Darnwch â bresych ac wy - y ryseitiau gorau ar gyfer pobi heb eu siwgr yn y ffwrn neu mewn aml-

Mae cacennau hallt bob amser yn adnabyddus gwych i'r bwrdd, ac mae cerdyn cyflym gyda bresych ac wyau yn cymryd lle anrhydeddus wrth gasglu ryseitiau i lawer o wragedd tŷ. Ac mae dwsinau o ryseitiau o'r fath, ar ôl meistroli ychydig yn unig, gallwch arbrofi, gan roi blas unigol i gynhyrchion arferol.

Sut i goginio pas gyda bresych ac wy?

Un o'r cynhyrchion mwyaf fforddiadwy yw bresych ac wyau, maent yn aml yn gorwedd yn yr oergell, tra bod llawer ohonynt mewn blas. Gall llenwi bresych ar gyfer cerdyn gydag wy fod yn hollol wahanol.

 1. Mae'r fraster gorau i'w dorri mor fach â phosibl, yna ni fydd yn blasu mor fynegiannol.
 2. I ddiddymu bresych , nid yw'n bosibl ar ddŵr, ac ar laeth, yna bydd yn lliw golau dymunol.
 3. Er mwyn rhoi stwffio mewn cerdyn mae'n angenrheidiol heb hylif gormodol, yn wahanol ni ellir pobi y toes mewn cerdyn a bydd yn wlyb.

Pêl halen gyda bresych ac wy

Mae hyd yn oed y feistres mwyaf amlwg yn aml yn rhoi blaenoriaeth i ryseitiau cyflym, oherwydd gellir gwario'r amser a arbedwyd ar berthnasau. Mae pyt bach gyda bresych ac wyau yn cyfeirio at y fath. Yn ogystal, dim ond pleser yw'r broses goginio, gan ei fod yn cynnwys dim ond ychydig o gamau syml.

Cynhwysion:

Ar gyfer y llenwad:

Paratoi

 1. Cymysgwch y cynhyrchion ar gyfer toes, clymwch.
 2. Half-rings o ffionyn winwns hyd nes hanner parod.
 3. Ychwanegu bresych wedi'i dorri'n fân. Ar ôl 5 munud, arllwyswch mewn traean o wydraid o ddŵr a mhalwch y llysiau nes bod yr hylif yn llwyr anweddu.
 4. Ychwanegu'r wyau amrwd, ei droi a'i ffrio am 2-3 munud.
 5. Arllwys hanner y toes i'r mowld. Lletwch bresych fel nad yw'n boddi.
 6. Ar ben y llenwad, arllwys gweddill y toes a'i esmwythu â llwy.
 7. Cynhesu'r popty i 180 gradd.
 8. Pobwch am 35 munud.

Darn Haenog gyda Chresych a Rysáit Wyau

Mae gan lawer o wragedd tŷ yn yr oergell gorfforaeth puff a brynwyd, oherwydd oddi wrthych gallwch wneud cacen anhygoel ysgafn gydag unrhyw lenwi, hallt neu melys. Bydd cacen puff gyda bresych ac wyau yn ateb ardderchog os yw'r teulu yn annisgwyl am gael triniaeth poeth ar gyfer te neu yn sydyn mae'r gwesteion yn dod.

Cynhwysion:

 1. bysglod ffosog - 400 g;
 2. bresych gwyn - 300-400 g;
 3. wy - 3 darn;
 4. winwnsyn - 1 darn;
 5. dill (sych) - 2/4 llwy fwrdd.

Paratoi

 1. O'r toes rholio dau gacen, trwch o 0.6-0.9 cm.
 2. Mae winwnsyn gyda bresych wedi'i dorri'n fân yn ffrio mewn padell. Ychwanegwch y sbeisys.
 3. Torrwch yr wyau wedi'u berwi'n giwbiau. Ychwanegwch at bresych parod.
 4. Rhwng y cacennau gosod y llenwad.
 5. Gyda'r wyau sy'n weddill, saimwch frig y gacen.
 6. Rhowch y gweithle mewn ffwrn wedi'i gynhesu i 180 gradd a chogwch am o leiaf 30 munud.

Darn gyda sauerkraut ac wy

Gellir galw dysgl gyda hwyliau gaeaf yn gerdyn gyda sauerkraut ac wy. Mae yna lawer o ryseitiau ar gyfer sauerkraut, yn ogystal â thrin gydag ef. Mae sourness penodol yn rhoi blas llachar i'r dysgl, yn enwedig pan ddaw i bobi. Er mwyn hwyluso'r gacen, bydd yr wy wedi ei ferwi, bydd yn ei gwneud hi'n fwy maethlon hyd yn oed.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ffrio'r llysiau ar wahân. Coginiwch 5 wy wych.
 2. Cyfunwch y llysiau a'r wyau wedi'u malu.
 3. Tymorwch y stwffio wedi'i baratoi gyda sbeisys. .
 4. Rhowch ddau gacen toes.
 5. Casglwch y gacen. Pwyswch yr ymylon. Gadewch y gweithle am 15 munud.
 6. Bacenwch yn 180.

Darn gyda bresych ac wy Pekinese

Yn yr amser oer mae'n anodd dod o hyd i bresych gwyn da, felly mae Beijing yn helpu. Bydd cerdyn gyda bresych ac wyau ffres yn dod yn addurniad gwych ar gyfer y bwrdd. Bydd pethau juicy yn ychwanegu caws bwthyn. Gall merched nad ydynt yn ofni arbrofi ychwanegu unrhyw gaws meddal neu gaws caled.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ffurfiwch ddau dash o'r toes.
 2. 3 wy i ferwi'n galed. Rhowch bresych a thorri'r glaswellt.
 3. Mae wyau'n torri'n fân ac yn ychwanegu at y prif gynhwysyn. Yna i arllwys y caws bwthyn, hufen sur. Ychwanegwch y sbeisys.
 4. Casglwch y gacen trwy blinio'r ymylon.
 5. Pobwch ar 210 gradd am 20 munud.

Cacen tywod gyda bresych ac wy

Mae toes mewn pobi yn chwarae rhan allweddol, mae'n anodd arbrofi â hi, ond gall wneud y gacen yn anarferol ac yn hynod o flasus. Nid yw tywod tywod gyda bresych ac wyau yn y ffwrn yn ffordd hawsaf i bobi, ond mae'r canlyniad yn cyfiawnhau'r ymdrech. Mae'r toes yn troi'n dendr gyda chrwst crispy.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y bresych, torri'r winwns yn giwbiau. Croeswch bopeth mewn padell ffrio. Ychwanegwch y sbeisys. Arllwys y blawd, trowch.
 2. Chwisgwch yr wyau, ychwanegu caws a hufen sur, cymysgu â bresych.
 3. Hanner hanner y toes, coginio 150 gradd am 10-12 munud.
 4. Rhowch y llenwad ar y toes a'i goginio am 30 munud.

Darnwch â bresych, cigglog ac wy

Mewn teulu lle mae dynion, mae pasteiod calonog gyda chig yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr, felly yn y casgliad o ryseitiau o wragedd tŷ profiadol mae yna bob amser swp gyda llenwi cymysg - cig ac amrywiol lysiau. Er enghraifft, bydd cerdyn syml gyda bresych ac wy gyda chodi cig wedi'i fagu yn ateb ardderchog, fel un pryd os gwelwch yn dda i bawb o'r teulu.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Bresych i ffrio mewn padell. Pepper a halen.
 2. Ffrwychwch y cig, y pupur a'r halen. Cymysgwch â bresych.
 3. Coginiwch yr wyau wedi'u berwi, ychwanegwch at y bresych.
 4. Codwch y gacen.
 5. Bacenwch yn 180 ddim llai na hanner awr.

Darnwch â bresych, madarch ac wy

Cyn belled nad oedd y teulu'n hoffi cacen bresych gydag wy, un diwrnod gall fod yn ddrwg. Gall ychwanegu cynhwysyn newydd i'ch llais ei newid yn ddramatig. Er enghraifft, mae cacen blasus gyda bresych ac wyau yn berffaith yn ategu'r madarch neu'r chanterelles. Os oes posibilrwydd i ddefnyddio ceps, gwnewch yn siŵr eich bod yn ceisio bwyta cacen gyda nhw.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Bresych bresych a winwns. Torrwch y madarch yn sleisen.
 2. Mewn pibell sauté, ffrio'r winwns a'r madarch. Ychwanegwch bresych, arllwys 200 ml o ddŵr, halen a phupur. I ddiddymu 25 munud.
 3. Stwffio parod wedi'i roi mewn colander.
 4. Ychwanegwch yr wyau wedi'u torri i'r bresych ynghyd â'r gwyrdd.
 5. Gwnewch ddau gacen o'r toes. Casglwch y gacen.
 6. Pobwch am 60-80 munud. Mynnwch 15 munud.

Cacen diog gyda bresych ac wy

Mae'r holl wragedd tŷ yn caru ryseitiau gyda'r rhagddodiad "diog", gan ei fod yn golygu bod y pryd yn cael ei baratoi'n gyflym ac yn hawdd. Mae pic hylif gyda bresych ac wyau yn un. Nid yw'n anodd coginio, ond bydd y blas yn aros yn y cof am amser hir. Prif gyfrinach y cerdyn hwn yw bod ganddi lawer o stwffio, felly ni ddylid rhoi llawer o amser i'r prawf.

Cynhwysion:

Ar gyfer y llenwad

Paratoi

 1. Cymysgwch wyau, mayonnaise ac hufen sur mewn powlen. Stir a halen. Arllwyswch y blawd wedi'i chwythu gyda pholdr pobi. Cnewch y toes.
 2. Bresych wedi'i dorri'n fân, wyau wedi'u berwi a'u gratio. Pob wedi'i gymysgu a'i dywallt i mewn i ddysgl rostio. Top gyda margarîn wedi'i doddi.
 3. Cynhesu'r popty i 180 gradd. Arllwyswch y batter bresych.
 4. Gwisgwch am 30 munud.

Darnwch â bresych ac wy mewn multicrew

Mae offer cegin modern yn arbed amser ac yn symleiddio'r broses goginio. Gall hyd yn oed y cerdyn arferol gyda bresych ac wyau wedi'u stwio, y mae llawer o fenywod wedi dysgu eu coginio, yn hawdd eu gwneud hyd yn oed yn haws, ac ni effeithir ar y blas o gwbl. Mae Multivarka yn ddewis arall gwych i'r ffwrn.

Cynhwysion:

Ar gyfer y llenwad

Paratoi

 1. Chwisgwch yr wyau ac ychwanegu'r cynhwysion ar gyfer y toes.
 2. Bresych bresych a winwns.
 3. Gosodwch y modd "Baku" i 30 munud. Rhowch y menyn a'r winwns. Ar ôl 10 munud, ychwanegwch y bresych, halen.
 4. Torrwch bresych mewn dysgl.
 5. Arllwys hanner y toes, gosodwch y llenwad ac arllwyswch y toes sy'n weddill.
 6. Gwisgwch am 60 munud, troi dros y cacen a phobi am 20 munud arall.