Sut i golli pwysau mewn 2 ddiwrnod?

Colli pwysau am ychydig ddyddiau, fel y dydyn ni i gyd yn deall, nid yw'n beth hawdd. I lawer o bobl, mae colli pwysau yn broses sy'n para am fisoedd a blynyddoedd. Yn y diwedd, nid yw diet caeth , o leiaf, yn ddefnyddiol i iechyd, ac fel uchafswm - maent yn achosi niwed difrifol iddo. Fodd bynnag, mae'r rhai sydd am golli pwysau'n gyflym, hyd yn oed os nad am 2 ddiwrnod, yn dal i obeithio. Os ydych chi'n ddifrifol am newid eich corff ac am weld canlyniadau'r newidiadau hyn mewn uchafswm o wythnos, dilynwch ychydig o awgrymiadau defnyddiol.

"Rwyf am golli pwysau mewn 2 ddiwrnod!"

Cyflenwad pŵer

  1. Ffurfiwch ddeiet gyda'r cynnwys isaf o starts, siwgr, carbohydradau a brasterau anifeiliaid.
  2. Bwyta cymaint â phosibl o lysiau, ffibr a phrotein bras. Mae cynhyrchion delfrydol yn y cyfnod hwn yn lysiau gwyrdd deiliog fel sbigoglys, bresych, llysiau mwstard; gwynau wy, cynhyrchion soi, a bridd aderyn (bob amser heb groen!); rhubarb, mafon a meir duon (ymladdwyr â "r pwysau dros ben"); pysgod a physgod cregyn; iogwrt braster isel.
  3. Yfed dŵr a the gwyrdd heb siwgr. Bydd dŵr yn helpu eich system imiwnedd i weithredu yn y modd arferol, bydd yn cadw lliw eich croen a rhowch gryfder. Mae te gwyrdd yn cynnwys nifer fawr o gwrthocsidyddion sy'n ein hamddiffyn rhag radicalau rhydd.
  4. Cymerwch y cynhyrchion sy'n eich tybio o'r tŷ. Gofynnwch i'ch gŵr neu aelodau eraill o'r cartref fynd i'r siop a dod â UNIG beth fydd ar y rhestr.
  5. Peidiwch â mynd i'r oergell. Bwyta dim ond yr hyn a roddir ar eich plât, ac nid mwy.
  6. Peidiwch â bwyta dim ond oherwydd nad oes gennych unrhyw beth arall i'w wneud. Byddwch bob amser yn brysur i beidio â meddwl am fwyd.

Ymarferion

  1. Ymgymryd ag ymarferion corfforol o ddifrif. Stretch a pharatoi llawer o sylw. Rydych chi'n meddwl sut i golli pwysau mewn 2 ddiwrnod, ac nid sut i anafu'ch hun ac o dan yr esgus hwn i osgoi rhagor o hyfforddiant.
  2. Sweat gymaint ag y gallwch. Rhedeg, dillad cynnes, creu llwythi ychwanegol.
  3. Rhowch y cardioonloads o leiaf awr y dydd, os yw'n anodd i chi, dim ond defnyddio cyflymach arafach. Os na chewch chi unrhyw beth, ewch yn unig. Mae teithiau hir (yn ddelfrydol i fyny'r bryn) yn ffordd wych o gynnal iechyd a (gyda diet) i golli pwysau, hyd yn oed os nad am 2 ddiwrnod, ond ar yr union gyflym a hyderus.