Daikon am y gaeaf - ryseitiau coginio

O'r erthygl hon byddwch yn dysgu sut i wneud byrbryd ardderchog, a fydd yn dod yn rhan annatod o bron unrhyw bryd bwyd cartref. Disgrifir ryseitiau'r daikon tun isod, a byddwn yn dweud wrthych beth allwch chi ei wneud o radish ar gyfer y gaeaf.

Daikon wedi'i marinogi mewn Corea - rysáit ar gyfer y gaeaf

Cynhwysion:

Paratoi

 1. O'r holl gnydau gwraidd rydym yn torri croen tenau, ac yna'n ei falu trwy grater Corea.
 2. Cymerwch y llysiau i ledaenu mewn sosban fawr neu bowlen a'i chwistrellu gyda garlleg wedi'i dorri'n fân. Nesaf rastrwch ar y mwstard grawn daikon, cymysgedd o wahanol fathau o bupur, coriander blas a halen.
 3. Yn y bowlen, cyfunwch yr olew mireinio gyda finegr bwrdd o 9% ac arllwys popeth mewn sosban gyda'n daikon.
 4. Dechreuwch y dysgl Corea sy'n deillio ohoni a'i adael i gael ei chwythu am 1.5 awr.
 5. Rydym yn cymysgu'r daikon ynghyd â'r sudd sydd wedi deillio ohono ac yn syth yn llenwi'r llongau gwydr sy'n cael eu trin â diodydd â dŵr berw.
 6. Mae pob un o'r cynwysyddion hyn wedi'u sterileiddio am tua 13-15 munud, ac wedyn eu rholio gyda dŵr berw mewn cysgodion.

Salad Daikon ar gyfer y gaeaf - rysáit

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae moron sudd pwrpasol ynghyd â'r daikon yn cael eu chwistrellu gan grater Corea arbennig, ac mae'r winwns yn cael ei dorri'n fân â phosibl gan hanner modrwyau. Rydyn ni'n gosod yr holl lysiau hyn mewn un cynhwysydd capasgar ac yma rydyn ni'n pwyso trwy'r wasg y cywion coch o garlleg.
 2. Yn yr un sosban, ychwanegwch faint o siwgr, halen gegin cain a chyfuno'r olew gyda'r finegr, arllwyswch nhw i'r salad. Cymysgwch a neilltuwch y cynhwysydd gyda'n llysiau am awr.
 3. Rydym yn cymysgu'r llysiau gyda'r sudd sydd eisoes wedi'i ddyrannu ac yn dosbarthu'r salad yn ôl y paratowyd yn ofalus ar gyfer jariau gwydr cadwraeth pellach.
 4. Rydyn ni'n eu rhoi mewn cynhwysydd gyda dŵr poeth ar stôf nwy ac yn sterileiddio'r salad am o leiaf 15 munud.
 5. Rhown ni bob cynhwysydd gyda chaead ac yn ei adael o dan y cwilt tan y bore.