Sudd porc wedi'i oeri - 5 ryseitiau gorau ar gyfer pryd y Nadolig

Heb y dysgl Rwsiaidd traddodiadol hwn, nid yw llawer yn cynrychioli bwrdd Nadolig. Gellir ei goginio o wahanol fathau o gig trwy ychwanegu eich hoff sbeisys. Sut i goginio sachau porc oer neu sut y'i gelwir hefyd yn shanks, darllenwch isod.

Sut i goginio sachau porc oer?

Nid yw llawer o bobl yn gwybod sut i goginio cnau bach porc oer yn iawn gydag ychwanegu cynhwysion eraill, fel bod y broth yn dod allan yn glir , ac mae'r dysgl yn flasus ac yn edrych yn hyfryd. Isod ceir y prif reolau, ac yna bydd y bwyd yn rhagorol.

 1. Pan na ellir caniatáu coginio cynhyrchion cig berwi'n dreisgar. Ni fydd hyn yn cyflymu'r broses, a bydd y broth yn cael ei ddifetha, bydd yn troi'n fwdlyd, a bydd y pryd parod yn edrych yn hyll.
 2. Cyn coginio, dylai pob cig gael ei drechu am ychydig oriau mewn dŵr. Diolch i hyn, bydd gweddill y gwaed yn gadael a bydd y broth yn ysgafnach.
 3. Y sbeisys gorau ar gyfer yr "oer" yw pupur du, melys melys a dail bae. Nid yw eraill hefyd yn cael eu gwahardd, ond dim ond blas blasus yw hwn.

Chopio cyw iâr a porc wedi'i oeri

Wrth goginio "oer" gallwch gyfuno gwahanol fathau o gig yn ddiogel. Wrth ychwanegu cyw iâr, bydd yn ymddangos yn arbennig o fendigedig ac ar yr un pryd yn foddhaol iawn. Cwch o shank a chyw iâr - mae ar gael, blasus a syml.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae porc wedi'i golchi'n drylwyr a'i rannu'n 4 darn.
 2. Mae croen yn cael ei lanhau gyda chyllell, ei olchi eto a'i roi mewn cynhwysydd.
 3. Mae'r cyw iâr wedi'i olchi wedi'i dorri'n ddarnau, wedi'i anfon i sosban ac yn ychwanegu 4 litr o ddŵr.
 4. Dewch â berw, ei ddraenio, ac mae'r cydrannau'n cael eu golchi. Unwaith eto, ychwanegu at y prydau ac ychwanegu dŵr. Mae boil yn cael ei ddwyn i ferwi dan wres cryf, yna caiff ei leihau a'i benlinio nes bod y cydrannau'n cael eu berwi.
 5. Caiff llysiau eu glanhau a'u golchi, eu rhoi mewn sosban. Yma maen nhw'n taflu sbeisys.
 6. Maent i gyd yn paratoi hanner awr arall gyda gwres bach, ac yna ei droi i ffwrdd.
 7. Mae'r cnawd wedi'i wahanu o'r esgyrn.
 8. Maes garlleg, wedi'i chwistrellu i fwth cynnes a'i droi.
 9. Yna caiff ei hidlo.
 10. Llusgwch y cnawd mewn hambyrddau, rhowch giwbiau o foronau wedi'u berwi, arllwyswch hylif ac yn lân yn yr oer i'w rewi.

Crempog a chnau cig eidion

Gallwch hefyd ychwanegu cig eidion i'r sachau porc. Yna mae'r pryd yn iawn. Bydd y jeli o'r shank porc a'r shank cig eidion yn gyfoethog, yn awyddus ac yn foddhaol, bydd yn addurniad go iawn o unrhyw bwrdd Nadolig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhennir y shanks yn eu hanner, eu golchi a'u seilio am ychydig oriau.
 2. Glanhewch yn dda a'u rhoi mewn sosban. Dewch â berw, tynnwch yr ewyn a lleihau'r gwres.
 3. Paratowch y cynhwysion cyn eu berwi, yna ychwanegu pelydr, dail law, halen.
 4. Mae cig wedi'i orffen yn cael ei dynnu oddi ar yr asgwrn, wedi'i falu, wedi'i osod mewn cynwysyddion, yn cael ei dywallt mewn broth wedi'i ddwyn, a'i anfon i'r oer.

Jeli o goesau sachau a phorc

Yn achos yr "oer" mae'n bwysig bod y cynhyrchion cig sy'n ffurfio y sylfaen, yn ystod coginio hir, yn dyrannu llawer iawn o sylwedd jeli, a bydd yn cadarnhau hynny. Mae'r rysáit ar gyfer cyllell o'r sachau o borc a choesau yn eich disgwyl chi isod. Gan ddefnyddio'r cynhyrchion hyn, ni allwch chi boeni am ganlyniad y mater, gyda'r rhain yn stiffens "oer" bob amser.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn y coesau tynnwch y claw, torri ar hyd. 2-3 awr yn eu hongian.
 2. Mae rhan o'r droed yn cael ei olchi, wedi'i rannu'n ddarnau.
 3. Rhowch y mannau cig yn y platiau, arllwyswch y dŵr, anfonwch at y tân. Ar y gwres uchaf, rhowch berw, ychwanegu tipyn winwns, twymyn, tynnwch yr ewyn, halen.
 4. Mae'r tân yn cael ei leihau, wedi'i gadw i feddal.
 5. Gwahanwch y mwydion o'r esgyrn, ei ddosbarthu i'r hambyrddau, ychwanegwch y broth a'i lân i rewi.

Oer o'r sachau porc yn y multivark

Multivarka yw'r cynorthwyydd gorau wrth goginio oer. Oherwydd hynny, mae'n bosibl peidio â dilyn yn gyson y broses o goginio, felly, yn amhosibl o gefn o'r gegin am amser hir. Yn y multivark, mae'r treuliad yn cael ei wneud fel y dylai. Mae cynhyrchion yn ysgafnhau'n ysgafn, gan roi'r sylweddau angenrheidiol i'r dŵr, gan wneud y jeli o'r ddelfrydol yn ddelfrydol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn y bowlen, rhowch ran o'r goes, twrci, llysiau wedi'u plicio, tymheru ac arllwys dŵr.
 2. Yn y modd "Cwympo", coginio am 6 awr.
 3. Mae'r cnawd wedi'i wahanu o'r esgyrn, wedi'i dorri'n fân, wedi'i osod allan ar y mowldiau gyda moron wedi'u berwi, arllwys mewn hylif.
 4. Bydd yr olwyn o'r sudd o borc a thwrci yn yr oer yn cyflymu'n gyflym.

Gwddf porc yn oer gyda gelatin

Mae'r rysáit hon ar gyfer y gwragedd tŷ hynny sydd bob amser yn eu profi, ac a fydd y dysgl yn cadarnhau. Bydd Gelatin yn gwneud yn siŵr y bydd jeli blasus o shank gyda gelatin yn gadarnhau'n union.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae peth o'r goes yn cael ei dorri'n ddarnau, mae'r eidion yn cael ei dorri'n ddarnau, ei roi mewn cynhwysydd, ei dywallt mewn dŵr (5 litr), ei roi ar blât.
 2. Llusgwch llysiau, garlleg, sbeisys a ddymunir ar ôl berwi.
 3. Coginiwch nes bod yr holl gynhwysion cig wedi'u berwi'n dda, yna ychwanegu halen. Luchok taflu allan, moron wedi'i dorri.
 4. Porc, melin eidion.
 5. Mae gelatin yn cael ei wanhau mewn dŵr, wedi'i osod ar blât, ei gynhesu a'i ddiddymu a'i hidlo, a'i chwistrellu i mewn i'r broth.
 6. Mae cig eidion gyda phorc a darnau bach o moron yn cael eu dosbarthu mewn ffurfiau, arllwyswch broth cig. Anfonir ffurflenni i'r oer i drwchus.