Crempogau dwyn gyda thyllau ar ddŵr - rysáit

Mae yna lawer o opsiynau ar gyfer gwneud crempogau blasus . Isod, dysgu'r ryseitiau, sut i goginio crempogau tenau ar ddŵr gyda thyllau.

Y rysáit ar gyfer crempogau tenau ar y dŵr

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rydym yn torri wyau, yn rhoi halen a siwgr. Roedd hyn i gyd yn chwistrellu i ewyn lush.
 2. Arllwyswch tua 150 ml o ddŵr, arllwyswch mewn blawd, powdwr pobi a chwisg gyda chymysgydd.
 3. Rydyn ni'n arllwys y dŵr a'r olew sy'n weddill, yn troi'n ôl eto.
 4. Ar gyfer y crempog cyntaf, saif y padell ffrio gydag olew, arllwyswch ychydig o toes, ei ledaenu dros yr wyneb a ffrio'r cacengryn.
 5. Rhowch y crempogau mewn pentwr ar y dysgl a gorchuddiwch â chwyth. Yna maent yn cael eu steamio a'u meddalu'n dda.

Crempogau ar ddŵr heb wyau denau - rysáit

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn rhannol y dŵr, ychwanegu siwgr, halen, finegr, soda a menyn. Cymysgwch hyn i gyd a thywalltwch y blawd yn drylwyr.
 2. Arllwyswch y dŵr sy'n weddill yn raddol, heb roi'r gorau i droi.
 3. Rydym yn gadael y toes wedi'i baratoi am awr, wedi'i orchuddio â chaead neu dywel. Mae hon yn weithdrefn orfodol, oherwydd y bydd crempogau yn fwy elastig.
 4. Mae'r cynhesell yn cael ei gynhesu'n dda, rydym yn saim gydag olew, rydym yn casglu bachgen o toes. Arllwyswch hi mewn badell poeth ac, gan ei droi mewn gwahanol gyfeiriadau, lledaenwch y toes dros yr wyneb.
 5. Crewch gremiog ar y ddwy ochr.

Crempogau gwstard ar y dŵr

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch wyau am tua 5 munud gan ychwanegu halen a siwgr.
 2. Ychwanegwch 1 cwpan o ddŵr berwedig, heb rwystro'r broses chwipio. Nesaf, tywallt yr holl flawd a rhowch y cymysgydd, fel bod yr holl lympiau'n mynd.
 3. Suddwch i mewn i'r ail wydr o ddŵr berw ac arllwyswch y cymysgedd yn y toes, cymysgwch eto. Rydym yn arllwys yn yr olew ac yn gadael y toes wedi'i dorri am 20 munud.
 4. Crempogau ffrynt tan goch ar y ddwy ochr. Rhaid i wely ffrynt gael ei gynhesu'n dda.

Crempogau'n denau ar ddŵr mwynol - rysáit

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rydym yn cyfuno dwr mwynol gyda halen, siwgr, finegr, soda.
 2. Rydym yn gyrru wyau ac yn cymysgu'n drylwyr.
 3. Rydym yn arllwys yr holl flawd.
 4. Arllwyswch y menyn a rhwbio'r toes nes ei fod yn llyfn.
 5. Am y tro cyntaf, rydym yn chwalu'r padell ffrio poeth gydag olew, arllwyswch dogn o'r toes, ei lledaenu dros yr wyneb a ffrio'r cywanc o un ac ar yr ochr arall.
 6. Mae'r holl grawngenni tenau dilynol ar y dŵr gyda thyllau'n ffrio'n barod heb ymyliad ychwanegol o'r padell ffrio, gan y bydd digon o olew a gynhwysir yn y prawf.

Crempogau tenau blasus ar y dŵr

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rydyn ni'n curo'r wyau yn drylwyr nes bod màs gwyn lliw yn ffurfio. Yna gadewch ei chofnodion am 2-3. Felly bod gan y màs amser i gael ei orlawn â ocsigen.
 2. Mewn tanc arall, arllwyswch ddŵr cynnes, halen, siwgr ac arllwys blawd yr hydd, gan droi'n ofalus y toes gyda chwisg.
 3. Yn y pwysau a dderbyniwyd rydym yn rhoi wyau cywiro rhagarweiniol, rydym yn arllwys olew ac rydym yn cymysgu i gyd-fynd â'i gilydd.
 4. Ffriwch y crempogau mewn padell ffrio poeth.