Môr Alaska gyda moronau a winwnsod - ryseitiau blasus a gwreiddiol ar gyfer seigiau syml

Mae gwybod sut mae coginio'r feistres yn coginio o dan y marinâd o foron a winwns, gan ddefnyddio cyfuniad ardderchog o gynhyrchion, gan bwysleisio'r math hwn o bysgod yn fwyaf ffafriol. Mae saws llysiau yn trawsnewid nodweddion y bwyd, gan gyfrannu at y mwydion ysgafn ac anhygoel o dwyll.

Pollock mewn marinade gyda moron a winwns

Gellir coginio marinâd blasus Alaska o lysiau ar y stôf, yn y ffwrn neu'r aml-farc, trwy ymarfer ryseitiau profedig a chadw at y gofynion a argymhellir.

 1. Mae carcasau wedi'u rhewi wedi'u dadwneud, wedi'u torri i mewn i sleisys.
 2. Tymorwch y pysgod gyda halen, pupur, sbeisys ar gyfer pysgod, ac ar ôl 20-30 munud, gwnewch olew mewn blawd a ffrio o ddwy ochr i gael gwared ar yr olew.
 3. Ar wahân, arllwyswch winwns a moron nes eu bod yn feddal, ychwanegwch tomato neu hufen sur os dymunwch.
 4. Tymor gyda chwyddiant i flasu, ei lenwi â physgod.
 5. Ewch am ychydig o funudau o goginio gyda moron a winwns ar gyfer sosgi pysgod.

Stwyd Alasat gyda moron a winwns - rysáit

Yn anhygoel o dendr a thaflus, cafodd polyn ei gasglu o dan y marinâd, wedi'i goginio gyda hufen sur a tomato. Gallwch ddefnyddio pysgod a ffiledau cyfan heb esgyrn, a'i dorri'n sawl dogn. Mae cyfansoddiad clwythau, os dymunir, yn cael ei ategu â llysiau eraill neu wedi'u toddi gyda'ch hoff sbeisys i'ch blas.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae pysgod yn cael ei dorri i mewn i ddogn, wedi'i dwmpio, ei dorri mewn blawd a'i ffrio mewn olew ar y ddwy ochr.
 2. Gwisgo winwnsyn ffres gyda moron.
 3. Ychwanegwch hufen sur, pasta, dwr, halen, pupur, lawr.
 4. Trowch y saws am 5 munud, arllwyswch mewn pysgod.
 5. Ar ôl 10 munud o lygadu o dan y clawr o dan y marinâd o foron a bydd y winwns yn barod.

Mae Alaska yn brac gyda moron a winwns

Mae blas blasus anhysbys yn cael ei goginio o dan y marinâd yn y ffwrn . Mae cyfansoddiad llysiau yn yr achos hwn yn cael ei ychwanegu at garlleg wedi'i falu a basil, yn ffres neu'n sych. Hyd yn oed mwy o nodweddion mireinio'r ddysgl fydd os byddwch chi'n disodli hanner y dogn gyda gwin coch sych.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Dropiwch winwns a thorri'r moron, pasiwch olew.
 2. Ychwanegu pasta, dŵr, tymheru a sbeisys, marinade stain am 5 munud.
 3. Dechreuwch mewn garlleg, basil, cynnes am funud.
 4. Trosglwyddwch y màs llysiau i'r mowld, yn ail gyda sleisys ffres newydd (dylai'r haen uchaf fod yn llysiau).
 5. Tynhau'r cynhwysydd gyda ffoil a choginiwch y dysgl am 30-40 munud ar 220 gradd.

Gwisgo reis gyda moron a winwns - rysáit

Hyd yn oed os ydych yn syml yn ychwanegu polyn polyn wedi'i ffrio laconig gyda winwns a moron, mae'r dysgl yn cymryd nodiadau blas arbennig. Ar gyfer sudd, gall y cymysgedd llysiau gael ei ategu gyda tomatos wedi'u sleisio neu saws tomato. Gweinwch greu coginio tebyg gyda datws wedi'u maethu, reis wedi'i ferwi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Trowchwch y troellon Pollock, a ffrwythau mewn blawd a'u ffrio nes i chi chwythu ar y ddwy ochr.
 2. Ar wahân, ffrio'r winwnsyn gyda moron, symud i'r pysgod.
 3. Cynheswch y mochyn gyda moron a nionyn mewn padell ffrio o dan y cwt am ychydig funudau.

Gwisgwch hufen sur gyda moron a winwns

Blas anhygoel o dendr wedi'i llenwi â photog, wedi'i stiwio â marinâd o moron a winwns gyda hufen sur. Bydd nodweddion y bwyd yn dod yn fwy egnïol wrth ychwanegu at y saws hufen sur o berlysiau Provencal sych neu gymysgedd o basil sych, oregano a thym. Peidiwch â bod yn ormodol yn y cyfansoddiad fydd pupur bregus gyda dail law.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Tymor pysgod, padell mewn blawd, ffrio nes ei fod yn diflas.
 2. Gwisgo winwnsyn a moron ar wahân.
 3. Ychwanegwch hufen sur, perlysiau, pupur, law, halen i flasu.
 4. Llenwch y marinade gyda physgod.
 5. Ar ôl 10 munud o daflwch tawel o dan y caead, bydd pyllau wedi'i stiwio gyda winwns a moron mewn hufen sur yn barod.

Mae Alaska yn mireinio mewn mayonnaise gyda winwns a moron

Mae eliffant yn cael ei goginio, wedi'i stiwio â winwns a winwns. Gallwch ddefnyddio padell ffrio dwfn a sosban, kazan. Rhoddir y ffiled pysgod, wedi'i dresu gyda'r hoff sbeisys a'r tymheredd gwreiddiol yn yr achos hwn, mewn cynhwysydd gydag olew heb ffrio rhagarweiniol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gosodir piciau pysgod wedi'u sbeisio mewn cynhwysydd wedi'i gynhesu gydag olew.
 2. Haen uchaf o winwns, yna moron.
 3. Gorchuddiwch bopeth gyda mayonnaise, gorchuddiwch â chaead a choginiwch y ffiledau pêl o dan y marinâd ar dân tawel am 30 munud.

Mae Alaska yn brac gyda moron a winwns

Mae Pollock, wedi'i stewi â moron nionyn mewn tomato yn ôl y rysáit canlynol, yn dda ar gyfer ffeilio'n boeth ac yn oer. Ar gyfer y saws, defnyddiwch past tomato wedi'i wanhau â dŵr neu broth, tomatos ffres daear neu sudd parod. Mae'n flasus iawn i'w ychwanegu yn y marinâd llysiau pupur Bwlgareg wedi'i dorri'n fân.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r darn yn cael ei dorri'n sleisen, wedi'i hacio gyda halen, pupur, sbeisys, wedi'i dorri mewn blawd a'i ffrio ar y ddwy ochr mewn olew.
 2. Trosglwyddwch y pysgod o balmen neu sosban ddwfn.
 3. Mewn padell ffrio, ffrio winwns gyda moron, ychwanegwch y past, ei gynhesu am ychydig funudau gyda chwythu, ychwanegu pupur melys, arllwys mewn dŵr.
 4. Tymorwch y saws i flasu, ychwanegu halen, siwgr, law, pupur a garlleg.
 5. Llenwch y mochyn â saws a mochferwch dan y caead am 20 munud.

Sut i goginio pollack mewn marinade mewn multivariate?

Wedi'i baratoi'n elfenol heb drafferthion diangen yn bocs mewn multivark gyda moron a winwns. Gellir hepgor y cyfnod o ffrio pysgod yn y modd "Baking" a awgrymir gan y dechnoleg rysáit trwy osod sleisys pysgod ffres ynghyd â llysiau wedi'u torri a chludi yn y bowlen a chwythu allan yn y brif fodd nes eu coginio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae pysgod wedi'i dorri'n fras, wedi'i hacio gyda halen, pupur, sbeisys a sudd lemwn, wedi'i dorri mewn blawd a'i ffrio mewn "Baking" i wthio ar y ddwy ochr.
 2. Ychwanegwch lysiau wedi'u torri, wedi'u gwanhau mewn dŵr, past, halen, siwgr, condiment.
 3. Newid y ddyfais i'r modd "Cywasgu" a choginiwch am 40-50 munud.