Croissants - ryseitiau ar gyfer prawf llwyddiannus ac amrywiadau o lenwi gwreiddiol

Croissants - rysáit ar gyfer pasteiod Ffrengig, a gafodd y byd i gyd, a defnyddir llawer o gogyddion yn y cartref fel dulliau coginio clasurol, ac maen nhw'n dod â'u hunain eu hunain, yn gwneud cynhwysion diddorol yn y llenwad a'r toes. Nid yw'n anodd creu bôn haenog, ond mae'n cael ei bobi mewn dim ond hanner awr - yr ateb perffaith ar gyfer brecwast blasus.

Sut i wneud croissants?

Fel rheol, paratowyd pobi o baraffri puff, gallwch ei wneud eich hun a threulio mwy nag awr, a gallwch chi brynu'n barod, mae unrhyw amrywiad yn addas: gyda thost a hebddyn nhw. Dewisir y llenwad ar gyfer croissants yn unigol, mae'r rysáit yn eich galluogi i wneud cais am lenwi a llenwi melys: ham, caws, pates.

 1. Yn y fersiwn clasurol, nid yw'r pyllau pwff yn cael eu llenwi, mae'r bylchau yn cael eu crafu â menyn, mae'r rholiau'n cael eu plygu a'u pobi. Mae'n bosibl defnyddio siwgr brown a sinamon fel ychwanegiad.
 2. Llenwch croissants o'r pastri puff gorffenedig gyda jam, jam neu jam, mae'n bwysig bod y llenwad yn drwchus ac nid yw'n gollwng yn ystod pobi. Am ddwysedd, gallwch chi ychwanegu starts.
 3. Ceir croissants blasus, y mae'r rysáit yn cynnwys defnyddio ffrwythau ffres. Yn ddelfrydol ar gyfer afalau, gellyg, chwistrellau, bricyll a ffrwythau eraill â chnawd trwchus.
 4. Amrywiad syml o'r llenwad yw p'un a yw'r siocled yn llaeth cywasgedig wedi'i ferwi.
 5. Mae llenwi anhydrin yn cael ei baratoi'n draddodiadol o gaws: bydd mathau cadarn â blas hyfryd yn ddymunol. Mae'n dda cyfuno mozzarella gyda'r toes.
 6. Llenwi caws bwthyn - opsiwn cyllideb i lenwi croissants, bydd rysáit syml yn helpu i fwydo'r plant yn driniaeth ddefnyddiol.

Dough ar gyfer croissants

Mae llawer o gogyddion yn gallu pobi croissants gartref a gwneud toes gyda'u dwylo eu hunain. Bydd yn rhaid i ddechreuwyr dynnu technoleg, ond mewn gwirionedd, yn y broses o gynhyrchu sylfaen haenog, nid oes unrhyw beth cymhleth, er nad yw'r broses yn gyflym. Mae angen y cynhyrchion mwyaf fforddiadwy, mae'n bwysig defnyddio menyn hufenog ar gyfer ansawdd, ffres a braster o leiaf 82%.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyfunwch flawd a halen, arllwyswch yn raddol mewn dŵr iâ, gan roi pwysau ar y toes.
 2. Rhowch haen 1 cm o drwch. Cymysgwch olew wedi'i rewi ar ei ben, plygu'r haen yn ei hanner, ei dynnu yn yr oer am 30 munud.
 3. Rhowch yr haen allan eto, ymyrryd ag ewineddau olew, plygu, dileu am hanner awr yn yr oerfel.
 4. Ailadroddwch rolio a rhewi nes bod yr olew wedi'i orffen.
 5. Bydd yr oeri terfynol yn para 2 awr.
 6. Dough i'w gael, rhowch haen rownd 5 mm o drwch, saim gydag olew meddal, chwistrellu siwgr, torri i mewn i 8 trionglau.
 7. Cwympiwch bob gwag gyda rhol, blygu'r ymylon ar ffurf cilgant. Pobwch am 25 munud ar 200 gradd.

Croffwyr puff gyda siocled

Yn gyflym ac yn syml paratoi croissants o burum puff puff , a brynir yn barod. Bydd hanner cilogram o fyliau'n cynhyrchu oddeutu 10 byns, gellir eu llenwi â siocled tywyll neu laeth, os dymunir, gellir ychwanegu darn o gorsog marshmallow at y llenwad, bydd yn toddi ynghyd â'r siocled yn ystod pobi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Anwybyddwch y toes, wedi'i dorri'n drionglau.
 2. Rhowch siocled a marshmallow ar ymyl eang.
 3. Rholiau cwympo.
 4. Stirwch y melyn gyda llaeth, saim pob rhol.
 5. Croeswch pobi gyda siocled am 20 munud ar 200 gradd.

Croissants gyda llaeth cywasgedig

Croissants â llaeth cywasgedig - rysáit ar gyfer triniaethau syml, a grëir mewn ychydig funudau, o gofio bod prawf parod ar gael. Dylai llaeth cyddwys fod yn drwchus iawn, mae'n well, os yw'n hufen, mewn cysondeb tebyg i deffi. Bydd ychwanegiad addas i'r llenwad yn cael ei falu neu gnau daear.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch laeth cannwys gyda chnau.
 2. Rhowch ychydig o ddysgl, wedi'i dorri'n drionglau.
 3. Dosbarthwch 1 llwybro o dagynnau, rholio rholyn, blygu'r corneli.
 4. Iwch gyda chymysgedd o laeth a melyn.
 5. Croesi pobi gyda llaeth cywasgedig wedi'i berwi 25 munud ar 200 gradd.

Croissants gyda chaws crwst puff

Croissants ffrugaidd - rysáit sy'n eich galluogi i fwydo'ch cartref yn gyflym a maethol yn gyflym. Os oes gennych toes defaid parod, caiff y driniaeth ei goginio'n gyflym, wedi'i bobi am hanner awr ac mae hefyd yn cael ei fwyta'n ysgafn. Ar gyfer llenwad, gellir defnyddio unrhyw gaws solet â blas ysgafn bras, unrhyw mozzarella neu suluguni.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Taen wedi'i rolio, saim gydag olew meddal.
 2. Rhannwch yn drionglau, gorchuddiwch ar blaen o gaws.
 3. Gwahardd y gofrestr, saim gyda melyn, chwistrellu hadau sesame.
 4. Croeswch y caws gyda chaws am 25 munud ar 200 gradd.

Croissants gyda jam

Bydd croissants gyda jam yn helpu i arallgyfeirio yfed tyfu. Gan fod y llenwad yn cael ei ddefnyddio, mae jam jam, homogenaidd, yn bosibl amrywio llenwi â darnau bach o ffrwythau. Os ydych chi'n defnyddio jam berry gyda chynnwys bach o pectin, dylid ychwanegu'r starts neu jam apple i'r cyfansoddiad.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch jam gyda starts.
 2. Anwybyddwch y toes, wedi'i dorri'n drionglau.
 3. Lledaenwch y llwyau o lenwi, rholio rholiau.
 4. Lliwch gyda melyn, pobi am 25 munud ar 180 gradd.

Croissants gyda cwstard

Gellir llenwi croissants cartref â chustard syml a baratowyd o wyau a llaeth, bydd y fersiwn hon o'r triniaethau'n apelio at yr holl melysiaid sy'n croesawu arbrofion mewn bwyd. Gellir gadael cyfansoddiad yr hufen ei hun yn clasurol neu ei ategu â blas sitrws, cnau wedi'i falu neu fanila plaen.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyfunwch y melyn gyda siwgr, vanilla a blawd.
 2. Arllwyswch yn y llaeth, berwch yr hufen nes ei fod yn fwy trwchus. Taflwch y menyn, oeri.
 3. Rholiwch y toes, wedi'i dorri'n drionglau.
 4. I osod y llenwadau llenwi, rholio i fyny.
 5. Pobwch am 30 munud ar 180 gradd.

Croissant Almond

Mae croissant gydag hufen almon yn driniaeth anarferol gyda blas maethlon llachar, gragen crafion a llanw cain. I baratoi'r llenwad, bydd angen marzipan arnoch, a bydd yn rhoi'r gorau i'r blas a'r arogl blasus i bobi, yn y broses o bobi, bydd yn aflwyddiannus ac yn debyg i hufen trwchus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch Marzipan, cyfunwch â chromen almon.
 2. Arllwyswch 16 selsig bach allan o glud trwchus.
 3. Rholiwch y toes, wedi'i dorri'n 16 trionglau.
 4. Ar gyfer pob biled, rhowch y marzipan i lenwi, rholio rholiau.
 5. Iwchwch gyda melyn, pobi am 30 munud ar 190 gradd.

Croissants gyda "Nutella"

Y rhai cyflymaf a symlaf yw croissants o bwffe puff gyda phast siocled, mae'r rysáit ar gyfer y deliciad hwn yn ysgafn iawn, gall hyd yn oed yn ei arddegau ymdopi â choginio. Mae'r driniaeth yn mynd mor ddeniadol ei bod hi'n prin oeri, bydd yn sicr yn bwyta poeth. Gallwch ddefnyddio unrhyw "Nutella": clasurol, gydag hufen gwyn neu fenyn cnau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rholiwch y toes, ei dorri'n drionglau.
 2. Ar gyfer pob preform, dosbarthwch 1 llwy fwrdd. pasta.
 3. Cwympo rholiau, chwistrellu gyda llaeth, pobi am 25 munud ar 190 gradd.

Croissants gyda chaws bwthyn

Croissants gyda chaws bwthyn o baraffri puff - ffordd dda o fwydo plant â chynhyrchion defnyddiol, mae'n well cymryd swmp heb burum. Wrth llenwi ychwanegwch aeron, cnau, rhesins, mae'n bwysig wrth addurno rholiau i atgyweirio'r ymylon yn ofalus, bydd y caws bwthyn yn toddi yn ystod pobi ac o bosibl yn llifo allan os bydd yn llosgi - bydd blas y dirgelwch yn cael ei lygru'n anobeithiol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyfunwch y caws bwthyn gyda siwgr a vanilla.
 2. Rholiwch y toes, rhannwch yn drionglau, gosodwch y llenwad.
 3. Cwympo rholiau, saim gyda mater melyn llaeth.
 4. Pobwch am 30 munud ar 190 gradd.