Cylchdroi gyda afalau

Nid yw pibelodion Apple yn gyfyngedig i'r tarten tarten Ffrengig , enwog ledled y byd (er y byddwn yn sicr yn sôn amdano), byddwn yn disgrifio rhai ryseitiau gwreiddiol ymhellach, ac ni fyddwch yn colli'r cyfle i'w hailadrodd gartref.

Rysáit ar gyfer pie-pervertysha gydag afalau

Cynhwysion:

Ar gyfer y prawf:

Ar gyfer y llenwad:

Paratoi

I wneud prawf cerdyn, cymysgwch blawd gwenith gyda gweddill y cynhwysion sych - halen a siwgr, ac yna'n malu popeth i mewn gyda mochyn gyda menyn . Mae'r blawd sy'n deillio o hyn yn cael ei gasglu mewn coma, gan ychwanegu ychydig o lwyau o ddŵr iâ. Mae toes wedi'i baratoi'n barod wedi'i lapio â ffilm bwyd, neu ei roi yn unig mewn bag sofen a gadael yn yr oer am hanner awr.

Caiff y ffwrn ei gynhesu hyd at 190 gradd. Mae'r ffurflen y gellir ei chwalu (ei waliau a'i waelod) wedi'i orchuddio a'i gorchuddio â parchment (dylai gorchudd hefyd gael ei orchuddio ag olew).

Mewn powlen fach, cyfuno 60 g o fenyn gyda siwgr a chnewyllyn cyfan y cnau. Rydym yn cymysgu popeth yn dda ac yn ei dosbarthu ar sail ein ffurflen. Gorchuddiwch y sylfaen cnau gyda hanner y toes wedi'i rolio.

Mewn powlen gymysgu, cymysgwch y blawd gyda siwgr gwyn, sinamon a'r gweddill. Ychwanegwch y sleisen afal i'r cymysgedd a chymysgwch bopeth yn drwyadl. Rholiwch y toes sy'n weddill a'i orchuddio â haen o afalau. Rydym yn cysylltu'r ddwy haen o toes ac yn eu troweli o gwmpas yr ymylon. Rydyn ni'n torri toes y toes, ac yng nghanol y gacen rydym yn gwneud toriad ar gyfer gadael stêm. Rydym yn pobi cacen am 1 awr.

Ffrangeg yn troi allan ag afalau

Cynhwysion:

Paratoi

Ailgylchwch y popty i 220 gradd. Mae'r siâp ar gyfer pobi gyda diamedr o 20 cm wedi'i oleuo a'i orchuddio â dalen o bara.

Mewn padell ffrio, rydym yn gwresogi'r olew ac yn ffrio hanner yr afalau wedi'u plicio o'r craidd a'r hadau. Ar ôl 3-4 munud, pan fydd yr afalau yn dod yn euraidd, ychwanegwch siwgr a chwpl o lwy fwrdd o ddŵr oer iddynt. Mae coginio'n dal i fod yn 5-6 munud, hyd nes y bydd y crisialau'n diddymu, ac ni fydd caramel mewn padell ffrio yn dod yn drwchus ac yn euraidd.

Dosbarthwch yr afalau ar waelod y ffurflen a baratowyd, gan roi'r haenau gyda'r croen i lawr. Llenwch yr holl caramel a'i orchuddio â haen o borri puff rholio. Gadewch yr ymylon yn ysgafn a rhowch y gacen i goginio yn y ffwrn am 20 munud. Nesaf, dylid tynnu pychan pwff gyda thipen gyda afalau a charamel o'r ffwrn, oer am 5-7 munud.

Pibell syml gydag afalau

Cynhwysion:

Paratoi

Daw'r ffwrn at dymheredd o 190 gradd. Mae'r ffurflen yn cael ei iro, wedi'i orchuddio â phapur.

Rydyn ni'n curo 1/2 cwpan o fenyn gyda siwgr, calvados a halen gwyn, yn dosbarthu'r olew ar y ffurf a'i ledaenu arni sleisys o afalau. Yn y cyfnodau rydym yn rhoi ffyn cinnamon.

Mae blawd wedi'i saethu â powdwr pobi a soda, yn ychwanegu sinamon daear. Mae'r olew sy'n weddill yn cael ei chwipio â siwgr gwyn, ychwanegwch wyau un wrth un, a vanilla (detholiad neu hadau o'r pod). Heb stopio rydym yn ychwanegu blawd ac hufen sur, cymysgu toes trwchus a'i arllwys dros afalau. Rydym yn pobi cacen am 45 munud.