Mannick gyda jam

Gelwir Mannik ar jam yn povidlyanka ffordd arall. I baratoi'r pie hwn bydd unrhyw jam, heblaw am fermented, yn ei wneud. Gall Jam ychwanegu at y toes, gan chwipio gyda chymysgydd, a gallwch chi dorri'r gacen gorffenedig yn llorweddol ac yn cael ei golli'n helaeth gyda jam neu jam . Gadewch i ni edrych ar rai ryseitiau diddorol ar gyfer y gacen hon.

Dwylo siocled lent gyda jam

Cynhwysion:

Paratoi

Felly, caiff y semolina ei dywallt i'r dŵr, ychwanegwch siwgr a gadael i'r gymysgedd sefyll am 2 awr. Yna arllwyswch yr olew llysiau, tywalltwch y blawd gyda'r powdr pobi, rhowch y cnau Ffrengig jam a mawr wedi'u sleisio. Rydym yn arllwys powdwr coco ac yn taflu'r resis golchi a sych.

Rydym yn cymysgu'r màs sy'n deillio'n drylwyr ac yn unffurf ac yn cael ei neilltuo am y tro. Mae'r ffurflen ar gyfer pobi wedi'i orchuddio â phapur a'i ledaenu toes wedi'i baratoi'n gyfartal. Rydym yn anfon y cacen i ffwrn poeth ac yn pobi am tua 50 munud nes ei fod yn barod.

Mannick gyda jam yn y multivark

Cynhwysion:

Paratoi

Mae wyau yn chwistrellu ynghyd â chymysgydd hyd nes ewyn lush, arllwys yn raddol siwgr, powdwr pobi, vanillin, rhoi hufen sur a chymysgu'n drylwyr. Nesaf, arllwyswch mewn mango a blawd a'i droi nes bod prawf llyfn llyfn yn cael ei gael. Yna, byddwn yn ei dynnu am 5-10 munud mewn lle cynnes. Rydyn ni'n goleuo bowlen sych a glân y menyn olew aml-farc, yn arllwys y toes, yn cau'r clawr ac yn troi ar y dull "Bara" am oddeutu 1 awr.

Ar ôl y signal sain, agorwch y caead yn ofalus, lidiwch ben y fan gyda jam trwchus, gan ei lledaenu'n gyfartal â llwy dros wyneb cyfan y gacen. Ar ôl hynny, cau'r clawr eto a choginiwch eto am y 10 munud nesaf. Yna, rydym yn cyfieithu'r ddyfais i mewn i raglen cynnal a chadw gwres, yn aros ychydig ac yn diffodd y multivark.

Dyna'r cyfan, mae mikik meddal a blasus gydag jam yn barod. Ychydig yn oeri, tynnwch yn ofalus o'r bowlen gyda chymorth dwy sbesbwl plastig a'i osod ar ddysgl fflat hardd.

Mannick ar laeth gyda jam

Cynhwysion:

Paratoi

Cymysgwch mango, blawd a siwgr. Yna, ychwanegwch yr wyau cyw iâr ac arllwyswch wydraid o laeth. Rydym yn cymysgu popeth yn drylwyr, yn taflu'r soda, arllwyswch yn yr olew a rhowch unrhyw jam i'w flasu. Arllwyswch y toes sy'n deillio ohono i mewn i ffurf wedi'i enaid a chogi'r cacen mewn ffwrn poeth am oddeutu 40 munud ar dymheredd 180 gradd. Mae parod dannedd yn barod i weld paratowyd y mannik a'i chwistrellu â siwgr powdr cyn ei weini.

Rysáit y fan gyda jam

Cynhwysion:

Paratoi

Mae hufen sur yn gymysg â manga ac yn gadael i chwyddo am ryw awr. Y tro hwn, chwistrellwch wyau da gyda siwgr, eu hychwanegu at y mango a'u cymysgu. Yna, rydym yn arllwys y powdr pobi, y blawd ac yn arllwys y menyn wedi'i doddi. Arllwyswch y toes i mewn i fowld a chogi'r cacen mewn ffwrn wedi'i gynhesu am 40 munud nes ei goginio. Ar ôl hyn, mae'r mannik yn cael ei oeri, ei dorri'n llorweddol a'i dirlawn â jam trwchus.