Courgettes mewn Corea - ryseitiau

Daeth ryseitiau o fwyd Corea mewn sawl enaid. Yn aml iawn, mae'r prydau hyn yn bresennol ar ein bwrdd. Nawr, byddwn yn dweud wrthych sut i goginio zucchini yn Corea.

Rysáit zucchini yn Corea

Cynhwysion:

Paratoi

Mae zucchini yn cael ei dorri i mewn i stribedi, halen a gadael i sefyll am 30 munud. Ychwanegwch siwgr, tyfu a chymysgu'n dda. Yn ddewisol, torrwch y winwnsyn a'i ffrio mewn olew llysiau nes ei fod yn frown euraid. Yna, rydym yn cael gwared ar y winwns, ac mae'r olew wedi'i ddraenio i fagiau llysiau. Ychwanegwch y finegr a chymysgu'n dda eto. Rydym yn glanhau'r oergell am awr yn 3. Popeth, zucchini yn Corea yn barod i'w fwyta.

Salad o courgettes yn Corea

Cynhwysion:

Paratoi

Mae marrows i mi, os ydynt yn ifanc, yna ni ellir eu glanhau. Fel arall, tynnwch y croen a thynnwch yr hadau. Tri courgettes ar moron wedi'i gratio yn Corea. Rydym ni'n gwneud yr un peth â moron. Mae winwnsyn wedi'i dorri'n hanner cylch. Rydym yn cyfuno'r holl gynhwysion, yn ychwanegu halen, siwgr, tortio moron mewn olew llysieuog a chin Corea. Cymysgwch a gadael i chi sefyll yn fanwl am 30 munud. Mae'r salad sy'n deillio'n cael ei osod ar jariau di-haint parod, arllwyswch y marinade sy'n weddill a'i sterileiddio yn y ffwrn. Ar gyfer jariau hanner litr bydd yn cymryd 15 munud. Yna gorchuddiwch â gorchuddion a rholio. Courgettes mewn Corea yn y siop gaeaf mewn lle oer.

Courgettes marinog yn Corea

Cynhwysion:

Paratoi

Mae sgwash golchi wedi'i dorri'n gylchoedd tenau, yna'n chwistrellu â halen a'i roi dan y wasg am 2 awr. Mae winwns yn cael ei dorri'n hanner cylch a ffrio mewn olew llysiau. Ar grater fechan, tri moron, a stribedi torri pupur. Gyda zucchini uno'r sudd, a chymysgwch zucchini gyda winwns, moron, garlleg wedi'i dorri a'i phupur. Ychwanegwch y finegr, saws soi , siwgr, pupur coch, olew sesame a hadau, a chymysgwch. Rhowch salad Corea yn yr oergell am awr. Ac yna rydym yn gwasanaethu i'r bwrdd.