Rhowch rysáit gyda dwll

Mae cnau daear yn fwyd anhygoel poblogaidd, a gydnabyddir fel y prydau gorau mewn sefydliadau bwyd cyflym. Cynhyrchion sylfaenol: blawd, siwgr ac wyau yw'r prif gynhwysion wrth baratoi dulliau burum a di-bur.

Mae'r rysáit ar gyfer tywelion gyda thwll yn cynnwys cynhwysion ychwanegol ar gyfer y ffrwythau a chynnwys calorig y toes, sy'n eich galluogi i ddewis rysáit y paratoad yn seiliedig ar ddewisiadau personol.

Rysáit ar gyfer rhosynnau ar kefir gyda thwll a llenwi

Y prif fwynen yn yr achos hwn yw kefir toes, sy'n cael ei wahaniaethu gan ei haenrwydd arbennig a'i hamsergarwch dymunol, sy'n gwbl gyflenwi'r llenwad aeron. Rhowch y siâp cywir i'r siwgr gydag unrhyw offer cegin crwn o wahanol diamedrau. Cyn i chi wneud cribau gyda thwll, paratowch wydr i ffurfio sylfaen y rhostyn, a gwydr bach i dorri allan y twll yn y toes.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Chwisgwch yr wy gyda mêl a menyn, gan ychwanegu llaeth cynnes yn raddol.
 2. Cymysgwch kefir gyda blawd ac ychwanegu at weddill y cynhwysion. Wel knead y toes.
 3. I baratoi'r llenwad, cyfuno'r jam gyda semolina.
 4. Rhannwch y toes yn ddwy raniad cyfartal a'u rholio i strata 3 mm o drwch.
 5. Ar un wyneb y toes, nodwch y cylchoedd â gwydr, heb eu torri i'r diwedd, a gosod y llenwad, gan gamu yn ôl o'r ymyl a'r canol. Gorchuddiwch y gweithle gyda haen arall, gwasgu'r siâp gyda'r un gwydr, a thyllau rhuthog gyda gwydr bach.
 6. Rhowch gnau mewn olew berw a ffrio am ychydig funudau ar y ddwy ochr.
 7. Rhowch gwnnau wedi'u gorffen ar napcynau i gael gwared â gormod o olew, ac yna'n gwasanaethu i'r bwrdd.

Rysáit ar gyfer ffrwythau wedi'u torri o gaws bwthyn gyda thwll

Rhowch wead, gall gwead meddal, hufennog fod gyda chymorth caws bwthyn, a fydd, ynghyd â blawd, yn hwyluso'r broses o ffurfio rhosglodion. Gan ddefnyddio'r rysáit hwn, gadewch i ni weld sut i wneud cribau gyda thwll drwy blygu'r toes gyda modrwyau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch yr wyau wedi'u curo gyda siwgr a soda, ychwanegwch y caws bwthyn a'u troi'n dda.
 2. Yn raddol, cyflwynwch flawd yn y cymysgedd coch, hyd nes y bydd toes trwchus a llais.
 3. Ffurfwch y prawf "selsig", rhannwch yn rhannau bach a'u plygu â modrwyau, gan osod yr ymylon.
 4. Cynhesa'r olew i 160 gradd, trowch y rhoddion â thyllau i'r hylif a ffrio.
 5. Gadewch i'r olew gormodol ddraenio o'r rhosglodion, oeri a chwistrellu'r cynnyrch gyda siwgr powdr.