Pysgod ar gyfer cwpl - y ryseitiau gorau i goginio pryd blasus a iach

Ystyrir prydau steam yn ddeietegol ac yn ddefnyddiol. Gyda'r dull hwn o brosesu, mae'r cynhyrchion yn cadw uchafswm o sylweddau a fitaminau defnyddiol. Mae prydau wedi'u coginio yn y modd hwn, yn mynd yn llai calorig na'r rhai a ffriwyd mewn padell. Pysgod ar gyfer cwpl - blasus blasus i goginio yn syml, yn gyflym, a bydd y canlyniad yn foddhaol gyda blas cain.

Sut i goginio pysgod ar gyfer cwpl?

Gellir coginio prydau steam hyd yn oed yn haws nag y gallai ymddangos ar y dechrau. Gyda'r dull hwn o goginio, nid oes angen i chi wylio am y cynnyrch i beidio â llosgi. Hefyd, nid oes angen i chi sefyll yn agos at y stôf a rheoli'r broses gyfan. Ond mae gan yr opsiwn hwn hefyd ei hynodion ei hun, a ystyrir isod:

 1. Pysgod ar gyfer cwpl, nad yw ei rysáit yn cynnwys halen, ar ôl triniaeth wres yn gallu disgyn ar wahân a cholli ei ymddangosiad esthetig. Felly, mae'n dal i gael ei argymell bod y cynnyrch yn cael ei halltu ychydig neu ei chwistrellu â sudd lemwn.
 2. Ar gyfer y math hwn o goginio, mae cynhyrchion ffres a rhew yn addas. Yn yr achos olaf, dylid cynyddu'r amser coginio am 5-10 munud.
 3. Yn aml mae'n rhaid i un glywed y cwestiwn o faint i goginio pysgod ar gyfer cwpl. Ni all fod ateb digyffelyb. Mae popeth yn dibynnu ar yr hyn sy'n cael ei goginio - ffiled neu garcas. Bydd Syrloin, wedi'i dorri'n ddarnau bach, yn barod mewn 10-15 munud. Ar gyfer y carcas, bydd angen mwy o amser - hyd at 30-40 munud.

Pysgod ar gyfer cwpl gyda llysiau

Mae'n gyfleus iawn, ymarferol a defnyddiol i goginio pysgod ar gyfer cwpl ar unwaith gyda llysiau. Gyda'r dull hwn, bydd yr amser yn cael ei arbed, ac mae dysgl ochr blasus yn barod ar unwaith. Sut i goginio pysgod ar gyfer cwpl gyda llysiau, darllenwch isod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae ffiledau Pangasius yn cael eu daflu, eu torri'n ddarnau bach, wedi'u halltu a'u gosod ar gril stêm
 2. Leiniau lleyg o lemwn, nionyn, wedi'u torri gyda hanner cylchoedd, cylchoedd moron a brigau o wyrdd.
 3. Caewch y ddyfais a choginiwch am hanner awr.
 4. Gall reis wedi'i ferwi neu datws mwstio fod yn ddysgl ochr.

Ffiled o bysgod stêm

Os yw rhywun o'r farn y bydd seidiau stêm o reidrwydd yn ffres ac yn ddiddiwedd, yn gamgymryd yn ddwfn. Mae'r rysáit hon yn gadarnhad ardderchog o hyn. Mae'r canlynol yn disgrifio paratoi pysgod ar gyfer cwpl yn Tsieineaidd. Wedi iddo roi cynnig arni unwaith, bydd perthnasau yn gofyn iddo goginio eto.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Roedd ffiled wedi'i golchi a'i sychu wedi'i rwbio â halen a sinsir wedi'i gratio.
 2. Rhowch y sticer yn y bowlen am 10 munud.
 3. Mae winwnsyn a cilantro gwyrdd yn cael eu golchi, eu sychu a'u daear. Mewn olew sesame cynnes mewn padell ffrio. Mae'r pysgod parod yn cael ei roi mewn powlen, wedi'i dywallt â saws soi, olew poeth a pherlysiau wedi'u torri'n fân. Wel i gyd droi a chyflwyno at y bwrdd.

Cutlets o bysgod wedi'u stemio

Mae toriad steam o bysgod yn ddysgl deietegol wych sy'n addas hyd yn oed ar gyfer bwyd babi. Mae cutlets yn troi'n dendr, yn sudd ac yn flasus iawn. Eu gweini gyda thabl o datws wedi'u berwi neu reis. Ni fydd sachau llysiau ffres yn ormodol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae haen ynghyd â llysiau wedi'u torri mewn grinder cig. Mae'r màs sy'n deillio o hyn yn cael ei roi mewn colander i gormod o hylif gwydr.
 2. Rhowch y wy mewn cig mewnol, tywallt hanner y blawd, halen, sbeisys a chymysgu'n dda.
 3. Ffurfiwch y torlwyr, eu pentwch yn y blawd sy'n weddill, rhowch ar groen y ddyfais a gadael am 20 munud.

Pysgod coch i gwpl

Sut i goginio pysgod coch i gwpl, fel bod y bwyd nid yn unig yn ddeietegol, ond hefyd yn flasus? Os gofynnir cwestiwn o'r fath, mae'r rysáit hon i chi yn unig. Ni fydd pysgod gyda arogl perlysiau a glaswellt o dan saws lemwn yn gadael unrhyw un yn anffafriol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae eog wedi'i halenu'n dda a'i bwlio.
 2. Yn y cwpan y stemer maent yn lledaenu yr holl wyrdd, a rhoddir pysgod arno.
 3. Paratowch am 20 munud.
 4. Ar gyfer y gymysgedd saws mae olew olewydd gyda sudd lemwn.
 5. Gweinwch yr eog ar glustog o wyrdd, a'i ddyfrio â saws.

Pysgod wedi'u stemio mewn ffwrn microdon

Efallai na fydd pob gwladlad yn gwybod y gellir coginio pysgod heb boeler dwbl hefyd. Ymddengys, sut mae hyn yn bosibl hyd yn oed? Yn wir, mae'n bosibl diolch i ficrofonau a ffilm bwyd. Sut i wneud hynny, darllenwch isod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff y ffiled o goden ei olchi, ei sychu gyda thywel papur a'i dorri'n ddarnau mawr.
 2. Lledaenwch nhw mewn cynhwysydd anhydrin a chwistrellwch sinsir wedi'i gratio.
 3. Wedi'i lapio'n dynn mewn ffilm bwyd ac am 5 munud wedi'i anfon at y microdon, gan roi'r ddyfais ar y pŵer uchaf.
 4. Ar ôl yr amser penodedig, mae'r pysgod ar gyfer cwpl yn barod! Dechreuwch hi gyda winwns werdd wedi'i dorri, taenellwch â saws soi, arllwyswch gymysgedd o olewau poeth a'i weini i'r bwrdd.

Pysgod steam yn y multivariate

Mae Multivarka eisoes wedi syrthio mewn cariad gyda'r hostesses am ei chymorth amhrisiadwy yn y gegin. Mae hi'n bocsio, coginio, a ffrio. Wrth wneud hynny, mae'n ei wneud yn well na dyfeisiadau traddodiadol. Mae hi hefyd yn coginio prydau stêm yn berffaith. Sut i goginio pysgod ar gyfer cwpl mewn aml-farc, nawr yn darganfod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r ffiledau pysgod yn cael eu sychu a'u taenellu â sudd lemwn.
 2. Yna rhowch hi ar ddarn o ffoil, a'i drosglwyddo i fasged o aml-farnau a chlygu'r ymylon fel bod rhywbeth sy'n debyg i blât yn troi allan.
 3. Heb y triniaethau hyn gallwch chi eu gwneud. Ond felly ni fydd y sudd sy'n sefyll allan o'r eog pinc yn draenio i mewn i'r bowlen, ond mae'n aros wrth ymyl y pysgod, y bydd ond yn fwy disglair ohono.
 4. Gosodwch y dull priodol a gosodwch yr amser - 20 munud. Bydd signal sain yn eich hysbysu bod y pysgod yn barod!