Bwydydd o bysgod pysgod - ryseitiau blasus bob dydd ac am wyliau

Mae prydau o bysgod pysgod yn hawdd eu paratoi, gyda chynnwys cymharol isel o ran calorïau a'u nodweddu gan nodweddion blas rhagorol. Amrywiaeth anferthol a phosib o greadigaethau coginio, a all fod yn gawl cyfoethog a byrbryd, ac yn ail gwrs annibynnol.

Beth i'w goginio gyda physgod pysgod?

Mae prydau o bysgod pysgod yn amrywiol, sy'n gallu ychwanegu at y diet dyddiol a gwledd yr ŵyl yn ansoddol.

 1. Gan ddefnyddio fel pysgod pysgod cydran sylfaenol, gallwch chi goginio torchau blasus neu ffyn pysgod.
 2. Mwynhewch flas ardderchog y prydau a baratowyd o bysgod pysgod yn y ffwrn: casseroles, soufflé, neu defaid frawychus blasus gyda llenwad y cynnyrch hwn.
 3. Wedi iddo gael ei wneud o fagiau cig wedi'i fagu â chig neu i baratoi twmplenni, bydd yn gallu coginio cawl blasus blasus i'w ffeilio ar y cyntaf.

Cutlets cig minced - rysáit

Bydd cynhyrchion o unrhyw sylfaen: torchau o fysgod eog pysgod neu fwy o gig o gogen, carc, carp, pike, sydd ar gael yn sylweddol, yn adnabyddiaeth wych i garnis tatws neu reis wedi'i ferwi. Yn ogystal, gellir cyflwyno salad ysgafn, siâp llysiau, saws addas i'r dysgl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn y pyllau, maen nhw'n ychwanegu nionyn a bara, tymor gyda halen, pupur, glaswellt, a rhyngddelwch yr wy.
 2. Ffurfiwch ddwylo gwlyb y gweithle, rhowch y rhain mewn blawd a'u ffrio mewn olew.

Cysgod pysgodyn

Fel pob pryden sydd wedi'i wneud gyda physgod coch moch neu wyn, bydd y ffyn yn faethlon, a diolch i'r pobi yn y ffwrn maen nhw'n ddefnyddiol. Yn hytrach na bara, mae'n bosibl defnyddio tatws daear ac ychwanegu tymheredd ac ychwanegion eraill i'ch blas a'ch dewis. Gellir rhewi llongau wedi'u ffurfio a'u defnyddio yn ôl yr angen.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn y cymysgedd pysgod mewn cywasgydd winwns gyda moron, bara, halen, pupur, sbeisys ac wy, curiad.
 2. Ffurfiwch ffynau gorlif, a'u trochi ddwywaith mewn wy wedi'i chwipio, ac yna mewn briwsion bara a'u lledaenu ar daflen pobi.
 3. Anfonwch y dysgl i bobi mewn ffwrn gwresogi am 200 munud am 35 munud, trowch drosodd ar ôl 20 munud.

Cacen gyda physgod wedi'u pysgod - rysáit

Bydd y rhai sy'n teithwyr cacennau cartref blasus yn hoffi prydau o'r fath o fwyd wedi'i fagu â physgod, fel cerdyn rhwyd ​​o brest, bur neu dafarn. Gall y sail gael ei glustnodi ar gyfer unrhyw rysáit wedi'i brofi neu brynu toes parod. Mewn ffrio llysiau, mae modd ychwanegu pupur Bwlgareg, tomatos, llysiau eraill.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae winwnsyn yn cael eu ffrio â nionyn a moron, yn cymysgu gyda pherlysiau mewn cig bach.
 2. Rhowch y toes ar wahân i mewn i 2 ran, rhowch y lle a'i osod rhwng y ddwy haen o stwffio gyda chig pysgod a llysiau.
 3. Iwchwch y cacen gyda pysgodyn pysgodyn wy ac ewch am 30 munud ar 180 gradd.

Rholiwch am faged cig

Wrth astudio ryseitiau o faglyd pysgod, tynnir sylw at dechnoleg o baratoi rholio dw r. Mae nodweddion byrbrydau yn hawdd i'w arallgyfeirio trwy ychwanegu cnau, glaswellt, gwahanol fathau o gaws neu pasteureiddio o lysiau i'r llenwad. Gellir torri'r winwns ar ôl rostio mewn cymysgydd, felly bydd y sylfaen bysgod yn fwy unffurf a mwy tendr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn y pysgod, mae pysgod halen, pupur, wyau, winwns wedi'u ffrio yn cael eu hychwanegu.
 2. Dosbarthwch y sylfaen ar y ffilm bwyd wedi'i dorri.
 3. Melinwch gaws, cymysgwch â gwyrdd a garlleg, dosbarthwch ar haen pysgod.
 4. Plygwch gyda ffilm o gofrestr gyda physgod pysgod wedi'i dorri, ei dorri mewn briwsion bara a'i bobi mewn ffwrn gwresogi i 200 gradd am 30-40 munud.

Souffle o bysgod pysgod yn y ffwrn - rysáit

Cawl wedi'i goginio o bysgod pysgod yn y ffwrn - dysgl y gellir ei gynnwys mewn bwyd deiet, bwydlen i blant neu arallgyfeirio ei ddeiet arferol yn ansoddol. Yn hytrach na hufen sur, mae'n bosibl ychwanegu hufen neu iogwrt naturiol, i gymysgu ar sail gwyrdd neu ei ategu â soufflé parod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Pysgod wedi'u pysgod wedi'i gymysgu â melyn, olew llysiau ac hufen sur, tymor.
 2. Ewch mewn gwynau gwisgo nes y brigiau, ei ddatguddio ar ffurfiau olew.
 3. Cawswch gaffi mewn ffwrn gwresogi i 180 gradd am 30 munud.

Mwynglod pysgod wedi'u pobi yn y ffwrn

Gall prydau wedi'u gwneud o bysgod pysgod fod yn ddysgl maethlon a maethlon, os ydynt wedi'u paratoi ar ffurf caseroles, gan ychwanegu at y cynnyrch sylfaenol gyda thatws a llysiau eraill. Gyda chaws wedi'i gratio, gallwch chi chwistrellu wyneb y caserol ar ddiwedd y coginio neu gymysgu'r ewyllysiau mewn llenwad wyau sur.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae winwns yn cael eu sleisio, wedi'u ffrio mewn olew, wedi'i gymysgu â phig bach ynghyd â halen, pupur a sbeisys.
 2. Mae tatws yn cael eu glanhau, eu carthu â phlatiau, wedi'u halltu, wedi'u dywallt ag olew.
 3. Rhowch hanner y tatws yn y mowld, yna mowliwch ac eto'r tatws.
 4. Cymysgwch yr wyau, hufen sur, caws, tymor, arllwyswch i'r mowld.
 5. Ar ôl 50 munud o droed yn y ffwrn am 200 gradd, bydd y caserol o'r pysgodyn wedi'u paratoi yn barod.

Cawl o bysgod pysgod

Bwydydd paratoi blasus a bregus o bysgod pysgod am y tro cyntaf. O'r cynnyrch yn yr achos hwn, ffurfiwch fath o fylchau cig neu dyluniadau, y gall eu cyfansoddiad amrywio oherwydd ychwanegu sbeisys, perlysiau, llysiau ffres neu ffrio. Yn hytrach na llysiau addas broth pysgod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. I ddechrau, mae pibellau wedi'u paratoi o bysgod pysgod, y mae'r cynnyrch yn cael ei falu mewn cymysgydd gyda winwns werdd, garlleg, persli, zest a sudd lemwn.
 2. Ffurfiwch y peli ychydig yn llai na cnau Ffrengig.
 3. Yn y broth pysgod maent yn storio winwns, cennin, moron a thatws.
 4. Coginiwch 15 munud poeth, ychwanegu pibellau, sinsir, tymheru a choginio am 3 munud arall.

Rholiau bresych diog gyda phiggennod pysgod

Gellir defnyddio cyfuniad cytûn o bysgod gyda bresych i greu rholiau bresych cartref brysus. Gallwch symleiddio'r dasg trwy weithredu'r rysáit mewn fersiwn ddiog ohoni. Gwneir paratoi cig bach o bysgod yn annibynnol o garcasau ffres sydd ar gael, neu defnyddiwch ddeunyddiau crai sydd eisoes wedi'u prynu yn barod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae bresych yn cael ei falu â nionyn a physgod wedi'i falu.
 2. Ychwanegwch y reis wedi'i ferwi, llaeth, sbeisys, cymysgwch y màs, cwympo a gadael am 15 munud.
 3. Ffurfiwch y rholiau bresych, eu rhoi mewn mowld, a anfonir am 20 munud mewn ffenestr gwresogi i 200 gradd.
 4. Nionwns ffres a moron, ychwanegu pasta, dwr gyda blawd, twymyn.
 5. Arllwyswch y saws dros y rholiau bresych a dychwelyd i'r ffwrn am 20 munud arall.

Draenogod gyda physgod wedi'u pysgod

Gan dechnoleg syml debyg, ond heb bresych, draenogod neu fagiau cig o fyllau pysgod yn cael eu paratoi. Gall y saws ar gyfer arllwys fod yn saws tomato gyda winwns a moron neu gymysgedd o hufen sur gyda neu heb glud tomato. Fel elfen sylfaenol, defnyddir ffiled o unrhyw bysgod sy'n troi mewn grinder cig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mowlwch mewn cymysgydd neu feirch o gig gyda sionnau, ychwanegu at gig daear.
 2. Tymoriwch y gwaelod, guro, rholiwch y biledau crwn, sy'n cael eu plygu mewn blawd a'u ffrio mewn olew.
 3. Llusgwch y badiau cig oddi wrth y pyllau pysgod i mewn i fowld, tywallt y saws allan o'r dwr, tomato a hufen sur, wedi'i hacio gyda halen, pupur a garlleg.
 4. Anfonwch y cynhwysydd i'r ffwrn wedi'i gynhesu i 200 gradd am 30 munud.

Peidiwch â physgod gyda phiggennod pysgod

Pysgod o brydau pysgod a physgod wedi'u pysgod bob amser, wedi'u coginio ar ffurf pasteiod neu pasteiod. Yn y llenwad, os dymunwch, gallwch ychwanegu reis wedi'i ferwi ychydig, saws gwyn, wedi'i goginio ar sail hufen neu hufen sur, darnau o fenyn ar gyfer sudden neu wyrddau wedi'u torri'n fân gyda chaws ar gyfer piquancy.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn llaeth cynnes, diddymwch siwgr a burum, adael am 15 munud.
 2. Ychwanegwch halen, menyn wedi'u toddi a blawd, cymysgwch, gadewch i gynyddu yn y gwres.
 3. Rhowch y lwmp ar gyfer 10 gwasanaeth ar wahân, dosbarthwch bob un.
 4. Mae pysgod pysgod wedi'i ganiatáu gyda nionod, tymheru a chawl mewn olew.
 5. Ffurfiwch pirozhki gyda phig bysgod pysgod, gan ychwanegu cacennau yn llenwi a chwythu'r patty gyda thwll o'r uchod.
 6. Lliwch y pasteiod gyda melyn ac yn pobi am 15 munud ar 180 gradd.