Rowan jam - da a drwg

Mae'n hysbys bod ffynnon mynydd yn ffrwyth chwerw, ac mae'n casglu melysrwydd ar ôl dechrau rhew, os yw'n parhau ar y canghennau. Yna, ar y goeden, gallwch weld heidiau adar, sydd yn falch o figo ar ei ffrwythau. Mae pobl yn bridio jam o'r lludw mynydd, ac i'r graddau nad yw pawb yn gwybod am ei heiddo iachau, mae'n werth deall yr hyn y mae jam rhwyd ​​yn ddefnyddiol iddo.

Cyfansoddiad y cynnyrch

Mae'r ffitrwydd, wedi'i goginio o'r aeron hon, yn wir yn storfa o fitaminau ac eiddo defnyddiol.

 1. Mae'n cynnwys pectinau sy'n helpu i buro corff tocsinau a tocsinau, yn ogystal â chynnal cynnwys microflora defnyddiol yn y coluddyn.
 2. Mae Jam o rowan, y mae ei ddefnydd yn cael ei gadarnhau gan lawer o flynyddoedd o brofiad, yn cynnwys tanninau, sy'n cael effaith astringent, eiddo hemostatig a gwrthlidiol.
 3. Yn y fan honno, yn gymhleth o ficro-a macroleiddiadau defnyddiol, yn ogystal â fitaminau , gan wneud y cynnyrch hwn yn arbennig o werthfawr.

Beth yw jam defnyddiol?

Mae blas Rowberry wedi blas arbennig, ac mae ei fanteision hefyd oherwydd presenoldeb asidau organig, yn eu plith: gwin, amber, afal, lemwn ac eraill. Mae cyfansoddiad hynod y driniaeth hon yn ei gwneud yn bosibl ei ddefnyddio i drin gwahanol glefydau.

 1. Mae'n helpu i adfer cryfder ar ôl ymdrechion corfforol trwm ac yn y cyfnod ôl-weithredol.
 2. Mae'n gwella cyfansoddiad gwaed a'i gylchrediad, yn atal anemia , yn normaleiddio lefel y colesterol yn y gwaed.
 3. Yn cryfhau cyhyr y galon.
 4. Yn helpu gyda chlefyd yr afu a'r arennau, yn ogystal â llwybr gastroberfeddol.
 5. Yn ysgogi ffurfio microflora coluddyn llesol ac yn atal datblygiad niweidiol, yn cael effaith lacsant ysgafn.

Nid yw Rowan jam nid yn unig yn dda, ond hefyd niwed, y gellir ei achosi trwy ddefnyddio cynnyrch os ydych chi'n ei ddefnyddio heb ystyried cyflwr iechyd.

Gwrthdriniaeth

 1. Peidiwch â argymell jam rhag lludw mynydd gydag anoddefiad unigol.
 2. Mae'n cael ei wrthdraiddio i'r rhai sy'n dioddef o asidedd uchel y stumog.
 3. Peidiwch â chamddefnyddio rhyfeddod rhyfeddol gyda thuedd i ffurfio clotiau gwaed.