Deiet gwyrdd ar gyfer colli pwysau a llosgi braster

O bobl sy'n troi allan o amser yn gwylio eu bwyd a defnyddio cynhyrchion wedi'u diffinio'n fanwl i leihau pwysau a gwella eu hiechyd. Ymhlith y nifer o gyfleoedd ar gyfer colli pwysau mae deiet gwyrdd nad yw'n cael effaith andwyol ar iechyd. I'r gwrthwyneb, mae'n caniatáu gwella'r metaboledd , ac mae'n haws trosglwyddo unrhyw ddeiet mono.

Manteision gwyrdd ar gyfer colli pwysau

Dechreuodd arbenigwyr Americanaidd ddefnyddio gwyrdd ar gyfer colli pwysau sawl degawd yn ôl. Mae'r diet hwn wedi dod yn boblogaidd iawn, nad yw'n ddamweiniol. Mae ganddi ei fanteision:

 1. Mae cloroffyl, rhan o lysiau a ffrwythau gwyrdd, yn cyflymu'r metaboledd, yn atal diabetes, yn cyfoethogi'r celloedd â ocsigen, yn tynnu tocsinau o'r corff.
 2. Mae gwyrddon ar gyfer colli pwysau a thynnu braster yn dda oherwydd nid yw'n ysgogi archwaeth, yn wahanol i gynhyrchion melyn neu goch.
 3. Mae gan y fath fwyd gwerth calorig negyddol - ar dreuliad mae'r corff yn gwario mwy o egni nag y mae'n ei dderbyn.

Deiet gwyrdd ar gyfer colli pwysau

Ystyr y diet a ddisgrifir yw mai dim ond cynhyrchion o liw penodol y mae modd eu bwyta, gyda'r posibilrwydd o beidio â chyfyngu ar eu pennau eu hunain mewn dogn. Mae'r rhain yn gynhwysion megis:

 1. Llysiau: brocoli a brwshys Brwsel, zucchini, brithyll, seleri, ciwcymbr, pys, pupur gwyrdd (sbeislyd a melys), sbigoglys, persli, dill, arugula, basil.
 2. Ffrwythau ac aeron: afalau, llysiau, grawnwin, ciwi.
 3. Te gwyrdd a mintys.
 4. Cyffachau a grawnfwydydd - corbys, pys, ffa, reis.
 5. Gellir bwyta gwyrdd â diet heb gyfyngiadau.

Deiet Gwyrdd Helena Sparrow

Denodd nifer o enwogion, gan gynnwys Elena Sparrow, ddeiet gwyrdd ar gyfer colli pwysau, y bwydlen yn cynnwys, yn ychwanegol at y uchod, porc braster isel a chynhyrchion llaeth sur (caws bwthyn, kefir). Mae'r actores yn aml yn dewis gwyrdd ar gyfer colli pwysau a chael gwared â braster, pan mae hi am adennill siâp ar ôl y gwyliau. Mae Elena Sparrow yn bwyta darnau bach 5-6 gwaith y dydd ac yn syrthio ychydig cilogram yr wythnos. Yr unig gyflwr ar gyfer actores yw ymgynghori â meddyg cyn gosod straen dros dro o'r fath ar y corff.

Deiet banana-werdd

Mae diet di-ri, o resymol i hurt, sy'n niweidiol i iechyd. Mae deiet ar wyrddau yn dda oherwydd nid yw'n straen i'r corff, gan fod y rhestr o bobl sy'n gallu bwyta'n helaeth. Fodd bynnag, ar gyfer y rhai sydd â llysiau a ffrwythau anhyblyg bob dydd yn annioddefol, gallwch awgrymu ychwanegu banana i'r diet. Mae'r ffrwythau hwn yn cyffwrdd â'r corff, calorïau, yn cynnwys llawer o siwgr a charbohydradau, ond nid yw'n cynnwys braster.

Gallwch awgrymu'r fwydlen ganlynol:

Deiet ar esgidiau gwyrdd

Ffasiynol yw'r deiet gwyrdd ar esgidiau - tatws llysiau a sudd ffrwythau. Mae'r manteision canlynol i'r diet ar gocsiliau gwyrdd :

Yn ogystal, gan ddefnyddio coctel gwyrdd ar gyfer colli pwysau, gallwch golli hyd at 5-7 cilogram mewn ychydig wythnosau. Bwyta bwydydd gwyrdd, ni allwch leihau pwysau yn unig, ond hefyd gwella iechyd cyffredinol. Mae'r mathau hyn o ddeiet yn cael eu trosglwyddo'n hawdd, gan eu bod yn cynnwys amrywiaeth o fwydydd ac nid ydynt yn straen i'r corff.

Coctel Lleihau Gwyrdd

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Dylai'r holl gynhwysion gael eu rhoi mewn cymysgydd ac yn curo'n dda.
 2. Gallwch ei gymryd yn ewyllys, ond yr opsiwn gorau yw disodli'r coctel gyda swper.

Coctel llosgi braster gyda ffrwythau ciwi

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Golchwch yr holl gynhwysion a thorri'n fân.
 2. Plygwch mewn powlen o gymysgydd a churo'n drwyadl.
 3. Diliwwch â dŵr, gan y bydd y sylwedd yn troi'n drwchus.

Coctel sbigoglys gyda ffrwythau sitrws

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Golchi a chwalu'r citrws.
 2. Mae'r holl gynhwysion wedi'u torri'n fân.
 3. Plygwch mewn cymysgydd a churo'n dda.
 4. Os yw'r coctel yn rhy drwch, gallwch chi ychwanegu mwy o fwydion ffrwythau.