Rysáit Braga ar gyfer moonshine - y ffyrdd mwyaf llwyddiannus o wneud alcohol cartref

Mae rysáit dda ar gyfer bergamot ar gyfer moonshine yn warant o gynnyrch cychwynnol o ansawdd, felly mae'n ddealladwy pam nad yw pawb yn rhannu cyfrinachau ei baratoi. Nid yw'n anodd gwneud sail ar gyfer alcohol cartref, y peth mwyaf yw sylwi ar y cyfrannau yn union iawn.

Sut i wneud briw ar gyfer moonshine?

Heddiw, mae ryseitiau ar gyfer brithwyr cartref wedi'u bregu gartref yn ei gwneud yn bosibl nid yn unig i ddatrys problem alcohol ar gyfer y gwyliau, ond hefyd i syndod i'r gwesteion gael cynnyrch o flas gwreiddiol. Ond y rhai sy'n cymryd yr achos am y tro cyntaf, mae angen ystyried cyngor arbenigwyr profiadol. Y prif dasg yw dewis y cynhwysion cywir.

 1. Yn y cynhwysydd, dylai fod lle am ddim lle bydd yr ewyn yn ffurfio.
 2. Mae dŵr caled yn rhwystro eplesu, ond mae'n darparu'r mwynau angenrheidiol ar gyfer burum, felly nid yw'n werth cymryd dŵr puro.
 3. Mae'r rysáit ar gyfer brew ar gyfer moonshine yn gofyn am burum alcohol, ond gydag opsiynau eraill mae'n bosibl cyflawni'r canlyniad a ddymunir.

Rysáitwch braga ar gyfer moonshine o siwgr

Cyn rhoi'r baich, mae angen dewis cynhwysydd addas. Mae pob cilogram o siwgr yn rhoi tua 1 litr o'r ddiod. Braga wedi'i wneud o siwgr a burum ar gyfer moonshine yw'r opsiwn mwyaf poblogaidd, fe'i hystyrir yn barod os nad yw'r ewyn bellach yn cael ei ffurfio, a theimlir arogl alcohol. Gallwch ddod â gêm wedi'i oleuo, ni fydd yn mynd allan.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Gwnewch y surop. Cynhesu 6 litr o ddŵr, gorchuddiwch â siwgr, berwi.
 2. Rhowch yr asid citrig, coginio am 1 awr.
 3. Arllwyswch i mewn i gynhwysydd, ychwanegu, droi, gweddill y dŵr.
 4. Mae frost wedi'i wanhau, yn mynnu 40 munud cyn ymddangosiad ewyn.
 5. Symudwch i ystafell gynnes, rhowch gloi dwr. Gyda'r rôl hon, mae menig rwber yn ymdopi.
 6. Bydd Braga yn treiddio rhwng 3 a 11 diwrnod.

Braga wedi'i wneud o falt ar gyfer moonshine

Nid yw paratoi brew ar gyfer samogon wedi'i fagu gartref yn broses anodd, ond mae angen sylw. Cynhelir prawf cynyddol ar y frost: mae slice yn cael ei bridio mewn dŵr cynnes, melys, os yw'r ewyn wedi ymddangos - mae'r ansawdd yn dda. Poblogaidd iawn yw'r rysáit ar gyfer brag - unrhyw grawn sy'n cynnwys starts, fel haidd, rhyg, ceirch, corn.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Mellwch y grawn, arllwyswch ddŵr poeth, coginio, yn troi, am oddeutu awr, hyd yn llyfn.
 2. Pan fydd yr wyneb yn dod yn ysgafn, tynnwch o'r gwres.
 3. Oeri i 25 gradd, ychwanegu'r burum.
 4. Gwisgo morloi dŵr, rhowch nhw mewn gwres.
 5. Cymysgwch unwaith y dydd, bydd braga ar gyfer moonshine yn treiddio o 2 i 7 diwrnod.

Braga ar gys ar gyfer moonshine - rysáit

Rhaid i'r holl gynwysyddion ar gyfer coginio fod yn gwbl lân, mae ansawdd y cynnyrch yn dibynnu ar hyn. Argymhellir nid yn unig i rinsio yn dda, ond hefyd i sychu'r caniau, y poteli a'r basnau gyda brethyn glân. Mae hyn yn arbennig o bwysig os defnyddir cynhwysion ansafonol. Mae arbenigwyr yn eich cynghori i roi cynnig ar yr opsiwn hwn, fel y rysáit ar gyfer bergs ar gyfer moonshine ar y pys.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Peas wedi'u toddi mewn dŵr cynnes am 4 awr.
 2. Boil y surop. Ar gyfer hyn, mae siwgr yn cael ei bridio mewn 6 litr o ddwr, wedi'i ferwi am 5-7 munud, gan gael gwared â'r ewyn. Oeri i lawr.
 3. Briw wedi'i wanhau mewn dŵr melys, aros tan yr ewyn.
 4. Yn y cynhwysydd, arllwyswch y pys, y siwgr a gweddill y dŵr, troi, ychwanegu'r burum.
 5. Gwisgwch fenig rwber, dim ond y bysedd arno i beri.
 6. Mae Braga ar gys ar gyfer moonshine yn troi yn y cynhesrwydd o 5-6 diwrnod.

Braga o fêl ar gyfer moonshine - cyfrannau

Os ydych chi'n chwilio am ryseitiau ar gyfer brithio ar gyfer moonshine heb arogl , yna bydd y cyntaf ar y rhestr - ar fêl. Mae'r alcohol a wneir ohono'n ymddangos yn feddal iawn, gydag ychydig o arogl mêl. Paratowch hi mewn gwahanol ffyrdd: gyda siwgr, dim ond gyda mêl, gyda gwenith. Bydd cynnyrch gwenyn poblogaidd yn addas i unrhyw un, hyd yn oed yn hen neu wedi'i eplesu.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Mêl wedi'i wanhau â siwgr, arllwys dŵr, wedi'i gynhesu i 30 gradd.
 2. Trowch y gymysgedd, tywalltwch i mewn i gynhwysydd.
 3. Ychwanegu'r burum, aros am yr ewyn.
 4. Gosodwch y sêl ddŵr a'i roi mewn lle cynnes tywyll.
 5. Mae Braga ar fêl ar gyfer moonshine yn troi am 1 i 2 wythnos.

Gwnaed Braga o jam ar gyfer moonshine

Mae llawer o berchnogion yn ei ddefnyddio i wneud jam alcohol a candied. Bydd unrhyw aeron, tir gyda siwgr, hefyd yn ei wneud. Yr opsiwn mwyaf profedig - ceirios neu eirin, a llysiau a gwregysau sy'n rhoi blas o almonau. Mae Braga wedi'i wneud o jam ar gyfer moonshine - cyfran sy'n syml iawn, yn barod, nid yw'n drafferthus.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Ar gyfer y rysáit hwn, dylai'r burum gael ei wanhau mewn dŵr melys ac yn mynnu hanner awr cyn i'r ewyn gael ei ffurfio.
 2. Mewn dŵr cynnes, rhowch siwgr a jam, droi at fras homogenaidd. Gallwch chi ychwanegu darnau ffrwythau ffres.
 3. Arllwyswch y burum gwanedig, cymysgedd.
 4. Rhowch ar y trap dŵr.
 5. Gadewch yn y gwres am wythnos.
 6. Mae rysáit braga ar gyfer jam ar gyfer moonshine yn gofyn am ysgwyd yr hylif bob dydd.

Braga o wenith heb burum i moonshine

Mae gan Moonshine, a wneir ar burum, arogl nodweddiadol, mae cymaint o grefftwyr yn dewis ryseitiau heb y cynnyrch hwn. Yr enghraifft orau yw'r brawf gwenith ar gyfer moonshine, oherwydd mae burum gwyllt ar y grawn, nad yw'n waeth na gwin. Mae gladdiad yn cymryd mwy o amser, ond mae ansawdd alcohol yn uwch, o'r fath hefyd yn cael ei alw'n win bara.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. I lenwi 1 kg o rawn mewn cynhwysydd, arllwyswch dŵr, adael am 2 ddiwrnod mewn lle tywyll, oer, fel bod y gwenith yn deillio.
 2. Ychwanegwch 0.5 kg o siwgr, cymysgwch, gadewch am 10 diwrnod arall yn y gwres.
 3. Arllwyswch y leaven, rhowch weddill y siwgr a'r ŷd, arllwyswch ddŵr cynnes.
 4. Gwisgwch drap dŵr, lân am 20 diwrnod mewn gwres.

Braga o afalau ar gyfer moonshine - rysáit

Mae hen rysáit arall - braga o afalau ar gyfer moonshine. Mae'n rhaid i chi ond gymryd amrywiaeth melys, y sur yn melysu â siwgr. Mae burum yn ddelfrydol ar gyfer gwin. Dylai'r ffrwythau gael eu gosod mewn sleisennau, wedi'u plygu, sy'n rhoi chwerwder. Mae'r ddiod yn troi allan yn gryf, gydag arogl astringent twyn brown a nodweddiadol.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Caiff yr afalau eu torri, eu torri, eu plygu i mewn i botel.
 2. Siwgr wedi'i wanhau â dŵr, arllwys ffrwythau.
 3. Ychwanegu'r burum.
 4. Rhowch y caead hydrolig a'i roi mewn lle tywyll am 10 diwrnod.

Braga o grawnwin ar gyfer moonshine

Y gorau ar gyfer y cryfder a'r arogl yw cael eu hystyried fel grawnwin o rawnwin i'w bregu heb feist. Mae aeron ffres yn rhoi arogl gwych, mae rhai crefftwyr yn ceisio dewis y rhai sy'n difetha'r wasp, oherwydd mae'n arwydd o gynnwys siwgr uchel mewn grawnwin. Bydd amrywiaeth yn addas i unrhyw un, rhowch Isabella mewn cwch.

Cynhwysion :

Paratoi :

 1. Mae aeron yn dal y dydd yn y rhewgell, fel y bydd y grawnwin yn rhannu'r anrhydedd.
 2. Defrost, atal.
 3. Siwgr yn diddymu mewn dŵr, gwanith gwastad.
 4. Arllwyswch y grawnwin, torchwch yn dda.
 5. Tynnwch i le cynnes trwy osod trap dŵr.
 6. Ar ôl diwrnod, ychwanegwch ail hanner y surop.
 7. Siarad unwaith y dydd, yn gwrthsefyll hyd at 14 diwrnod.
 8. Mae'r rysáit ar gyfer bregu ar gyfer moonshine yn ei gwneud hi'n ofynnol ei ysgwyd unwaith y dydd.

Braga ar reis ar gyfer moonshine

Y blas gwreiddiol, ond dymunol yw'r bug reis ar gyfer moonshine. Er mwyn peidio â difetha'r ddiod, mynnwch y dylid ei gynghori mewn casgen derw neu hyd yn oed ar sglodion derw i roi tinten oren. Ni ellir tywallt y cynnyrch gorffenedig i gynwysyddion plastig, dim ond gwydr sydd ei angen. Y ffordd wreiddiol - yn lle dŵr, ychwanegu cwrw a dŵr mwynol.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Cymysgwch reis a siwgr, arllwys cwrw a dŵr.
 2. Stir, gorchuddiwch, rhowch gornel tywyll a thywyll am 90 awr.
 3. Hidlo trwy cheesecloth plygu bedair tro.
 4. Argymhellir distill ddwywaith.