Deiet Wy ar gyfer 4 Wythnos

Mae diet wyau yn denu colled pwysau "ysgubol", sibrydion sy'n cyffroi'r we fyd-eang. Weithiau, mae tua 20-28 kg am 4 wythnos, hynny yw, am 28 diwrnod. Beth ddylai un bwyta neu beidio â bwyta i golli cilogram y dydd - darllenwch isod.

Rheolau y diet

Felly, gadewch i ni ddechrau gydag un dymunol. Yn ystod y diet wyau am 4 wythnos, mae gennych yr hawl i fwyta swm diderfyn o gig neu gyw iâr (cig - nid mathau brasterog, cyw iâr - heb groen) ar gyfer cinio. Mae eich ciniawau yn amrywiaeth o ffrwythau a llysiau, a byddwn yn ysgrifennu isod.

Brecwast bob dydd - wyau a ½ citrus. Mewn gwirionedd, yn union oherwydd hyn, cafodd ei alw'n ddeiet wy-oren am 4 wythnos.

Mae'n annymunol, wrth gwrs, bod carbohydradau bron yn gyfan gwbl wedi'u heithrio, ac eithrio'r hyn y mae eich corff yn ei ddarganfod mewn ffrwythau a llysiau. Byddwch yn colli nid yn unig losin, ond carbohydradau cymhleth, a geir mewn grawnfwydydd, grawnfwydydd, grawn, cnau, ffa, ac ati.

Mae'r deiet yn para am 4 wythnos, ni allwch newid unrhyw beth yn ôl eich disgresiwn, mae'r compilers yn dweud "bydd biocemeg yn cael ei dorri." Wedi'r cyfan, rydyn ni'n sicr ein bod ar draul y brecwast wyau + sitrws yn golygu rhywfaint o metaboledd anhygoel.

Mewn diwrnod - tri phryd. O wahanol lysiau (gwaharddiad yn unig ar datws), mae'n bosibl gwneud saladau, gallwch goginio, stiwio, coginio stêm. O ffrwythau (gwahardd bananas, ffigys, mangau, grawnwin, dyddiadau), gallwch chi hefyd wneud amrywiaeth ar gyfer cinio neu fwyta mewn unrhyw ffurf arall mewn symiau anghyfyngedig.

Am nawr, dywedwch, mae 4 wythnos o'r deiet wy-oren yn ymddangos yn flasus iawn, a gallwch oroesi heb fara.

Dewislen

Nawr, y mwyaf cyffrous yw'r ddewislen diet wyau am 4 wythnos, a ddylai newid eich ymddangosiad yn ddramatig.

Fel ar gyfer brecwast, fe wnaethon ni ei datrys - bob dydd o 1 i 2 o wyau (wedi'i ferwi, yn feddal, omelets) mewn cyfuniad â hanner oren neu grawnffrwyth, oherwydd mae rhai pobl yn galw'r system hon o golli pwysau - 4 wythnos o ddeiet wyau grawnffrwyth.

Rydyn ni'n rhestru'r amrywiadau ar gyfer cinio:

 1. Ffrwythau.
 2. Yr hen.
 3. Tomatos, 1 tost rhyg a swm diderfyn o gaws braster isel.
 4. Wyau wedi'i ferwi gydag un math o lysiau.
 5. Cig minced neu ddarnau o gig gyda salad.
 6. Dysgl pysgod wedi'i ferwi neu wedi'i ffrio.
 7. Cyw iâr, tomatos, llysiau wedi'u berwi a sitrws.

Mae'r saith math yma o ginio (1 pwynt yn gyfartal ag un cinio!) Gellir amrywio yn ystod pythefnos cyntaf y diet wyau.

Cinio ar gyfer yr wythnos 1 - 2:

 1. Wyau wedi'i ferwi gyda salad sitrws, llysiau.
 2. Cyw iâr, tomatos, sitrws.
 3. Wyau wedi'u berwi.

Mae'r tri amrywiad hwn ar gael i chi am bythefnos o giniawau.

Ar y trydydd wythnos, mae'n rhaid i chi fynd trwy saith diwrnod o ddeiet mono:

 1. Unrhyw ffrwythau.
 2. Unrhyw lysiau.
 3. Unrhyw ffrwythau a llysiau.
 4. Pysgod, salad bresych, llysiau wedi'u berwi.
 5. Cyw iâr a chig gyda llysiau wedi'u berwi.
 6. 6 a 7. Un math o ffrwythau yn unig mewn un diwrnod.

Nesaf, diet caeth am y pedwerydd wythnos. Mae'n bosibl bwyta dim ond y cynhyrchion a nodir isod ac nid ydynt yn eu newid erbyn y dydd:

 1. Chwarter o gyw iâr wedi'i ferwi heb groen, tun tiwna (mae 1 jar heb olew), 3 tomatos, 1 sitrws, 4 ciwcymbr, 1 tost.
 2. 200 g o fwyd wedi'i fagu, 4 ciwcymbren, 1 tost, 3 tomato, 1 ffrwythau.
 3. 30 g caws bwthyn, 250 gram o lysiau wedi'u berwi amrywiol, 1 tost, 1 sitrws, 2 tomatos.
 4. ½ cyw iâr, 3 tomatos, 1 tost, 1 ciwcymbr, 1 ffrwythau, 1 sitrws.
 5. 2 wyau wedi'u berwi, 3 tomatos, 1 criw o letys, 1 sitrws.
 6. 2 fraster cyw iâr (wedi'i ferwi heb groen), 200 gram o gaws bwthyn, 1 tost, 1 llwy fwrdd. llaeth cytbwys, 2 ciwcymbrau, 2 tomatos, 1 sitrws.
 7. Tiwna'r banc heb olew, 20 g caws bwthyn, 250 g llysiau wedi'u berwi, 2 tomatos, 1 tost, 2 ciwcymbr, 1 sitrws.

Anfanteision y diet

Dim ond oherwydd calorïau isel a diffyg carbohydradau sy'n colli pwysau, os yw'n digwydd, ac, o gwbl, oherwydd newidiadau (cadarnhaol!) Yn y metaboledd. At hynny, mae'r wythnos gyntaf o fetabolaeth yn boenus yn gyfarwydd â gormod o golesterol, ac mae'r galon a'r arennau'n cael eu heffeithio'n gadarn iawn gan colesterol a phrotein, yn y drefn honno. Bydd gormod o fitamin C yn llidro'r llwybr wrinol, a bydd y diet ei hun yn arwain at iechyd gwael a mochyn.