y bwlch trwchus

Breichledi trwchus Mordovaidd yn y manga ar ôl pobi mewn padell ffrio yn ychwanegu at y dysgl gyda cherbyd trawiadol, promazyvaya pob menyn wedi'i goddi yn hael. Gellir addasu trwch cyfan y cynhyrchion gan faint o flawd sy'n cael ei ychwanegu at y toes, gan ddefnyddio o un i ddau wydraid o'r cynnyrch.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn llaeth cynnes, rhowch y mango am ychydig oriau.
 2. Ychwanegwch lwy o blawd, burumwch â siwgr, troi, gadael yn y cynhesrwydd ar gyfer y dull.
 3. Cychwynnwch y melynau chwipio, y blawd, halen, menyn sy'n weddill, ac yna'n chwipio hyd at brigau'r proteinau.
 4. Crewch grawnfeiriau Mordovian ar fanga manga, brownio dogn o'r toes mewn padell ffrio.

Crempogau Moroco o Manga

Bydd y rysáit Moroco ar gyfer crempogau gyda manga yn eich galluogi i werthfawrogi brwdfrydedd rhagorol y fersiwn hon o'r cynnyrch. Mae dogn y toes yn barod i ysgubo ysgafn ar un ochr mewn padell ffrio sych, oer, heb fod yn ffon. Ar ôl ffrio pob cynnyrch, caiff y sosban ei throi o dan yr wyneb i lawr o dan nant o ddŵr oer ac wedi'i oeri. Yn gwasanaethu crempogau o'r fath gyda saws melys o gyfrannau cymysg mewn cyfartaledd o fêl hylif a menyn wedi'i doddi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cysylltwch yr holl gydrannau sych.
 2. Ychwanegu melyn a dŵr cynnes, cymysgu màs gyda chymysgydd, gadewch yn y gwres am 1.5 awr.
 3. Pobi crempogau Moroccan ar sgilêt mewn padell ffrio oer ar un ochr, gyda sos o fêl a menyn.

Crempogau Tatar mewn Manga

Paratowyd y crempogau Tatia ar y manga ar sail llaeth wedi'i doddi, a fydd yn rhoi blas unigryw i'w hadnabod i'r cynhyrchion. Yn y toes, ni ellir ychwanegu blawd o gwbl, gan gymryd rhan ychwanegol o semolina yn ei le. Pan fyddant yn barod, caiff crancenni lush eu hychwanegu at y ddysgl a'u smeiddio gyda menyn wedi'i doddi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn llaeth toddi cynnes, mae burum a siwgr yn cael eu diddymu.
 2. Ychwanegwch halen, wyau, semolina, blawd, cymysgwch y màs a gadael yn y gwres am 2 awr.
 3. Ychwanegwch olew llysiau, gwydraid o ddŵr berw, cymerwch y toes gyda chwisg neu gymysgydd.
 4. Arllwyswch dogn o'r sylfaen a gafwyd i ganol y padell ffrio gwresog a brown y crempogau o ddwy ochr.

Crempogau mawn ceirch

Paratowyd crempogau mana ceirch ar iogwrt heb ychwanegu blawd gwenith. Ni fydd awyrgylch godidog, tynerwch a meddalwedd cynhyrchion yn gadael unrhyw fwydydd bwytaidd na fyddaf yn gyrru. Gellir gwisgo hylifau Herculean ynghyd â manga mewn kefir am y nos, ac yn y bore ychwanegwch y cynhwysion sy'n weddill ac yn dechrau ffrio'r cynhyrchion.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch mango gyda ffrwythau, arllwyswch kefir am 2 awr.
 2. Ychwanegwch chwipio gyda siwgr ac wyau halen, soda, menyn, ffrwydro.
 3. Crewch crempogau mewn ffordd draddodiadol, gyda hufen sur, mêl, llaeth cywasgedig, jam.

Cywasgu ar fanga heb frawd

I gaceni crempogau heb flawd gyda manga, gallwch chi heb blawd ceirch, os nad oedd un ar gael. Mae'r toes yn caffael y gwead a ddymunir ar ôl ychwanegu dŵr berwedig iddo, sy'n rhannol yn torri'r crwp ac yn rhoi gwead mwy gludiog a meddal iddo. Yn hytrach na soda, gallwch chi ychwanegu at y toes yn y cyfnod cychwynnol, a'i roi amser i brawf.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Arllwyswch mango gyda kefir a gadael am ychydig oriau.
 2. Ychwanegwch chwipio gyda siwgr a phinsiad o halen, wyau, soda, menyn ac arllwys dŵr berw.
 3. Trowch y toes gyda chwisg neu guro gyda chymysgydd a dechrau pobi y cynhyrchion.

Crempogau o uwd semolina

Gallwch goginio crempogau semolina gyda llaeth heb aros i'r grawnfwydydd chwyddo. I wneud hyn, caiff ei goginio gyda uwd semolina clasurol, ac yna'i ddefnyddio fel sylfaen ar gyfer y prawf. Bydd y rysáit yn dod yn berthnasol hyd yn oed pan nad yw'r uwd wedi ei fwyta ar ôl y pryd blaenorol. Gall wyau gael ei ddisodli yn syml gan wy, ond heb brotein bydd y cynhyrchion yn dendr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae hanner llaeth o laeth yn ychwanegu halen, siwgr, mango ac yn coginio uwd semolina, gan ychwanegu olew i flasu.
 2. Ar ôl oeri, cymerwch y melyn, y dŵr, y llaeth a dŵr sydd ar ôl.
 3. Trowch y toes, chwistrellwch ychydig a'i ddefnyddio i gaceni crempogau mewn modd traddodiadol.

Crempogau wedi'u gwneud â llaw pinwydd

Hyd yn oed heb gyfraniad llaeth ac wyau, bydd crempogau a baratowyd yn gryno ar ddŵr â manga yn ymddangos yn flasus ac yn awyddus, os byddwch yn mynd i'r broses yn greadigol ac yn greadigol. Bydd moron a winwnsyn ychwanegol yn y toes yn rhoi blas ffres ychwanegol i'r cynhyrchion, a bydd pinsiad o dyrmeric yn staenio'r crempogau mewn lliw heulog gwanwyn dymunol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Trowch y winwnsyn â nionod wedi'i dorri a'i moron wedi'i gratio a thyrmerig ar grater dirwy.
 2. Mae Munk wedi'i gymysgu am 15 munud mewn dŵr poeth.
 3. Ychwanegwch lysiau wedi'u rhostio i'r mancha, troi'r bas, ei guro ychydig a dechrau ffrio'r crempogau cyflym.