Jam o grawnwin gydag esgyrn - y ryseitiau mwyaf blasus o ddiddorol anarferol

Nid yn unig y mae grawnwin gydag esgyrn yn flasus, ond hefyd yn ddefnyddiol iawn, a bydd ei ddefnydd rheolaidd yn rhoi llawer o fitaminau i'r corff ac elfennau gwerthfawr na ellir eu canfod wrth baratoi aeron wedi'u plicio. Yn wir, esgyrn a thrawsnewid nodweddion maeth danteithion, gan wella ei fuddion.

Sut i goginio jam o grawnwin?

O ystyried y ffaith bod y grawnwin sydd eisoes yn yr achos hwn yn cael ei baratoi o aeron gydag esgyrn, nid yw'r broses yn cymryd llawer o amser ac nid yw o gwbl yn drafferthus. Bydd gwybod y pethau sylfaenol o greu blasus yn helpu pawb i gyflawni'r rysáit a ddewiswyd yn flasus ac yn effeithlon.

 1. Rhennin gwinwydd yn rinsio, rhowch ddraen.
 2. Tynnwch aeron o glystyrau, gan gael gwared ar sbesimenau llygredig a llygredig.
 3. Mae gwenithfaen â chroen trwchus yn cael ei blanedio'n gyntaf mewn dŵr berw am 1-2 munud, ac yna maent yn cael eu sychu.
 4. Ychwanegir màs aeron wedi'i baratoi gyda syrup siwgr a'i goginio mewn un neu nifer o dderbynfeydd gydag oeri lluosog a thrwyth.
 5. Mae gwenithod yn aml yn cael eu hatodi wrth goginio jam gyda ffrwythau, cnau eraill, gan gael blas cwbl newydd o melysrwydd.
 6. Mae grawnwin sydd ag esgyrn mewn ffurf poeth wedi'i selio mewn jariau di-haint, yna'n cael ei gadw mewn gwrthdro dan blanced cynnes nes ei fod wedi'i oeri yn llwyr.

Wedi'i wneud o winwydden Isabella

Mae gan fwydin Jam o Isabella gydag esgyrn flas cyfoethog a dymunol ac arogl syfrdanol. Os dymunir, gellir gwneud syrup siwgr i lenwi aeron o sudd grawnwin wedi'i wneud yn ffres, gan ddisodli dŵr, a fydd yn effeithio'n gadarnhaol ar nodweddion terfynol melysrwydd a bydd yn gwella ei arogl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gorchuddir yr aeron grawnwin â hanner cyfran o siwgr a'u gadael am 10-12 awr.
 2. O'r dŵr a'r siwgr sy'n weddill, caiff y surop ei goginio, ei alluogi i oeri a'i dywallt i aeron.
 3. Rhowch gynhwysydd gyda gweithle ar y stôf, coginio jam o grawnwin gydag esgyrn am 30 munud, corc mewn cynhwysydd di-haint.

Grawnwin gwyn jam

Dim ond jam o grawnwin gwyn gyda cherrig yn cael ei baratoi. Yn ystod y driniaeth wres, mae màs yr aeron yn cael lliw heulog hardd a blas cynnil, y gellir ei wneud hyd yn oed yn fwy amlwg trwy ychwanegu ychydig o siwmpin neu siwgr vanilla yn y broses berwi ar y cam olaf o goginio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gwenwch grawnwin gwyn mewn dŵr berw am ddim mwy na funud.
 2. O'r dŵr a'r siwgr, cogir y surop, maen nhw'n cael eu llenwi â aeron a'u gadael i oeri.
 3. Cynhesu'r gweithle i ferwi, berwi am 10-15 munud, ganiatáu i oeri a thorri.
 4. Ailadroddwch y bragu a chwythwch 2 fwy o weithiau.
 5. Yn y berwi diwethaf, mae vanillin ac asid citrig yn cael eu taflu, mae jam o grawnwin gwyn gyda phyllau mewn cynwysyddion parboiled wedi'i selio.

Jam o rawnwin di-dor ar gyfer y gaeaf

Os yw sudd neu win o aeron aflwyddiannus yn troi allan o ansawdd amheus, bydd jam o'r deunyddiau crai o'r fath yn cael blas a gwreiddioldeb ardderchog. Er mwyn cael gwared ar y chwerwder bosibl, mae'r aeron gwyrdd paratowyd yn cael eu croenio'n gyntaf mewn dŵr hallt am ddau funud, ac ar ôl hynny maent yn cael eu defnyddio ar gyfer eu diben bwriadedig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae grawnwin gwyrdd yn cael eu tynnu oddi wrth y brigau, fe'u rhoddir mewn sosban gyda dŵr wedi'i halltu a'i berwi am 2 funud.
 2. Taflwch yr aeron mewn colander, rinsiwch, draeniwch.
 3. O'r sudd a'r siwgr, caiff y syrup ei goginio a'i frechu yn y grawnwin.
 4. Trowch y jam o'r grawnwin gwyrdd ar y gwres lleiaf nes bod yn drwchus, ychwanegwch y fanillin ac ar ôl 5 munud maent yn corkio yn y jariau.

Wedi'i wneud o winwydden "Pyatiminutka" - rysáit

Mae jam o grawnwin "Pyatiminutka" yn cael ei baratoi'n gyflym ac yn cadw'n llawn flas ffres o aeron. Gellir amrywio'r siwgr yn dibynnu ar melysrwydd naturiol yr elfen sylfaenol ac ar nodweddion terfynol y driniaeth a ddymunir. Yn yr achos hwn, mae'n bwysicach nag erioed i arsylwi anhyblygedd y cynhwysydd ac ar ôl selio tynn i lapio'r cynwysyddion cyn oeri am hunan-sterileiddio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r aeron a ddewiswyd wedi'u llenwi â surop, wedi'u coginio o ddŵr a siwgr, wedi'u gadael i oeri.
 2. Cynhesu'r preform i ferwi, berwi am 5 munud.
 3. Mae jam poeth "Pyatiminutka" o grawnwin â phyllau yn cael ei dywallt ar longau di-haint, wedi'u selio a'u lapio.

Grawnwin jam gyda chnau Ffrengig

Y rysáit ganlynol ar gyfer cariadon darnau gwreiddiol ac anarferol. Yn yr achos hwn, mae jam wedi'i baratoi o grawnwin â chnau, y mae'n rhaid ei sychu mewn padell ffrio sych a'i falu nes i'r mochyn gael y gwerth a ddymunir. Wrth ddefnyddio aeron o fathau gwyn, gellir ategu'r cyfansoddiad â vanillin neu siwgr vanilla.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff y grawnwin eu golchi a'u blanedu mewn dŵr berw am 2-3 munud.
 2. Cymysgwch y siwgr gyda dŵr a choginiwch y surop wrth droi at berwi a diddymu'r crisialau.
 3. Gosodwch aeron mewn sylwedd melys, coginio am 10 munud, tynnwch y tân allan a gadael cynnwys y bowlen i oeri.
 4. Cynhesu'r driniaeth i ferwi, ychwanegu cnau a fanillin, coginio am 15 munud, corc mewn cynwysyddion di-haint.

Jam o afalau a grawnwin - rysáit

Os ydych chi am arallgyfeirio'r jam grawnwin clasurol, bydd ryseitiau gydag ychwanegu ffrwythau neu aeron eraill yn addas ar gyfer y diben hwn yn ogystal â phosibl. Y ffordd hawsaf o gael newydd-ddyfais yw defnyddio afalau wedi'u sleisio fel cyfeiliant i winwydden suddiog. Ar gyfer piquancy, gellir ategu'r cyfansoddiad â ffon o sinamon, ewin neu bupur bregus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff yr afalau eu torri'n sleisys neu giwbiau, wedi'u chwistrellu â sudd lemwn, wedi'u cymysgu â aeron grawnwin a siwgr, ar ôl am 10-12 awr.
 2. Rhowch y cynhwysydd ar y stôf a gwreswch y màs i ferwi, gan droi.
 3. Taflwch cinnamon, ewinau a berwi'r dwysedd i'r dwysedd a ddymunir.
 4. Gosodwch sel o afalau gyda grawnwin ar gyfer y gaeaf mewn cynhwysydd di-haint.

Jam o winwydd gyda oren

Bydd y rysáit canlynol o jam o grawnwin gydag esgyrn yn caniatáu i chi gael blasus arbennig a fydd yn cymryd lle anrhydeddus mewn pantri ymysg paratoadau melys eraill. Mae gwisgoedd yn yr achos hwn yn cael eu hategu gyda sleisennau oren, a fydd yn adnewyddu blas melysedd a thrawsnewid ei nodweddion y tu hwnt i gydnabyddiaeth.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. O'r dŵr a thraean o siwgr, mae coginio wedi'i suri, mae'r grawnwin yn cael eu gollwng i mewn, gan adael i oeri.
 2. Mae'r oren wedi'i goginio am 2-5 munud, ac yna caiff ei dorri'n sleisys, ciwbiau neu ei falu mewn cymysgydd.
 3. Ychwanegu'r sitrws i'r sylfaen grawnwin, arllwys hanner y siwgr sy'n weddill a'i goginio am 15 munud.
 4. Ar ôl oeri y bilediau eto berwi'r 15 munud diddorol, gan ychwanegu gweddill y siwgr.
 5. Capio trin mewn cynwysyddion di-haint, wedi'u lapio.

Jam o grawnwin gyda gelatin ar gyfer y gaeaf

Bydd Jam o grawnwin gyda gelatin yn lleddfu rhag berwi hir o fadredd i gael y dwysedd angenrheidiol a bydd yn cyflawni'r cysondeb a ddymunir hyd yn oed gyda'r rhan isaf o siwgr. Os nad ydych chi am wylio'r esgyrn yn barod, gall yr aeron â dŵr gael eu pasio trwy gribiwr ymlaen llaw.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae gwenith wedi'u gorchuddio â siwgr, yn ychwanegu sudd lemwn ac yn gadael am gyfnod.
 2. Mae'r gelatin wedi'i fwydo yn y sudd.
 3. Rhowch gynhwysydd gydag aeron ar y stôf, ganiatáu i ferwi gyda chwythu.
 4. Ar ôl 10-15 munud o berwi, arllwyswch y sudd gyda'r gronynnau gelatinog sydd wedi eu hongian, eu troi'n gynnes nes i'r crisialau ddiddymu, yna fe'u seliwyd mewn cynhwysydd di-haint.

Jam o grawnwin mewn multivariate

Mae elfennol yn paratoi'r grawnwin yn y multivariate . Fel elfen sylfaenol, gallwch ddefnyddio aeron o fathau gwyn neu dywyll, yn ogystal â chymysgedd o ddau fath, a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar nodweddion blas y danteithrwydd parod, ac ar ei ymddangosiad. Ni fydd yn ormodol i ychwanegu cwpl o binsiad o fanila ac asid citrig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae gwregys wedi'u clymu mewn pibell aml-bas ac wedi'u gorchuddio â siwgr.
 2. Gadewch y màs am ychydig oriau, yna trowch ar y dull "Jam" neu "Quingching" a dewiswch yr amser 1.5-2 awr.
 3. 30 munud cyn diwedd y paratoad, ychwanegu asid citrig a fanila.

Jam o winwydd yn y ffwrn

Mae blas rhyfeddol yn cael jam o grawnwin gydag esgyrn, os caiff ei goginio yn y ffwrn, yn seiliedig ar yr argymhellion o'r rysáit canlynol. Mae hwylustod wedi'i llenwi â piquancy anise a sinamon, blas o almonau anghyffyrddus ac yn dod yn ychwanegiad gorau at yfed te neu ychwanegu at fwdinau eraill.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Arllwyswch yr aeron gyda siwgr, rhowch hi mewn mowld gyda sbeisys, ei arllwys gyda sudd a'i roi yn y ffwrn.
 2. Paratowch drin am 3 awr ar 150 gradd, gan droi weithiau.
 3. Un awr cyn diwedd yr hwyl, ychwanegwch yr almonau wedi'u plicio.
 4. Gorchuddio o grawnwin gyda phyllau ar gyfer y gaeaf mewn jariau poeth a sych wedi'u stemio,

Jam o grawnwin mewn gwneuthurwr bara

Boil jam blasus o winwydd duon gydag esgyrn neu o aeron o fathau gwyn mewn gwneuthurwr bara. Bydd dyfais smart sy'n meddu ar y dull angenrheidiol yn darparu'r amodau cywir ar gyfer cael y canlyniad delfrydol a dileu'r angen am fonitro cyson a throi'r biled melys.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae chwistrelli'n cael eu cymysgu â siwgr a'u gadael am sawl awr.
 2. Trosglwyddwch y màs i mewn i ddyfais bwced, arllwyswch mewn sudd lemon a chynnwys y rhaglen "Gem" neu "Jam."
 3. Mae dwysedd poeth wedi'i osod ar longau wedi'u stemio, wedi'u selio.