Deiet enghreifftiol

O, sut maen nhw'n symud ar hyd y gorsaf. Sut maen nhw'n edrych arnom ni o'r gorchuddion o "gloss". Rydym am fod fel nhw. Gwneud yr un mor hawdd yn y corff a hunanhyder. Ond, ar yr olwg gyntaf, rydych chi'n gwybod, yn ddiffygiol. Y tu ôl i'r sgrin o ecwitiwm yw'r gwaith caled dyddiol ar eich pen eich hun, ar eich corff. Felly pa fath o ddeietau yw'r modelau yn eistedd?

Modelau top deiet

Cymerwch, er enghraifft, Natalia Vodianova. Roedd hi'n well ganddi faeth maeth. Ie. brecwast calorïau yn ail gyda phrydau bwyd iawn iawn trwy gydol y dydd.

Yn ei dro, mae'r model uchaf, Gisele Bundchen, yn ychwanegu Tabasco a saws chili-pupur i'w fwyd, gan gredu bod y ddau gynhwysyn hyn yn losgwyr braster ardderchog. Gyda llaw, mae meddygon Brasil yn cytuno bod pupur cayenne yn rhyfeddol yn cyflymu prosesau metabolaidd yn y corff.

Mae dietiau o'r fath yn arsenal pob model uchaf. Ond weithiau mae'n rhaid i chi weithredu mewn ffyrdd mwy difrifol.

Deiet model 3 diwrnod

Ar y noson cyn y fynedfa i'r podiwm neu ddechrau sesiwn ffotograffau mawr, rhaid i un fod mor ddelfrydol â phosib. Ni chaniateir gormod o kg. Yna, y deiet model am 3 diwrnod yw'r opsiwn gorau. Mae dwy ffordd i golli pwysau gyda'u cymorth.

Y cyntaf a'r mwyaf poblogaidd yw'r deiet "3 diwrnod". Am y dyddiau hyn gallwch chi golli hyd at 4 kg o bwysau. Mae'r ddewislen yn syml:

Mae'r cyfnod rhwng prydau bwyd yn 2.5 awr. Deiet eithaf anhyblyg o fodelau, bydd yr opsiwn nesaf yn haws.

Felly, yn yr ail amrywiad, y prif beth yw'r cyfyngiad mewn cymeriant calorïau. Ni chaniateir diwrnod mwy na 1000. Hefyd, mae angen i chi yfed llawer o hylif poeth a fydd yn helpu i lanhau'r corff. Ar siwgr - tabŵ. Ond gallwn orffen ein pryd gyda'r cinio, a fydd yn lleihau straen yn sylweddol ar gyfer y corff.

Modelau Deiet ar gyfer yr wythnos

Os na fydd y telerau'n llosgi, yna gallwch geisio deiet model wythnosol, lle gallwch chi golli hyd at saith kg o bwysau. Mae'r ddewislen hefyd yn syml: