Forshmak o sgwâr pysgod - ryseitiau blasus o gig pysgod

Forshmak o chwistrell - byrbryd syml, ond gwreiddiol, syfrdanol iawn, y gallwch chi ei addurno yn y fersiwn clasurol, a chyda rhai digresiynau o'r rysáit wreiddiol. Cyfuniadau posibl o gyfuniadau o gydrannau a thechnegau i'w prosesu yn y dewis canlynol o ryseitiau.

Sut i goginio cig oer rhag pysgodyn?

Hoffwn lawer o fyrbryd yn elfennol ac os oes argymhellion gyda'r cyfrannau cywir o gydrannau wrth law a phrif gamau coginio, gall unrhyw un ymdopi â'r dasg.

 1. Mae'r rysáit mwyaf poblogaidd y mae pysgodyn yn ei wneud yn cynnwys cyfuniad o ffiledi pysgod wedi'u halltu gydag afal, tatws wedi'u berwi a'u wyau. Ar gyfer piquancy yn y addurn, ychwanegwch winwns, ac ar gyfer menyn tynerwch.
 2. Mae'r cynhwysion yn cael eu troi unwaith trwy grinder cig, eu torri'n fân â chyllell neu eu pasio trwy grater, ac ar ôl hynny maent yn dymuno blasu a chymysgu. Mae canfod y cynhwysion yn y cymysgydd yn ganiataol, yna mae cig y grym o'r pysgodyn yn anadl, yn frwd ac yn dendr.

Pysgodyn Forshmack - rysáit clasurol Iddewig

Mae rysáit forshmak o sgriwtini yn Hebraeg yn rhagdybio winwnsyn ffrio rhagarweiniol mewn menyn. Nodwedd arall nodweddiadol o'r byrbryd yw ei wead. Byddwch yn siŵr eich bod yn teimlo'r darnau o gynhwysion, felly mae'r pysgod, fel cydrannau eraill, yn well ei dorri'n fân â chyllell.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Pysgota, torri, gwahanu'r ffiled o'r esgyrn.
 2. Boil, crogi, melin tatws ac wyau.
 3. Crushiwch y pysgod, rhowch wyth a ffrio winwnsyn mewn olew.
 4. Cymysgwch y bwydydd a baratowyd, ychwanegwch yr afal, y tymor.
 5. Wedi'i ddarganfod yn barod o orsedd haenog wedi'i weini, wedi'i addurno â gwyrdd.

Sut i baratoi trên oddi wrth y penwaig yn Odessa?

Mae Forshmak o orsaf penwaen yn Odessa wedi'i wneud heb datws gyda thalen gwyn sych, sy'n cael ei gymysgu mewn llaeth. Gallwch chi symleiddio'r cydrannau mewn grinder cig gyda graen fawr, neu wneud ychydig yn wahanol: mae dwy ran o dair o gyfanswm y cynhwysion yn ddaear mewn cymysgydd ac yn gymysg â gweddill y toriad gyda chyllell.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae ffiledau pysgota a chynhyrchion eraill yn cael eu paratoi a'u llunio'n iawn.
 2. Yn y màs sy'n deillio, cymerwch olew meddal, tymor gyda halen, pupur, mwstard, finegr.
 3. Rhowch wybod i Odessa o'r penwaig am awr yn yr oergell a'i weini.

Forshmack o bysgota gyda moron - rysáit

Y foreshmak cywir gan y penwaig - nid yn unig wedi ei addurno gan dechnoleg glasurol. Mae croeso i chi ychwanegu cynhwysion anhraddodiadol i'r dysgl, os yw'r dull hwn yn ymdrechu i bwysleisio blas yr archwaeth a'i wneud yn fwy bywiog. Mae'r effaith hon yn gwneud ychwanegiad o gydrannau'r moron wedi'i ferwi, wedi'i ferwi'n ddysgl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae pysgodyn, winwnsyn ac wyau wedi'u troi mewn grinder cig.
 2. Caiff y moron wedi'u berwi a'u plicio eu cuddio mewn ciwbiau bach a'u cymysgu ynghyd â menyn meddal a chaws i mewn i fàs wedi'i chwistrellu.
 3. Gwisgwch y cig yn y tymor gyda moron o draenogyn i flasu, oeri ychydig.

Pysgodyn Forshmack gyda chaws wedi'i doddi - rysáit

Gellir cymhwyso'r syniad o'r rysáit flaenorol yn fwy nag unwaith, ar ôl cyhoeddi, er enghraifft, foreshmak clasurol o chwistrell gyda chaws wedi'i doddi. Gall y cydrannau gael eu malu gan ddefnyddio cymysgydd neu grinder cig, a chopio'r winwnsyn a ffrio mewn olew. Mae'n bosibl y bydd yr afal yn cymryd mathau asidig, er enghraifft, simirenko.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r holl gydrannau'n cael eu paratoi'n iawn ac yn ddaear.
 2. Cychwynnwch y caws wedi'i gratio màs a menyn meddal, tymor y byrbryd i flasu.

Tatws Forshmack gyda phringog

Ar gyfer edmygwyr cyfuniad gwych o datws gyda physgod y rysáit canlynol. Yn yr achos hwn, mae coginio gyda phwysau wedi ei goginio gyda thatws wedi'i goginio a'i dorri ynghyd â ffiled pysgod. Bydd chwistrellus sbri a piquant yn rhoi nionyn, ond yn meddalu'r blas yr wy wedi'i ferwi, y gellir ei gratio neu ei gludo â fforc.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae tatws wedi'u bwyta, pysgod a nionod yn ddaear mor gyfleus â phosibl.
 2. Ychwanegwch yr wy a'r olew i'r sylfaen sy'n deillio o'r tymor, y byrbryd i flasu a chymysgu.
 3. Caiff y cig oer pâr parod o wastraff ei weini ar unwaith neu ei oeri ychydig ymlaen llaw yn yr oergell.

Rysáit ar gyfer cig o rym gan y penwaig gydag afal

Mae gan Forshmak o sgriwtyn ag afal, wedi'i goginio gan ystyried y cyfrannau a nodir yn y rysáit hwn, â blas ffres cytûn gyda sourness apple dymunol. Os dymunwch, ychwanegwch un neu ddwy sleisen o borth gwyn, rhowch y llaeth ymlaen llaw mewn llaeth, ac yna'n malu ynghyd â chynhwysion eraill y ddysgl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae wyau wedi'i ferwi a'u plicio, nionod wedi'u torri, mae taff a hanner yr afalau yn ddaear mewn cymysgydd.
 2. Mae ffiledau pysgod ac afalau eraill yn cael eu clymu a'u cymysgu yn y tatws mwdog sy'n deillio o hynny.
 3. Ychwanegwch olew meddal, finegr, halen, pupur, troi a gosod y cymysgedd am gyfnod yn yr oergell, am oeri a chwythu.
 4. Wrth weini, atchwanegwch forshmak oddi wrth y penwaig gyda pherlysiau ffres.

Forshmack o bysgota yn Lithwaneg

Mae'r rysáit Lithwaneg ar gyfer paratoi forschmack o bysgota yn wahanol iawn i gymariaethau clasurol blaenorol y pryd. Yma mae'r pysgod yn ymyl y caws bwthyn a'r hufen sur, ac mae'r cyfansoddiad yn cael ei ategu â chaws caled wedi'i gratio a gwyrdd (persli, dill, coriander neu basil). Gweinwch hyn gyda mayonnaise cartref .

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae ffiledau pysgod yn cael eu torri'n fân ac yn ddaear gyda chaws, menyn a hufen sur bwthyn.
 2. Ffurfiwch y peli o'r màs sy'n deillio, a'u cymysgu mewn cymysgedd o gaws wedi'i falu a llongau wedi'u torri, eu rhoi ar ddysgl.
 3. Yn y ffeilio, mae'r cynhyrchion a dderbynnir yn cael eu dyfrio â mayonnaise a'u chwistrellu gyda sglodion caws.

Forshmack o bysgota ffres

Cyflwynir rysáit anghonfensiynol arall forshmak oddi wrth y penwaig isod. Fel sail y dysgl yn yr achos hwn, defnyddir ffiled pysgod wedi'i ffrio , sy'n cael ei ychwanegu at madarch, tomatos, winwns, daear, wedi'i gymysgu â saws hufen sur-hufen a'i bacio i gwregys wedi'i rostio yn y ffwrn. Rhowch y bwyd, torri i mewn i ddogn a dyfrio gyda menyn wedi'i doddi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r ffiled wedi'i barau mewn blawd a'i ffrio.
 2. Mewn menyn, ychwanegir sionnau â tomatos a madarch cyn-ferwi, wedi'u hamseru ac, ynghyd â'r pysgod, maen nhw'n cael eu troi mewn grinder cig.
 3. Passeruyut 2 llwy fwrdd. llwyau o flawd, ychwanegwch broth madarch bach ac hufen sur i wneud saws trwchus.
 4. Ychwanegwch y gymysgedd i'r màs twistiedig, ategu'r sylfaen gyda wyau wedi'u curo, ei roi yn siâp, ei dorri a'i hufen sur a'i bacenio tan goch.

Forshmak gyda chig a phringog

Mae Forshmack o fagllys gyda phringog, fel y fersiwn flaenorol gyda physgod ffres, yn cael ei bobi yn y ffwrn ar ôl ei waredu'r cynhwysion, sy'n cael ei ategu â llenwi wyau ac hufen sur. Mae wyneb y dysgl yn yr achos hwn wedi'i chwistrellu â chaws wedi'i gratio a'i chwistrellu gydag olew wedi'i blannu â llysiau er mwyn gwarchod y blas.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae pysgodyn, fwydol, winwns wedi'i halltu a thatws wedi'u berwi yn cael eu pasio trwy grinder cig, wedi'i gymysgu â menyn, hufen, hufen sur, melyn, wedi'i brofi i flasu.
 2. Punchwch y màs gyda chymysgydd, ychwanegwch y proteinau chwipio chwipio.
 3. Rhowch y sylfaen i mewn i fowld, taenellwch gaws, tywallt olew, pobi am 35 munud.