Rhedeg cludo - y dechneg gywir o berfformio

Un o'r safonau ysgol gorfodol - rhedeg gwennol, sy'n cyfrannu at ddatblygiad rhai nodweddion y corff. O groesffyrdd eraill, mae'n amlwg gan agweddau technegol. Mae llawer o athletwyr yn defnyddio gwennol yn rhedeg yn eu hyfforddiant.

Beth yw ras gwennol?

Mae'r enw "rhedeg gwennol" yn uniongyrchol gysylltiedig â newid cyfeiriad cyson symud, gan fod y "gwennol" yn gweithio ar y peiriant gwnïo. Mae'r athletwr yn trosi'r pellter, gan symud rhwng dau bwynt A a B. Mae rhedeg Shuttle yn safon y TRP, ac mae plant ysgol hefyd yn ei basio mewn dosbarthiadau addysg gorfforol. Mae ei nodweddion yn cynnwys y ffeithiau canlynol:

 1. Mae person yn dechrau ar egwyddor sprinter, gan ddatblygu'r cyflymder uchaf yn yr eiliadau cyntaf. Cyn troi, dylai'r cyflymder leihau.
 2. Yn y rhan fwyaf o achosion, yn ystod tro, rhaid i chi gyffwrdd â'r llawr neu symud gwrthrych.
 3. Rhaid i'r athletwr eto gyflymu i ddod yn nes at y man cychwyn a gwneud tro arall.

Beth yw datblygiad y rhedeg gwennol?

Mae hyfforddiant rheolaidd yn sicr o fod yn fuddiol, ond dim ond rhaid i chi ddelio â'r holl faterion technegol:

 1. Yn debyg i fathau eraill o gyfarwyddiadau rhedeg, mae gwennol yn rhedeg cyhyrau'r gluniau a'r morgrug.
 2. Mae rhedeg gwennol yn datblygu'r cyfarpar, cydlyniad a deheurwydd breifat. Gyda'i help, mae'r corff yn datblygu'r gallu i ysgogi'r corff a chanolbwyntio sylw .
 3. Mae'r ymarferion yn helpu i gryfhau'r system imiwnedd ac yn goresgyn y gwaed gydag ocsigen.

Techneg Rhedeg Gwennol

Gallwch gynnal hyfforddiant yn y neuadd ac ar y stryd, a gallwch chi redeg ar asffalt, glaswellt neu dywod. Mae'r dechneg rhedeg gwennol yn edrych fel hyn:

 1. Blygu dwylo yn y penelinoedd, mae'r corff ychydig yn troi ymlaen ar y goes gefn flaen. Dylai'r troed cefn fod oddeutu 0.5m o'r troednod cyfeirio. Mae sociau ychydig yn troi tu mewn. Hwn fydd lleoliad cychwyn y corff.
 2. Mae'r canlyniad i'r ddisgyblaeth hon yn uniongyrchol yn dibynnu ar ba mor gyflym y gall yr athletwr gyflymu. Ar ôl y dechrau, mae'r rhedeg gwennol yn awgrymu cyrraedd yr amledd cam mwyaf posibl. Mae angen goresgyn y pellter ar y toes, sy'n nodweddiadol ar gyfer rhedeg ar gyfer pellteroedd byr.
 3. Pan fydd yr athletwr yn cyrraedd yr ail bwynt, gwneir tro, am y nodweddion technegol y byddant yn cael gwybod amdanynt yn ddiweddarach.
 4. Nid yw gorffen yn wahanol i sbrintio. Yn y diwedd, nid oes angen i chi gyffwrdd â'r llinell, felly gallwch chi ddatblygu'r cyflymder uchaf. Gallwch ddefnyddio gwahanol driciau, er enghraifft, taflu cist yn ei blaen neu ysgwydd cuddio.

Mae Rhedeg Gwennol yn dechneg gwrthdroad

Cyn mynd at y pwynt troi, mae angen lleihau'r cyflymder, gan ystyried bod y pellteroedd llai sydd eu hangen ar gyfer brecio, yn well.

 1. Mae canfod sut i redeg y gwennol yn rhedeg yn gywir, mae'n werth nodi un nodwedd arall - y cam stopio, a ddefnyddir wrth droi. Er mwyn ei berfformio, dylai'r goes gael ei symud ymlaen, gan ddatblygu'r traed yn llorweddol mewn perthynas â'r shin. Diolch i hyn, gallwch chi gadw'ch cydbwysedd. Sylwch fod hwn yn elfen dechnegol trawmatig, felly ni allwch wneud heb gynhesu.
 2. Ar ôl hyn, caiff cylchdro o 180 ° ei berfformio a rhaid i'r cam gloi cyntaf gael ei gynnal gan y goes gloi, a bydd y gwrthbwriad yn cael ei achosi oherwydd gwthio'r corff y gellir ei chwalu.
 3. Peidiwch â gwneud camau dianghenraid, oherwydd bydd hyn yn cael ei golli amser. Rhaid trowch a chyffwrdd y llinell ar yr un pryd.

Sut i redeg ras gwennol yn gyflym?

Er mwyn gwella eu perfformiad wrth redeg, mae angen i chi gynhesu'n gywir ac yn rheolaidd. Dylai'r corff dderbyn llwythi rheolaidd, a fydd yn dwysáu trwy amser. Ydy arbenigwyr yn cynghori bob dydd arall. Er mwyn gwneud y ras gwennol am ddygnwch yn fwy effeithiol, argymhellir eich bod yn cyflawni'r ymarferion canlynol:

 1. Rhedeg ar y fan a'r lle gyda lifft coes uchel. Ydy 2-3 yn ymdrin â gostyngiad a chynyddu cyflymder.
 2. Gadewch i lawr ar eich cefn, codi eich coesau a symud fel pe bai'n rhedeg. Symudwch gyntaf i'r uchafswm, ac yna arafu. Mae nifer yr ymagweddau yn cael eu cynnal.
 3. I'r rhai sydd â diddordeb mewn sut i redeg gwennol yn rhedeg yn gyflymach, argymhellir eich bod hefyd yn rhedeg loncian. Mae angen symud, gan wneud camau bach a chyflym. Rhedeg 3-5 gwaith ar 50-100 m.

Rhedeg Gwennol ar gyfer Colli Pwysau

Os yw rhywun eisiau colli pwysau, yna mae'n rhedeg y cyfeiriad chwaraeon delfrydol ar gyfer gweithredu'r cynllun. Mae'n werth ystyried nad rhedeg gwennol yw'r gorau i golli pwysau ac mae ei brif bwrpas ychydig yn wahanol. Ar yr un pryd, fel unrhyw baich ymarfer dwys, byddant yn helpu i losgi calorïau ychwanegol. I gael canlyniadau da, argymhellir rhedeg y pellter y nifer fwyaf posibl o weithiau.